ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SƠ NÉT VÀI H̀NH ẢNH SINH HOẠT ĐẠO SỰ

CỦA HƯƠNG ĐẠO FLORIDA NĂM TÂN SỬU 2021

PHẦN MỘT:

       1/ Mùng 3 Tết Tân Sửu (14/2/2021): Đồng đạo tề tựu về Văn Pḥng Đầu Hương Đạo để kỉnh lễ Đức Chí Tôn cùng chư Thần Thánh Tiên Phật và dự tiệc Tân niên:

IMG_1683.jpg

IMG_1684.jpg

IMG_1685.jpg

IMG_1690.jpg

IMG_1691.jpg

IMG_1703.jpg

IMG_1704.jpg

IMG_1707.jpg

IMG_1709.jpg

IMG_1725.jpg

IMG_1726.jpg

       2/ Lễ Nhập Môn cho hai tân đạo hữu Lê Thiện Toàn và Huỳnh Hồ Lan Hương ngày 17-01-Tân Sửu (20/2/2021):

       3/ Lễ Chung Cửu cố đạo hữu Nguyễn Thùy Dương ngày 26-01-Tân Sửu (9/30/2021):

       4/ Lễ Tiểu Tường cố đạo hữu Phạm văn Kiến tại Văn Pḥng Đầu Hương Đạo ngày 4-05-Tân Sửu (13/6/2021):

 5/ THÔNG BÁO ngày 01/7/2021 của Bàn Trị Sự Hương Đạo Florida V/v không có liên hệ với Họ đạo Tampa Bay do ông Trần Quang Cảnh, một chức sắc của Hội Thánh Ngoài Pháp Chánh Truyền trong nước thành lập:

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

       6/ Tiếp phái đoàn Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại ngày 4/7/2021:

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000