ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

TメA THチNH TツY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHヘNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GモC NHフN

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TヘN

TIN TỨC SỰ KIỆN Xテ HỘI

LIハN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẬT GIチO HメA HẢO THUẦN TレY

 CỦNG CỐ GIチO QUYỀN-THỐNG NHẤT GIチO HỘI-XIỂN DƯƠNG GIチO PHチP

 覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

LỜI PHẢN ĐỐI TỐI HẬU

 

V瀰 lc 14h ng炸 18-3-2014, một ph疂 đo瀟 nh cầm quyền cộng sản tỉnh An Giang gồm 12 người c cng an, Mặt Trận Tổ Quốc, Đảng Ủy, Ủy Ban đến nh ng Nguyễn Văn Vinh số 393, Tổ 10, Ấp Long Ha, X Long Giang, Chợ Mới (An Giang) nơi sẽ tổ chức Đại Lễ 25/2 稷 . . . dng dạc ra lịnh: Cấm PGHH tổ chức ng炸 lễ 25/2 稷 KỶ NIỆM NGタY ĐỨC HUỲNH GIチO CHỦ bị 疥 hại . . . nếu tr疂 lịnh sẽ bị lập bi麩 bản v trừng phạt thch đ疣g v nh nước khng cho tổ chức ng炸 lễ n炸.

Trong lc đ ng Tống Văn Chnh v ng Nguyễn Văn Vinh (chủ nh) cương quyết phản đối, v 2 ng cho rằng d phải bị t tội hay l bị bắn th tn đồ PGHH vẫn phải tổ chức cho bằng được ng炸 Đại Lễ n炸.

Suốt 38 năm qua (1975-2013) nh cầm quyền cộng sản đều 疳 dụng những biện ph疳 t瀟 bạo để cấm cản tổ chức ng炸 lễ n炸, trắng trợn ch đạp NHツN QUYỀN, trắng trợn ch đạp TỰ DO TヤN GIチO một c當h th bạo, v li麥 sĩ .

Năm nay, CHXHCNVN l th瀟h vi麩 của Hội Đồng Nh穗 Quyền Li麩 Hiệp Quốc m vẫn cn 疳 dụng chnh s當h bạo ngược như thế n炸 r r瀟g l đảng cộng sản Việt Nam khinh thường cng luận, ch đạp cng l, ch đạp danh dự của HỘI ĐỒNG NHツN QUYỀN LIハN HIỆP QUỐC.

Tại sao cấm tn đồ tổ chức lễ kỷ niệm Đức Gi痂 Chủ ? ? ?

Khối PGHH Thuần Ty 7 triệu người cực lực phản đối chnh s當h bạo t瀟 của đảng csVN cấm tổ chức ng炸 lễ 25/2 稷 KỶ NIỆM ĐỨC HUỲNH GIチO CHỦ BỊ VMCS チM HẠI . . . v cương quyết tổ chức ng炸 lễ n炸 d phải xương rơi m疼 đổ, tội t, nh tan cửa n疸 . . .

Đồng thời th瀟h khẩn v tha thiết k黏 gọi Hội Đồng Li麩 Tn, c當 tn gi痂, c當 tổ chức chnh trị, Hiệp Hội, Nghiệp Đo瀟, Sinh Vi麩 Học Sinh trong v ngo瀛 nước.

-Đại Hội Đồng Nh穗 Quyền LHQ.

-C當 Tổ Chức Nh穗 Quyền tr麩 khắp thế giới.

-Ủy Ban Tn Gi痂 Ch疣h Phủ Hoa Kỳ.

-Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ.

-Quốc Hội c當 Quốc Gia D穗 Chủ tr麩 thế giới.

-C當 Cơ Quan Truyền Thng khắp thế giới.

Xin mở lng nh穗 疂, v tn trọng NHツN QUYỀN, v y黏 chuộng Cng L v Ha Bnh . . . ủng hộ khối PGHH Thuần Ty tại VN.

-ĐỨC HUỲNH GIチO CHỦ VẠN TUẾ.

-PHẬT GIチO HメA HẢO TRƯỜNG TỒN, BẤT DIỆT.

Ng炸 18 th疣g 3 năm 2014.

TM Gi痂 Hội PGHH Thuần Ty.

Hội Trưởng Trung Ương

Lハ QUANG LIハM

 

 

Nguồn baotonchanhphap.net

 

 

 

 

 

THƯ GIテN

THヤNG TIN CHレC MỪNG

PHツN ƯU

KINH SチCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BタI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BタI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright ゥ 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634