ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh nhật Đỗ Thị Minh Hạnh

http://3.bp.blogspot.com/-g1Rl5_UNciM/UyCmkc5mVVI/AAAAAAABiU0/ryiV0DwoRrc/s1600/DoThiMinhHanh-Sinhnhat-13-3-2014-danlambao.jpg

13 tháng 3. Ngày mt người con gái Vit Nam dũng cm nhưng nhân ái ra đi. Ḷng nhân ái y đă biến thành hành đng tranh đu cho quyn li ca công nhân. Ḷng dũng cm y đă phi tr giá bng bn án 7 năm tù vào la tui thanh xuân. 

 Ngày sinh nht ca Đ Th Minh Hnh, bn bè Danlambao thân gi đến Hnh nim thương nh và li chúc b́nh an cho bn trong chn lao tù.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện của Hạnh và Chuyện của Phượng

          VŨ ĐÔNG HÀ

* Chuyn ca Hnh

  Lúc y, Hnh 24 tui, tui ca Cô Giang khi v anh thư đy khí phách ca ngày Yên Bái t kết liu đi ḿnh vào mt bui sáng m sương bên gc cây Đ ca làng Th Tang...

Hnh sinh vào ngày 13 tháng 3 năm 1985 ti Di Linh, Lâm Đng. Ln lên vùng núi đi cao nguyên Hnh là người con hiếu tho, mt người bn được mi người quư mến và mt hc sinh gii. Là người sinh ra và ln lên trong môi trường XHCN, Hnh cũng như nhiu bn bè hc sinh trung hc khác b che khut bi màn đêm bưng bít thông tin và tuyên truyn mt chiu ca đng và nhà nước. Cho đến khi v Sài G̣n, trong khuôn viên Đi hc, Hnh mi tiếp cn nhng lung thông tin khác nhau, nhn thc được thc trng ca đt nước và t́nh trng quyn làm người.

Nhn thc dn đến hành đng. Hnh đă chn cho ḿnh mt con đường sng: sng mt đi sng có ư nghĩa. Hnh tham gia các sinh hot xă hi, nhân đo giúp đ người nghèo khó. Con đường Hnh chn không ch dng li vic làm gim bt kh đau cho mt s người mà phi góp phn thay đi hin trng ca đt nước đ dân tc có th theo kp khuynh hướng ca thi đi và ct cánh toàn din. Trên con đường y, cô gái sinh viên 19 tui đă t́m đến gp g nhng công dân Vit Nam khác không cùng suy nghĩ vi cách cai tr và nm quyn ca đng và nhà nước đương thi.

Mt năm sau, vào nhng ngày lp xuân, khi người người chào đón mùa xuân mi, Hnh nếm mùi v tết tù đu tiên ca mt công dân nước CHXHCNVN. Công an Hà Ni đă bt gi trái phép Hnh trong nhiu ngày. Không mt lư do chính đáng. Không mt lut l nào cm hay nêu rơ Hnh không được phép gp công dân A hoc công dân B ca nước CHXHCNVN. Ch  tùy tin bt giam, thm vn, tra hi và sau đó giam lng theo cái gi là áp gii v đa phương đ đa phương qun lư.

Mùa xuân y là mùa xuân năm 2005. Hnh - Đ Th Minh Hnh va tṛn 20 tui.

Sut chiu dài hơn 4000 năm, lch s VN thp thoáng nhng anh thư mà câu chuyn ca h theo năm tháng đă tr thành nhng huyn thoi. Nhưng có l nếu chng kiến được tng ngày h sng như thế nào chc hn h cũng b́nh d như bao người. Hnh cũng thế. Nhng ngày b CA ca đng tṛng mt si dây tḥng lng vào c, Hnh chăm sóc gia đ́nh như mt con người con hiếu tho. Khi si dây tḥng lng được ni rng mt chút, Hnh v li Sài G̣n đ va đi hc, va đi làm và... va giúp dân oan.

Dân Oan! Dưới thiên đường XHCN, nước Vit Nam có nhiu t mi, đa dng phong phú cũng có và tm by cũng có. Nhưng không cm t nào oái ăm bng Dân Oan khi nó được ra đi ti mt đt nước mà khu hiu đi trà là Nhân Dân Làm Ch. Nó làm cho các "chiến s" Công an Nhân dân phi léo lưỡi, ngng ming, ngượng nghu khi l mm gi nhân dân là Dân Oan. Nhng người dân oan khiên b tp đoàn cán-by-t cu kết vi nhau đ tiến hành đi chính sách ln đi kế hoch ăn cướp vi tên gi m miu "Gii Phóng Mt Bng". H đă tiếp tc s nghip gii phóng và ln này đi tượng ca ḍng thác cách mng là qun chúng nhân dân, mc tiêu ca công cuc đu tranh là làm giàu, thành qu vinh quang là h́nh thành mt thành phn mi trong xă hi: Dân Oan.

Hnh đă đến, đng vào hàng ngũ và sánh vai chiến đu vi nhng người Dân Oan Vit Nam trong lúc si dây tḥng lng ca đng quang vinh và vĩ đi vn lơ lng trên đu. Đây cũng là thi khong Hnh gp Nguyn Hoàng Quc Hùng.

Cách đây hơn 80 năm, gia nhng ḍng nhc ca bn đi hùng ca Yên Bái, xen ln gia tiếng thét Vit Nam Muôn Năm ca nhng anh hùng Vit Nam Quc Dân Đng trước khi b máy chém ct ngang đu, người ta rướm l bi chuyn t́nh ca Nguyn Thái Hc vi mt thiếu n phi thường ca Vit Nam thế k 20 - anh thư Nguyn Th Giang. Cô Giang gp Nguyn Thái Hc vào la tui đôi mươi. H th nguyn vi nhau đn Hùng, nm tay nhau hn ước cùng hiến dâng đi ḿnh cho t quc. Ngày Nguyn Thái Hc không thành công cũng thành nhân, Nguyn Th Giang lng l nh́n chng lên máy chém, tr v quê quán qun khăn tang và t kết liu đi ḿnh bng khu súng lc mà Nguyn Thái Hc đă tng đn Hùng năm xưa.

Hơn 80 năm sau, nhng người con, người cháu ca Cô Giang và Nguyn Thái Hc li gp nhau chn này. Chung quanh h là nhng người cùng kh thi đi mi. Cuc t́nh ca Hnh và Hùng được tưới xanh bng ḷng yêu nước và nim thương cm đi vi nhng người dân khn cùng. Hai sinh viên đi hc đă nm tay nhau đng hành trên con đường h tr Dân Oan và bo v nhng người công nhân lao đng. H đă phi đi ngược thi gian đến gn 70 năm đ hát li bài ca mà nhiu thế h cha anh đă ct li: vùng lên hi các nô l thế gian. Bài hát đó ngày hôm nay đă tr thành mt li nguyn ngược ngo, cay đng. Nhng k cm c lôi kéo lũ nô l ngày xưa gi đă chết hoc già nua. C̣n li là mt tp đoàn ăn bám hào quang (dày công thêu dt) ca quá kh, vn t xưng là đi din ca tng lp nhân dân mà chính h đă biến thành nô l. Thc dân trng cun gói. Thc dân đ lên ngôi. Nô l vn c̣n đó. Vùng lên hi các nô l thế gian... Hnh đă cùng vi Hùng lên đường, phn n nhưng không hn thù, hin ḥa nhưng dũng cm, chông gai nhưng không khiếp nhược, tht bi nhưng không sn ḷng.

Tháng 1 năm 2010 Đ Th Minh Hnh, Nguyn Hoàng Quc Hùng cùng vi Đoàn Huy Chương và nhng người bn cùng chí hướng v Trà Vinh đ h tr cho các công nhân nhà máy M Phong. Trong các ngày t  29/1 đến 1/2 năm 2010, hàng vn công nhân nhà máy M Phong – Trà Vinh đă đng lot đ́nh công sau khi mt s công nhân n b xúc phm nhân phm và b bóc lt nng n. Sau đó, các cuc đ́nh công khác tiếp tc n ra trên khp các tnh thành, kéo dài 7 ngày liên tc.

Gn 2 tháng sau, tp đoàn "đi din cho giai cp công nhân" ra lnh Công an c̣n đng c̣n ḿnh bt giam Hnh và Hùng sau khi đă bt giam Đoàn Huy Chương. Nguyn Hoàng Quc Hùng b đánh đp gy sng mũi, tra tn ti mt nhà giam bí mt ti Sài G̣n. Sau 7 ngày b tra tn, khi Hùng vn kiên cường không khai bt c điu ǵ, công an áp gii anh v tri giam B14 - Nguyn Văn C. Đ Th Minh Hnh cũng b đánh đp, b đói và tra kho.

Ngày 26 tháng 10 năm 2010 trong mt phiên toà vi vă, không lut sư, không nhân chng, toà án tnh Trà Vinh ca đng CSVN chp nhoáng tuyên án x ti nhng thanh niên thiếu n đă đng lên v́ quyn li ca Dân Oan - nhng người là ch ca đt nước và Công Nhân - giai cp tiên phong ca đng. Hnh 7 năm tù. Hùng 9 năm tù. Chương 7 năm tù.

Trước vành móng nga ca các quan ṭa thc dân đ cng vi đám công an dày đc, Đ Th Minh Hnh, Nguyn Hoàng Quc Hùng, Đoàn Huy Chương đă t làm lut sư bào cha chính ḿnh, hiên ngang bày t khí phách can trường ca nhng công dân yêu nước và nm trong tay chính nghĩa dân tc.

Tháng 10 năm 2010, lúc y Hnh 24 tui; tui ca Cô Giang khi v anh thư đy khí phách y t kết liu đi ḿnh vào mt bui sáng m sương bên gc cây Đ ca làng Th Tang.

* Và Chuyn ca Phượng

Phượng sinh năm 1981. Phượng đi du hc ti Thy Sĩ, ra trường và tiếp tc hc Thc s Qun tr tài chính ti Geneva, Thy Sĩ. Ngoài thi gian hc, Phượng đến thc tp ti tp đoàn Holcim. Ngay va mi tt nghip xong, Phượng đă được tp đoàn này mi v Vit Nam làm Phó Giám đc Tài chính cho công ty liên doanh Holcim Vit Nam.

Năm y, Phượng va tṛn 25 tui, đ tui mà Đ Th Minh Hnh b kết án 7 năm tù.

Công ty Holcim trước kia là công ty xi măng Sao mai tnh Kiên Giang vn là quê quán ca ba Phượng. Đây là mt công ty ca Thy Sĩ đu tư vi mt phn vn nhà nước VN vi nhăn hiu Đu trâu. Ba ca Phượng có nhiu liên h mt thiết vi công ty này và qua đó đă gi gm Phượng du hc Thy Sĩ, hc đâu, làm sao tt nghip... Có lúc ba ca Phượng đă  ép công ty Holcim phi kư hp đng mua bao b́ ti công ty bao b́ Hakipack.

Hin nay Phượng là giám đc đu tư / ch tch Hi đng Qun tr Công ty Qun lư Qu Đu Tư Bn Vit (Viet Capital Fund Management - VCFM), mt công ty đu tư vi s vn t 500 – 800 t đng và có kh năng vn đng vn đu tư ngoi quc 100 triu USD nh nhng quan h ca Phượng - người đi gom tin.

Phượng  tr thành đng viên đng CSVN khi c̣n là hc sinh, là mt người phc sc sành điu vi quan nim sng: hc cho bn thân ḿnh và “tôi mun Phượng ca ngày mai, ca năm sau phi tht s khác Phượng ca ngày hôm nay”. Điu này được th hin qua "resume" ca Phượng:

    - 18 tui vào đi hc: 4 năm trường đi hc Kinh tế Quc dân

    - 22 tui du hc ti Thu S

    - T 25 đến 28 tui, trong ṿng 3 năm, Phượng là:

      - Phó Giám đc tài chánh ca Holcim Vietnam

      - Giám đc đu tư ca Vietnam Holding Asset Managment

      - Ch tch Hi đng Qun tr Qu đu tư Bn Vit (Viet Capital Fund Managment - VCFM)

Phượng không cn phi bt đu t mt v trí thp nào ca bt kỳ công ty nào. Phượng ngay t đu đă khác vi muôn người và mi năm sau ca Phượng đu tht s khác vi năm trước.

Trên con đường thênh thang ca ch nghĩa tư bn, Phượng  tr thành người bn đi đng hành vi Nguyn Bo Hoàng, Tng Giám đc Qu đu tư IDG Ventures ti Vit Nam. Hoàng là con trai ca ông Nguyn Bang, là mt th trưởng trong chính quyn VNCH.

Chuyn ca Phượng không có ǵ hi hp, gay cn. Chuyn ca Phượng cũng rt riêng, không có bóng dáng người Dân Oan, hay Công Nhân bun bă nào. Cũng không có nhiu điu đ k ngoài nhng chc v và con s đô la hàng trăm triu.

Phượng là Nguyn Thanh Phượng. Ba ca Phượng là Nguyn Tn Dũng, thành viên BCT, y viên Trung Ương Đng CSVN - đng đi din cho giai cp vô sn và công nhân. Ngày Hnh vào tù là ngày ba Phượng nâng ly Champagne chúc mng con gái cưng v thành công ca mt mi đu tư bc t mi.

VŨ ĐÔNG HÀ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bài thơ cho Đỗ Thị Minh Hạnh

                                           Trần Trung Đạo

http://4.bp.blogspot.com/-qJeixD7ztIk/Ulha-xlDcbI/AAAAAAABbns/MTa1ss-9i5U/s1600/dothiminhhanh-trantrolichsu2-danlambao.jpg

 

Đt nước ḿnh không có hôm nay

Nếu hai ngàn năm trước không có bà Trưng, bà Triu

Và s tiếp tc sng trong đc tài nô l

Nếu không có nhng người con gái như em

Ḍng sông dài và phiến đá chông chênh 

Nhưng nếu tt c đu co ro, s hăi

Nếu tt c đu đng nh́n, e ngi

Dân tc này ri s ra sao?

 

Em ra đi

Mười năm sau cuc chiến

Bom đn đă thôi rơi, sao tiếng khóc chưa ngng 

Câu hát ḥa b́nh, sao nước mt rưng rưng

Tng đoàn người vn ln lượt ra đi

Xung bin, lên non, băng rng, vượt sui

T do! t do! 

Dù đi bng mng sng

Dù phi chết quê người hơn li quê hương.

 

Tui thơ em

Được nuôi bng nhng git t́nh thương

M vt ra t bu sa cn

Bng git m hôi cha trong sm chiu ln đn

Cơng cuc đi trên chiếc lưng cong.

 

Nhng ni nhc nhn đă làm em khôn ln thêm nhanh

Đ biết thương yêu đng bào lao đng

Đ biết lng nghe tiếng th dài ca núi sông và li th́ thm ca t́nh yêu mơ mng

Đ biết mm cười trong c lúc kh đau.

 

Đt nước ḿnh không có hôm nay

Nếu hai ngàn năm trước không có bà Trưng, bà Triu

Và s tiếp tc sng trong đc tài nô l

Nếu không có nhng người con gái như em

Ḍng sông dài và phiến đá chông chênh 

Nhưng nếu tt c đu co ro, s hăi

Nếu tt c đu đng nh́n, e ngi

Dân tc này ri s ra sao?

 

Em bước vào tù khi tui mi hai mươi

Tui đp nht ca thi con gái

Bên ngoài tri giam, mùa xuân đang qua và không tr li

Nhưng trong trái tim em, xuân măi măi không tàn

Hnh phúc ca em là hnh phúc ca dân oan

Ca nhng con người không có quyn được nói

Nim vui ca em là nim vui ca đàn em thơ mi ln

Ca nhng mái đu b xóa mt màu xanh.

 

Đng xô em vào vũng bùn đen lc la, gi di, gian manh

Em lc ra nhng git nước ngt ngào, tinh khiết

Đng trng trong nhn thc em cây hn thù chém giết

Em chăm sóc cây đ tr trái t́nh người

Đng đt cuc đi em bng ngn la bo tàn rc đ khp nơi

Em thi tt đ thành ngun sưởi m

Đng biến em làm con sâu đo un ḿnh quanh bn ṿng ca cm

Em thoát thân thành cánh bướm vàng.

 

Hôm nay

Lch s đang ch em đ bước sang trang

Dân tc vn vai em đ đi cùng nhân loi

Nhng người chết đang bt đu sng li

Nhng người đi đang ln lượt quay v.

 

Gia quê người c̣n mt bài thơ

Viết cho em bng nhng ḍng hy vng

Đng gc xung, đng than thân trách phn

Hăy mm cười như mt chuyến đi xa

M s ch em dù năm tháng trôi qua

Sông núi ch em trong ngày hi ln.

 

Nhng ut hn ngày nào chy theo ḍng sông Hát

Đang tr thành nhng lp phù sa.

 

                        Trn Trung Đo

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

Nguồn: Dân Làm Báo

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634