ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GỌI ANH EM SAO VỊ ĐẮNG NGHẸN BỜ MÔI


 
          Vậy đó,
 
          Những đứa con lạc loài của Mẹ,
 
          Cội nguồn nào trong tâm tưởng ngu ngơ.
 
          Vàng cành lá xa ĺa thân xác Mẹ,
 
          Giữa thu phong quên mất lối quay về. 
 
          Vậy đó,
 
          Những đứa con lạc loài của Mẹ,
 
          Danh lợi quyền che mất nẽo thiên lương.
 
          Giữa trần thế ngữa tay cầu hư ảo,
 
          Bạc mái đầu tay trắng vẫn hoàn không !
 
          Vậy đó,
 
          Những đứa con từ bốn phương trời của Mẹ,
 
          Oằng đôi vai trĩu nặng những ưu phiền.
 
          Từng cánh én góp mùa Xuân dâng Mẹ,
 
          Mẹ vẫn c̣n, Mẹ vẫn ngự tim con.
 
          Vậy đó,
 
          Bởi v́ đâu đành ngoảnh mặt ?
 
          Cùng đệ huynh sao như huyết hải thâm thù !
 
          Rồi có lúc gịng đời xuôi gặp lại,
 
          Gọi anh em, sao vị đắng nghẹn bờ môi ! 

 
                                        NHẤT NGUYÊN
 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000