ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

GÓC SỬ KIẾN NGUYÊN (P1)

       Nhận thấy những bài đăng trên facebook của đạo huynh Sử Kiến Nguyên có giá trị về mặt tư liệu, rất hữu ích cho những đồng đạo muốn t́m hiểu thêm về những thăng trầm của nền Đại Đạo. Nên Ban Biên Tập Diễn Đàn Về Nguồn của Hương Đạo Florida, được sự đồng ư của đạo huynh Sử Kiến Nguyên, sẽ lưu trữ lại trên Diễn Đàn tại mục TƯ LIỆU để đồng đạo tiện tham khảo. Chúng tôi sẽ chia làm nhiều phần. Mỗi phần khoảng từ 15-20 bài. Xin cảm ơn đạo huynh Sử Kiến Nguyên và mời đồng đạo theo dơi PHẦN 1.

       Bài 1(đăng FB ngày 24/01/2013) 

Ni Trưởng Diệu Minh Vơ Duy Nhứt (Đạo Nhơn)

ngày 31-12-1971 viết thơ gởi Hội Thánh có câu:

       a) Vốn Tệ Muội đă được hiểu Thánh Địa Ṭa Thánh Tây Ninh là nguồn gốc Đạo Cao Đài và gần đây trong thập nhựt thiền định, Tệ Muội đă được lịnh của Phật Mẫu dạy: “Phải kịp về Ṭa Thánh Tây Ninh mà chung lo nghiệp Đạo”.

       V́ thế hiện nay Tệ Muội xin hiến dâng sự nghiệp đă hoàn thành tại Sài G̣n cùng thể xác lên Đức Chí Tôn và Phật Mẫu sử dụng.

       b) Trong bức thơ ngày 14-1-1972, Bà nói:

       Tệ Muội xin t́nh nguyện về với mái Tổ Đ́nh Ṭa Thánh Tây Ninh chung tâm góp sức cùng quí Đại Huynh, Đại Tỷ để lo cho cơ tận độ theo tôn chỉ Đại Đạo hiệp với Thánh Ư tứ chuyển Thượng Ngươn Thánh đức của Chí Tôn, Phật Mẫu.

       Tệ Muội xin kết thúc bằng sự cầu nguyện:

       1) Nguyện hiến dâng tinh thần và thể chất cho Chí Tôn, Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng để làm phương tiện phục vụ nhơn loại.

       2) Nguyện cầu ơn trên ban hồng ân cho được huệ tâm ngỏ hầu thực thi lời nguyện cứu khổ, độ nhơn, bác ái, đại đồng được đắc Thánh.

Nam Mô Tạo Hóa Huyền Thiên Diêu Tŕ Kim Mẫu.

Cảm Bái

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000