ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIỌT NƯỚC MẮT CHO MỘT PHẬN NGƯỜI
Lts: Bà Mai thị Dung là tín đồ phật Giáo Ḥa Hảo (ra tù ngày 17/4/2015) bị bắt vào ngày 5 tháng 8 năm 2005 cùng với chồng là ông Vơ Văn Bửu cùng 6 đồng đạo khác. Lư do bắt được cho biết hai tháng trước đó những người này tham gia vào cuộc tọa kháng và tuyệt thực tại gia để phản đối việc chính quyền đàn áp tín đồ Phật giáo Ḥa Hảo không theo phái Nhà nước.

Video phần 1:

Video phần 2:

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634