ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO HỮU THÁI ABADIE THANH &

CUỘC DIỄN THUYẾT VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI HÀ NỘI.

Thiên Vân

 

Từ trái sang phải: Giáo Hữu Thái Abadie Thanh, Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, Giáo Sư Thượng Latapie Thanh, Giáo Sư Thượng Chữ Thanh.

 

Trang b́a quyển “TUẤN CHÀNG TRAI NƯỚC VIỆT” của nhà văn Nguyễn Vỹ. 

       I.- GIÁO HỮU THÁI ABADIE THANH

       Ông Abadie gọi đầy đủ là Gabriel Abadie de Lestrac, là một công dân Pháp làm Lục sự tại ṭa án Paris. Giữa năm 1931, Giáo Hữu Thượng Vinh Thanh (Trần Quang Vinh) được nhà cầm quyền Pháp tại Nam Vang cử sang Pháp công tác, nhân dịp nầy, Ṭa Thánh giao thêm cho ông Vinh nhiệm vụ truyền Đạo. Chuyến công tác ấy của ông tại Paris kéo dài 9 tháng, từ 7 tháng 3 đến 5 tháng 12 năm 1931, đạt được thành công lớn. Ông đă tiếp xúc với các quan chức tại Thủ Đô Pháp Quốc như các ông: Albert Sarraut (Tổng Trưởng), Edouard Daladier (Tổng Trưởng, Cựu Thủ Tướng), Henri Guermut (Nghị Sĩ, Tổng Thơ Kư Hội Nhân Quyền), Ernest Outrey (Nghị Sĩ Quốc Hội) cùng nhiều trí thức có uy tín khác. Sau khi tŕnh bày về đạo Cao Đài và t́nh trạng bị áp bức hiện nay, Giáo Hữu Thượng Vinh Thanh đă đạt được ít nhiều sự ủng hộ của các viên chức ấy.

       Đặc biệt trong chuyến đi Pháp nầy, ông độ dẫn được năm người Pháp nhập môn vào đạo Cao Đài, thọ phong chức sắc vào năm sau, 1932, đó là ông Gabriel Abadie de Lestrac, Lục sự ṭa án Paris (sau thọ phong Giáo Hữu), cùng với bốn người khác là:

       - Gabriel Gobron, Giáo Sư Trung Học (được ân phong phẩm Tiếp Dẫn Đạo Nhơn)

       - Bà Marguerite Gobron (Lễ Sanh)

       - Bà Félicien Challage (Giáo Sư).

       - Charles Bellan, Cựu Tham Biện Đông Dương (Giáo Hữu).

       Ông Gabeiel Abadie de Lestrac thọ phong Giáo Hữu phái Thái (Thánh danh là Thái Abadie Thanh), vài năm sau ông được chuyển công vụ làm Chánh Lục Sự Ṭa Án Hà Nội, lúc nầy ông mới tham gia tích cực việc hành Đạo tại Thánh Thất Hà Nội.

       II.-CUỘC DIỄN THUYẾT VỀ CAO ĐÀI CỦA GIÁO HỮU THÁI ABADIE THANH TẠI HÀ NỘI. 

       Để truyền bá rộng răi về đạo Cao Đài, vào ngày 16 tháng 5 năm 1937, tại rạp hát Majestic Hà Nội, ông Giáo Hữu Thái Abadie Thanh tổ chức một cuộc diễn thuyết về đạo Cao Đài trước giới trí thức và nhà cầm quyền Pháp tại Hà Nội.

       Cuộc diễn thuyết nầy trước đây nhà văn Nguyễn Vỹ, một người không có chân trong đạo Cao Đài, có tham dự và đă ghi chép lại trong một tác phẩm thuộc loại “chứng tích thời đại từ 1900 đến 1979” , có tựa đề là “TUẤN CHÀNG TRAI NƯỚC VIỆT”. Sau đây chúng tôi xin chép lại nguyên văn một đoạn nói về cuộc diễn thuyết đó như sau:

       “Tuấn có quen với ông Abadie, làm Lục Sự (greffier) tại Ṭa Án Hà Nội, một người Pháp theo đạo Cao Đài. Sự quen biết nầy có một một nguyên do không ngờ. Năm 1936, Tuấn có làm chủ nhiệm kiêm chủ bút một tờ Tuần báo Pháp ngữ chuyên về chính trị, xă hội và văn hóa. Trong hai số liên tiếp, Tuấn có viết một bài xă thuyết dài tám cột trang nhứt, công kích chế độ thuộc địa của Pháp ở Đông Dương, và kêu gọi dẹp bỏ Triều đ́nh Huế. Theo thể lệ báo chí Pháp hồi đó được “tự do ngôn luận”, tờ báo không bị kiểm duyệt, không bị đóng cửa, mọi công dân đều được quyền tự do phát biểu ư kiến của ḿnh. Nhưng Tuấn bị Triều đ́nh Huế và phủ Thống sứ Bắc Kỳ truy tố ra Ṭa án Pháp tại Hà Nội về tội “xúc phạm đến an ninh quốc gia và chủ quyền người Pháp ở Đông Dương”, chiếu theo đạo luật báo chí Pháp tháng Juillet 1889.

       Tuấn không có tiền thuê luật sư, ông Abadie phụ trách về hồ sơ của Tuấn, và có cảm t́nh riêng với Tuấn, một chàng trai hăng hái v́ tuổi trẻ nhưng không có hành động nguy hiểm nên có giới thiệu Tuấn đến Luật sư Lambert, một người bạn của ông ở trước cổng Hội Chợ đường Gambetta, nhưng xem qua bài báo bị truy tố, Luật sư bảo Tuấn: Tôi rất tiếc không thể bênh vực cho anh trước Ṭa án. Mặc dầu có sự gởi gắm tử tế của ông Abadie, bởi v́… tốt hơn là tôi sửa soạn va li để lên đường về Marseille!

       Ư của Luật sư Lambert bảo rằng ông không thể bênh vực một tờ báo có tính cách chống Pháp và có khuynh hướng đ̣i đuổi Pháp ra khỏi đất Đông Dương. Bênh vực Tuấn thi tốt hơn là ông xách va li về Pháp cho rồi.

       Tuấn đem câu chuyện của Luật sư Lambert nói lại cho ông Abadie rơ. Ông nầy có ư muốn cứu Tuấn khỏi tù tội, khẽ bảo Tuấn: Tôi khuyên anh tốt hơn là nên đi vắng Hà Nội trong thời gian có phiên ṭa xử anh, Ṭa sẽ xử khiếm diện. Nhưng anh sẽ trở về kịp ngày chống án sang Pháp. Tôi sẽ t́m cách tạo ra một vice de forme, để ṭa án hủy bỏ bản án của ṭa Hà Nội và bắt xử lại. Từ đây đến đó anh sẽ có th́ giờ vận động, v́ thủ tục Ṭa Phá Án c̣n kéo dài lâu lắm.

       Nghe theo lời ông Abadie, Tuấn chuẩn bị đi Sài G̣n một tuần lễ trước ngày có phiên ṭa. Nhân tiện ông Abadie viết thư giới thiệu Tuấn với ông Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Quyền Giáo Tông đạo Cao Đài ở Ṭa Thánh Tây Ninh. Tuấn không hiểu do trường hợp nào một người Pháp chính cống như ông Lục sự Abadie lại theo đạo Cao Đài? Tuấn không hỏi ông, v́ lễ độ. Nhưng cứ thắc mắc về vấn đề đó.

       Đạo Cao Đài có ǵ lạ? Có ǵ hấp dẫn đến đỗi một người trí thức Pháp đă bỏ đạo Thiên chúa để theo đạo Cao Đài?

       (đoạn văn Tuấn lên Tây Ninh vào Ṭa Thánh yết kiến Đức Hộ Pháp và t́m hiểu về đạo Cao Đài rồi trở về Hà Nội chúng không chép lại ở đây)

       Tuấn về Hà Nội, vội vàng t́m đến ông Lục sư Abadie tại văn pḥng của ông ở Ṭa án, để biết Ṭa xử tội viết báo của Tuấn như thế nào.

       Trông thấy Tuấn, ông Abadie vui cười. khẽ bảo: Ṭa xử vắng mặt anh: 6 tháng tù và 3000 quan tiền phạt. Bây giờ anh kư giấy chống án qua ṭa Phá Án Paris. Tuấn không hiểu ǵ cả, hỏi ông Lục sự: Tại sao vậy? Tôi có quyền chống sang Paris sao? Đây là một phương pháp để kéo dài vụ nầy chứ sớm muộn ǵ rồi anh cũng sẽ bị án. Nhưng ṭa Phá Án Paris sẽ bác hẳn án của ṭa Hà Nội v́ khuyết điểm h́nh thức. C̣n lâu lắm ṭa Phá Án Paris mới gởi trả hồ sơ về đây. Từ nay tới đó, anh c̣n rộng th́ giờ bay nhảy…

       Nói xong ông Abadie đưa cả sổ sách và giấy tờ ǵ đó, bảo Tuấn kư tên. Tin cậy hoàn toàn nơi ông Abadie, (chỉ v́ cảm t́nh riêng của ông đối với Tuấn), không cần t́m hiểu thêm, Tuấn cầm bút kư đại, và cảm ơn ông Lục sự.

       Tuấn trao cho ông bức thư của ông Hộ Pháp Phạm Công Tắc nhờ Tuấn chuyển lại. Ông tín đồ Cao Đài Pháp vui sướng xem thư của ông “Pape” (đức Giáo Hoàng) danh từ nầy của người Pháp thời bấy giờ tặng cho vị lănh tụ Cao Đài giáo (Le Pape Caodaiste).

       Rồi ông cho Tuấn biết tuần tới ông sẽ diễn thuyết về đạo Cao Đài tại rạp chớp bóng Majestic, đại lộ Đồng Khánh. Ông trao cho Tuấn một thiệp mời, 5 giờ chiều thứ Bảy.

       Tuấn có đi dự buổi diễn thuyết, Majestic là một rạp chớp bóng mới mở. lớn nhất và sang nhất ở Hà Nội lúc bấy giờ. Pḥng thật rộng có thể chứa được một ngh́n khán giả. Một số dự thính khá đông Tây và Đầm ngồi chật hết các dăy ghế đầu. Chỉ có vài người “Annam” nào đó, thuộc về hạng quan lại, ngồi với họ. c̣n tất cả “Annamit” trí thức lẫn học sinh, sinh viên, đều ngồi các dăy ghế sau.

       Lúc bấy giờ chưa có máy vi âm (microphone), ông Abadie phải nói lớn, ông cố nói thật to nhưng vẫn khó nghe cho những người “Annam” ngồi xa.

       Bắt đầu ông Cao Đài Abadie thuyết tŕnh về lịch sử và giáo lư đạo Cao Đài hết nửa tiếng đồng hồ. Xong ông giới thiệu với thính giả một người Pháp, bạn đồng Đạo của ông, tên là De Lagarde, chủ sự nha Bưu Điện Vientiane, Lào, hôm ấy có mặt ở Hà Nội. Ông Abadie kể chuyện về ông De Lagarde, như sau đây: “Ông De Lagarde trước kia không theo đạo nào hết. Ông là một người “tin tưởng tự do” (un libre penseur) Ông làm chủ sự sở Bưu Điện ở Thủ đô xứ Lào đă mấy năm, và có vợ người Nam kỳ quê ở Cần Thơ. Một hôm chủ nhật, ông đi săn bắn trong rừng sâu bị một bầy voi rừng đuổi, ông liệu bề không bắn được và không dám chống cự, bèn ù té chạy. V́ kinh hoàng và sớn sác sao đó, ông bị vấp đá, ngă vào một bụi gai cào chảy máu cả mặt mày. Do tai nạn bất thần đó, ông De Lagarde bị thương nặng nơi hai con mắt.

       Về Vientiane, mấy vị bác sĩ chữa không khỏi. Ông bị đui luôn. Người vợ Nam kỳ của ông, đưa ông đi các nhà thương lớn ở Hà Nội và Sài G̣n, được các bác sĩ danh tiếng nhất săn sóc, nhưng bịnh không lành. Ông tốn hết không biết bao nhiêu là tiền bạc, nhưng đành chịu tật mù. Ông lại phải nghỉ việc, chức vị của ông bị người khác thay thế.

       Bỗng dưng một hôm nghe lời mấy người bạn đàn bà khuyên bảo, bà vợ Nam kỳ của ông De Lagarde đưa ông đi Tây Ninh đến Ṭa Thánh Cao Đài. Người ta đồn rằng nơi đây , nếu bịnh nhân thành tâm cầu cơ , sẽ có Tiên giáng bút về cho thuốc chữa bịnh ǵ cũng lành.

       Trong lúc tuyệt vọng về y khoa Tây phương, ông Tây De Lagarde đành nghe lời người vợ Annam và thành tâm nguyện rằng nếu có vị Tiên hay vị Thánh nào giáng cơ bút chữa khỏi bịnh của ông, ông sẽ theo đạo Cao Đài liền và sẽ hy sinh suốt đời ông cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

       Buổi cầu cơ được tổ chức tại Ṭa Thánh Tây Ninh một đêm rằm, vợ chồng ông De Lagarde đều thành tâm cầu nguyện và chính ông cũng theo đúng các nghi lễ cúng dường các Phật Thánh Tiên của Cao Đài giáo. Ông phải ăn chay, giữ ǵn thân thể và tâm hồn trong sạch suốt ba ngày đêm trước buổi cầu cơ. Thế rồi trong không khí trang nghiêm tịch mịch của đêm khuya trước điện Huyền Linh, ông De Lagarde ngồi vào đàn cơ, chờ vị Tiên giáng bút. Quả nhiên một vị Tiên ông nào đó, không nói tên tuổi, nhưng giáng bút cho ông bài thơ bằng tiếng Việt trong đó chỉ bảo ông lấy một ít tro nhang ḥa vào ly nước lạnh đang cúng trên Điện thờ mà xoa vào đôi mắt mù. Xoa như thế thường xuyên ba ngày đêm, sẽ thấy ánh sáng. Ông Tây De Lagarde làm đúng như lời Tiên dặn. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba. Sáng ngày thứ ba bà vợ Nam kỳ xoa cho ông giọt nước mầu nhiệm cuối cùng c̣n ở đáy ly…Bỗng tự nhiên cặp mắt của ông Tây dần dần hé mở…lim dim như người mới ngủ dậy…rồi mở hẳn. Ông De Lagarde mừng quưnh, đang nằm trên giường liền ngồi vùng dậy reo cười lớn lên: Tôi đă t́m được nhăn quan của tôi rồi! Tôi đă thấy lại được rồi!

       Và thật thế, ông De Lagarde đă hết đui. Và ông đă trở thành một tín đồ Cao Đài nhiệt thành nhất trong đám một triệu tín đồ của tôn giáo mới.

        Ông Abadie nói xong đến đây rồi nói tiếp: Thưa quư bà, quư ông, tôi xin mời ông De Lagarde lên đây để xác nhận câu chuyện tôi vừa kể.

       Ông mỉm cười đưa bàn tay ngoắc một người trong đám cử tọa Pháp. Người nầy vui vẻ và hănh diện, từ giă ghế ngồi tiến lên diễn đàn. Cả pḥng đều im lặng, đăm đăm nh́n ông De Lagarde, không cao lắm, mảnh khảnh, đôi mắt sáng, nhă nhặn chào khán giả với một nụ cười:

       Thưa quư bà, quư ông, tôi là De Lagarde, chủ sự nha Bưu Điện Vientiane, tôi xin xác nhận câu chuyện của bạn tôi, ông Abadie, vừa nói là hoàn toàn đúng sự thật…

       Cả pḥng vỗ tay hoan hô ông, Ông nói tiếp: Vă lại trong cử tọa sang trọng nầy, có nhiều bạn thân của tôi, nhất là trong ngành Bưu điện Đông Dương, đă biết tai nạn xảy ra cho tôi trước đây 3 năm, và đă làm cho tôi phải nghỉ việc v́ đôi mắt bị mù hoàn toàn. Bây giờ tôi được trở lại làm việc trong ngành Bưu điện v́ cặp mắt tôi hết mù nhờ ơn cúa vị Tiên Cao Đài đă cứu chữa bằng một ít tro nhang ḥa với nước Thánh.

       Tiếng vỗ tay lại nổi dậy vang cả pḥng Majestic và cuộc diễn thuyết chấm dứt. Tây Đầm bu lại hỏi han ông De Lagarde, nhất là các mụ Đầm có vẻ tin tưởng hơn ai hết thảy.

       Sau đó, Tuấn thường gặp ông De Lagarde tại Thánh Thất Cao Đài Hà Nội, một căn nhà ngói ở đường phố khu Chợ Hôm (gần Route de Huế). Ông Abadie cũng thường đến đây hành lễ. Chỉ hai ông đó là tín đồ Pháp của đạo Cao Đài mới bành trướng ở thủ đô Bắc Kỳ không lâu.

        Về trường hợp De Lagarde, Tuấn cho rằng nó là một hiện tượng đặc biệt, hy hữu. Cũng như chính Tuấn đă chứng kiến những cuộc cầu cơ nghiêm trang trong đó một vị Tiên Ông tự xưng danh là Hư Không, hay Huyền Mặc Đạo Nhân giáng cơ bút làm những bài thơ Đường luật rất hay và ư nghĩa thâm trầm thanh thoát. Những chuyện Tiên, Thánh, Phật, thỉnh thoảng xuất hiện trong cơ bút, báo trước một biến cố thời sự quan trọng, hoặc cho thuốc chữa bịnh, đều không phải là hoàn toàn bịa đặt. Nhưng trí óc phàm tục của chúng ta không thể nào giảng giải được.

       Thiên Vân

       (16/7/2020)

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000