ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dụng hoà để trị Đạo của Hội Thánh

Dương Xuân Minh

       Ngày 30 tháng 04 năm Bính Thân (dl 8-6-1956) lúc 7 giờ 30 tối, có phiên họp khoáng đại Hội Thánh Lưỡng Đài do ngài Hiến Pháp chủ toạ. Nội dung bàn về việc tiếp rước một vị linh mục công giáo ở sài-g̣n có nhă ư đến thăm viếng Hội Thánh và Toà-Thánh.

       Mọi việc đều tưởng như b́nh thường. Nhưng xem kỹ lại mới thấy những điều đặc biệt như sau:

       -/ Buổi hội nhóm HT Lưỡng-Đài rất quan trọng chớ không phải chuyện thông thường.

       -/ Buổi hội nhóm tiến hành lúc 7 giờ 30 tối.Tức phải thật khẩn cấp, nên không thể đợi ngày mai.

       Khi xét kỹ lại nội dung, đây là việc đón rước một vị Linh mục tôn giáo bạn. Với cương vị Hiến Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài có đủ quyền để ra lịnh cho các bộ phận chuẩn bị việc tiếp đón là xong, sao Ngài Hiến Pháp không làm thế mà phải nhọc công mở hội nhóm, mà nhóm cả lưỡng-đài nữa? Điều này khiến ta suy nghĩ.

       Dù có đủ quyền hành được Pháp Chánh Truyền qui định, chư tiền bối không v́ thế mà chuyên quyền. Quí Ngài muốn dụng chữ H̉A, mọi người cùng tự nguyện ḥa nhau để lo việc chung. Tuy không sử dụng quyền ra lịnh nhưng Hội Thánh Lưỡng Đài vô cùng khâm phục và tuân mạng Ngài Hiến Pháp. Cái quyền đó mới thật lớn và vững chắc. Đồng thời cho thấy về phương diện tài chánh, bạc tiền xuất nhập rất phân minh. Nó khác hẳn với phong cách Chức sắc ngày nay, đang cố gắng tung ra oai quyền trấn áp nhơn sanh. Trấn không nổi th́ nhờ quyền đời phụ giúp. C̣n về phương diện thu chi tiền bạc th́… ôi thôi…!

       Mời xem Vi Bằng HỘI THÁNH LƯỠNG ĐÀI số 69/ĐDHT-VB ngày 30/04/Bính Thân. (dl 8-6-1956):

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634