ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh gửi

 Thư Ngỏ tới ông Chủ tịch nước

       “…Chúng tôi vẫn thắc mắc tự hỏi: Có bao giờ đất nước Việt Nam khổ đến thế này không? tại sao người Việt (!) không thương dân Việt mà phải “đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc” (Lê Duẫn) cả mấy chục năm, để rồi ngày nay tạo điều kiện dâng đất cho ngoại bang? Nhiều người nghĩ tất cả những khốn khổ dân Việt đă và đang chịu, tất cả những chậm tiến, những lộn xộn của Việt Nam bấy lâu nay do đâu? Lẽ nào do Điều 4  Hiến Pháp nước CHXHCNVN sao?

       Nếu đặt quyền lợi tổ quốc trên hết và biết tôn trọng người dân, dân Việt Nam sẽ hạnh phúc, nước Việt Nam sẽ hùng cường, không giặc ngoại xâm nào dám đụng tới! Chúng tôi xác tín như vậy, thưa ngài Chủ Tịch Nước CHXHCNVN.

       Tất cả những điều chúng tôi nói ở đây đều phát xuất từ t́nh yêu dân tộc và quê hương đất nước Việt Nam. Nếu chúng tôi có điều ǵ không phải, xin ngài Chủ Tịch chỉ giáo cho ….” (Trích phần kết của Thư Ngỏ)

 

       Nguồn  http://nhathothaiha.net/duc-cha-micae-hoang-duc-oanh-gui-thu-ngo-toi-ong-chu-tich-nuoc/

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000