ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đôi ĐiềuVề Hành Chánh Trong Đạo Cao Đài

Mà Giới Trẻ Không Biết

 (Giải đáp lư luận của Trí Bùi cho rằng Thông Bạch kư ngày chủ nhựt nên không có giá trị)

Nguyễn Minh Hiệp

     Vừa qua, Quư Chức Sắc HTĐ đă gởi đến Đạo Huynh Nguyễn Thành Tám Chưởng Quản Phái Cao Đài Tây Ninh một Thông Bạch do Ông Truyền Trạng Trần Anh Dũng Quản Văn Pḥng thay mặt kư tên. Thông Bạch này có tường cho các cấp Chánh Quyền và đồng Đạo trong và ngoài nước.

     Sau khi Bản Thông Bạch được đưa ra công cộng th́ có ba loại ư kiến phản ứng: lo sợ, mừng rỡ và giận dữ..

     -/ Người lo sợ khi thấy được cái thế tấn thoái lưỡng nan của Ông Tám khi nhận được Thông Bạch với câu tối hậu thư “phải có văn bản trả lời…” không biết Ông Tám sẽ xử trí thế nào nên t́m cách biện bạch.

     -/ Đồng Đạo th́ mừng rỡ hân hoan chào đón ngày Đại Lễ Hội Yến được b́nh yên sắp đến (đa số).

     -/ C̣n một nhóm giả danh  với ngôn ngữ đóng vai bảo vệ danh dự cá nhân Chức Sắc Thiên Phong HTĐ, nhưng bên trong th́ giận dữ. Giận dữ, thay v́ t́m cách cứu nguy th́ công khai thô lỗ đ̣i tẩy chay chức vụ Quyền Chưởng Quản HTĐ bằng cách đ̣i vô hiệu hóa phiên hội nghị công cử 2-9-Ất Mùi vừa qua…. Đại diện nhóm này là trang mạng Hội Thánh Phục Quyền (hoithanhphucquyen.org..). Vô hiệu hóa để cứu nguy cho Hội Thánh cho Ông Nguyễn Thành Tám bằng cách ráo riết phản đối nặng lời làm nhục HTĐ v.v. cho nhơn sanh năn ḷng mà xa lánh!

     Sự việc này đă có nhiều người phân tích thấy rơ rồi tưởng không nên nhắc lại. Chỉ đặc biệt chú ư hai ư kiến  của TRÍ BÙI và NGUYỄN THẾ TRUYỀN như sau:

     “… Bản Thông Bạch của HTĐ kư ngày 4-9-2016 là ngày chủ nhựt, và không kư tại văn pḥng trong nội ô Ṭa Thánh nên không có giá trị,  Hội Thánh (mới) không cần thiết phải trả lời” (facebooker Trí Bùi).

     “…HTĐ và Diêu Tŕ Cung có cùng căn cội pháp, nên khi Hội Thánh (mới) đă đóng cửa HTĐ cũng có nghĩa là đóng cửa luôn Diêu Tŕ Cung. Phật Mẫu và Cữu Vị Nữ Phật đang bị nhốt trong DTC, dâng lễ Hội Yến lên cho DTC như là đem cơm đi thăm tù vậy…” v.v... (facebooker Nguyễn Thế Truyền). Được biết, Nguyễn Thế Truyền có bút hiệu là Kim Quang Sứ, và đă có bệnh án Tâm thần nên cũng xin đồng Đạo tha cho tội điếc không sợ súng của hắn.

     Nhưng Trí Bùi th́ không tâm thần, cố t́m kẻ hở của Thông Bạch để tấn công. Đang đói ngáp phải ruồi v́ thấy Thông Bạch kư ngày 4 tháng 9-2016 là chủ nhựt nên mạnh miệng thay mặt cho Ông Tám giải thích: Thông Bạch ấy không có giá trị v́ được kư vào chủ nhựt nên không cần giải quyết v.v. Điều này nghe qua cũng hữu lư để gở rối cho Ông Tám. Có thể Ông Tám vin vào cú ngáp ruồi này mà không trả lời cho Thông Bạch HTĐ chăng? V́ trả lời cũng kẹt mà không trả lời cũng kẹt. (Nhất Nguyên và Vân Lê). Thật ra Trí Bùi không phải ngáp trúng ruồi mà ngáp trúng ḥn đá cuội nên bị ê răng.. lư nhảm giải càn như thế. Tức lấy chuyện công giáo đi giải thích chuyện Cao Đài.

     Xin nói rơ một việc để đồng Đạo trong tuổi U-50 như Trí Bùi không bao giờ hiểu. Nhưng Ông Tám th́ hiểu rơ hơn ai hết v́ Ông đă từng xuất thân là Đầu Pḥng Văn khoa mục, là : ngày Chủ Nhựt là của Công Giáo hay Gia Tô Giáo dùng. Nhà nước thuộc địa Pháp đa số là người giáo dân Công Giáo nên họ nghĩ chủ nhựt để đi lễ của Đạo tại Nhà Thờ, măi rồi thành thông lệ chung. Nhà nước ta hiện nay cũng không cách mạng được sự lệ thuộc vào Công Giáo này nên vẫn cho cán bộ nghĩ chủ nhựt. Một tuần lễ 7 ngày theo Kinh Thánh Công Giáo do đó, một tháng không thể chia cụ thể làm mấy tuần lễ, nếu bốn (4) tuần th́ c̣n dư 2-3 ngày v.v.

     Đạo Cao Đài hoàn toàn không lệ thuộc Công Giáo nên không có ngày chủ nhựt. Đạo Cao Đài từ trước vẫn luôn làm việc theo cách chia một tháng ra làm ba tuần: Thượng Tuần, Trung Tuần và Hạ Tuần. Mỗi tuần mười ngày, trong mười ngày này được nghĩ một ngày để giải quyết việc cá nhân... Trong một tháng được nghỉ ba ngày là mồng 10, 20 và 30 âm lịch. Nếu Thông Bạch được kư vào ba ngày này th́ công t́m vết của Trí Bùi cũng có hữu dụng đôi chút..

     Tại sao đôi chút? V́ HTĐ là Chơn Thần nên không có âm dương, lưu hành và chuyển động liên tục không ngừng nghỉ để điều ḥa dắt dẫn thể xác là CTĐ. Cữu Viện tại Ṭa Nội Chánh là thể xác th́ được nghĩ mỗi tháng 3 ngày. Nhưng HTĐ là thể Bán vô vi, bán hữu h́nh th́ không thể nghỉ. Lại càng không thể quyết địnhThông Bạch phải kư tại văn pḥng trong nội ô mới có giá trị. (theo Trí Bùi). Theo cách nói này th́ các Thánh Lịnh Thánh Huấn của Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu H́nh Đài kư tại Nam Vang đều không có gí trị hay sao?

     Xin mọi người cũng thông cảm cho sự thiếu hiểu biết của Trí Bùi mà nói vậy. Nhưng rốt lại dù muốn dù không th́ Ông Nguyễn Thành Tám vẫn có bổ phận phải trả lời cho HTĐ và cho toàn Đạo  được rơ.

Thánh Địa, ngày 14 tháng 8 năm Bính Thân.

NGUYỄN MINH HIỆP

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634