ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔI ĐIỀU NHẬN XÉT

 về bài viết

“VẤN ĐỀ TRO CỐT CÔ VƯƠNG THỊ LỄ VÀ GIA TỘC”

Điền Lạc

          Bài viết có tựa đề trên, “VẤN ĐỀ TRO CỐT CÔ VƯƠNG THỊ LỄ VÀ GIA TỘC”, được đăng trên trang facebook Thông Tin Hội Thánh (TTHT) lúc 00:25 ngày 06-04-2016.

          Tôi thấy bài viết có nhiều điều tự mâu thuẩn, định bỏ qua v́ không muốn gây tuồng tranh luận ngoài giáo pháp. Nhưng càng ngày càng thấy nhiều bạn hữu facebook comment và chia sẻ. Đến giờ phút tôi viết bài nầy th́ thống kê được 223 fb thích; 118 fb chia sẻ và 46 fb b́nh luận.

          Tôi đọc kỷ 46 b́nh luận mới thấy ngán ngẩm cho sự tin tưởng vội vàng của đồng đạo ḿnh, nhưng đó là quyền cá nhân, tôi không ư kiến.

          Trang Thông Tin Hội Thánh không phải là trang cá nhân mà là của tổ chức Tôn Giáo. Nhưng người viết bài trên th́ xưng là tôi: “Tôi xin có đôi ḍng phân bày để quư ngài, quư vị tường tận hơn và có góc nh́n khách quan về sự việc trên”.

          Như vậy th́ bài viết này là của Tổ Chức Tôn Giáo hay là của cá nhân? Đây là một vấn đề lập lờ khó hiểu. Cá nhân th́ sao không đề tên tác giả? C̣n của Hội Thánh th́ sao lại thông tin phiến diện và tự mâu thuẩn?

          Tôi viết bài nhận xét này với góc nh́n là nhận xét bài viết của Hội Thánh mới lập (HTm.l ). Xin có đôi lời nhận xét như sau:

          1/- Trong 7 ư (bảy) ư của bài viết không thấy HTm.l thông tin việc ngày 25 tháng 2 Bính Thân, Ông Thọ (Thái Thọ Thanh) đem thuyền Bát Nhă và Đạo Tỳ một số địa phương khác đến Báo Ân Đường Trí Huệ Cung tịch thu hài cốt của Thất Nương đang đặt tạm tại Báo Ân Đường phía sau chánh điện. Sở dĩ tôi dùng từ tịch thu là v́ Ông Thọ không có một văn bản nào cho phép hay ủy quyền. Mục đích của Ông Thọ muốn làm ǵ?

          Ở ngoài đời, với uy quyền trong tay, mỗi khi nhà nước muốn đến khám hay làm ǵ một nơi cư trú hợp pháp của công dân th́ cũng phải có lịnh của cấp có thẩm quyền. Ông Thái Thọ đến Báo Ân Đường mà không có một văn bản nào của bất cứ một ai, như vậy Ông Thọ đích thị nhân danh cá nhân làm việc này, một hành vi xâm phạm bất hợp pháp!

          Cá nhân Ông Thọ đến tịch thu các hộp hài cốt này về làm ǵ cho gia đ́nh Ông? Hay là đem về cho HTm.l? Đây là một điều khó hiểu trong cách làm việc hiện nay của Cao Đài mới : lấy công làm tư, rồi lại lấy tư làm công. Với cách làm việc đó nhơn sanh không c̣n kính phục!

          2/- Trong ư 1 của bài viết, TTHT có nói:

          “Vậy chúng ta cần phân biệt rơ 2 phần chơn linh Thất Nương Diêu Tŕ Cung và thể xác của cô Vương Thị Lễ, thể xác cô Vương Thị Lễ quy tiên trước ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần 1926 rất lâu, vậy có công ǵ với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay chăng?”

          Với câu nầy Hội Thánh mới đă gián tiếp phủ nhận công lao của bà Thất Nương Diêu Tŕ Cung trong Tam Kỳ Phổ Độ, nhưng không dám nói thẳng mà gợi ư câu hỏi bỏ ngơ để xúi đồng Đạo cũng phủ nhận công lao của Bà như ḿnh.

“Thất Nương khêu đuốc Đạo đầu.
Nhờ người gọi ánh nhiệm mầu huyền vi.”

 (Kinh Tán Tụng công đức Diêu Tŕ Kim Mẫu) .


          Nếu không có Thất Nương th́ không có Hiệp Thiên Đài; không có Hiệp Thiên Đài th́ không có Đạo Cao Đài. Hiệp Thiên Đài là để lập vị cho con cái của Chí Tôn. Ngay cả Ngài Hội Đồng Thượng nghị Viện Lê Văn Trung sau này là Quyền Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cũng do Hiệp Thiên Đài đến phổ độ vào cửa Đạo.

          Dĩ nhiên quyền tự do của con người, Hội Thánh mới có quyền không ngưỡng mộ công Đức của Thất Nương, nhưng đừng xúi giục nhơn sanh cũng phủ nhận theo ḿnh mà mang đại tội “tận đọa tam đồ bất năng thoát tục”.

          3/- Trong ư số 5 bài viết của TTHT có nói:

          “Cũng v́ các lư do trên mà Hội Thánh không có chủ trương rước tro cốt Cô từ chùa Huệ Nghiêm trước đây, cũng như từ Báo Ân Đường-Trí Huệ Cung hiện nay, như một số thông tin bên lề vừa qua.”

Không rước tro cốt của Thất Nương về Ṭa Thánh vậy th́ đem thuyền Bát Nhă và Đạo Tỳ đến làm ǵ ngày 25-2? Không lẽ đem về để tế hàng vong thường???

          Ư này TTHT đă khẳng định ư số 1 trong bài viết là không tôn trọng hay cung kính ǵ Thất Nương là điều thấy rơ nhứt. Một trong Cữu vị nữ Phật đă bị HT.m chối bỏ như vậy th́ số phận tám bà c̣n lại sẽ thế nào? Chắc chắc là sự kính trọng coi như không có luôn. V́ cả tất cả 8 (tám) Bà c̣n lại đều là những người mang xác phàm từ trần khi chưa có Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ khai sáng giống như Bà Thất Nương.

          4/- Ư số 6 trong bài viết của TTHT cho thấy : Ngày 27-02-Bính Thân, Ông Hóa nhân danh cá nhân đến chỉ Đạo “hành động cắt khóa ôn ḥa”. Tại sao phải cắt khóa mà cắt ôn ḥa ? một thành ngữ xảo ngôn mắc cười chưa có trong lịch sử kim cổ đông tây. Trong khi bên trong Báo Ân Đường yêu cầu có văn bản của HTmới là người ta sẽ bàn giao. Nếu không văn bản th́ sau này Báo Ân Đường sẽ trả lời thế nào với gia tộc của Bà thất Nương? Đ̣i hỏi đó là rất thân thiện và thực tế, sao HTm lại không làm?

          Như vậy việc không có lịnh của Hội Thánh mới, Ông Hóa đến cắt cửa rất giống việc những tên trôm cướp xông vào nhà dân. Lúc đó Ông Hóa không phải là Giáo Hữu mà một Ông Hóa mượn danh Giáo Hữu Ngọc Hóa Thanh, hành động này mới là hành động làm mất danh thể Đạo. Việc này đồng đạo trên facebook có comment lại không thấy. HT mới sợ cái ǵ mà một tờ giấy ra lịnh bàn giao hài cốt lại không dám kư? Đồng Đạo có thể tự ḿnh suy nghĩ trả lời được dễ dàng.

          5/- Ư số 3 TTHT viết:

          “Việc rước thi hài, hài cốt của Chức sắc Đại Thiên Phong nếu để tại tư gia cũng đều phải do gia đ́nh đệ đơn lên Hội Thánh”

          Câu nầy TTHT đă đánh đồng Thất Nương Nữ Phật với một Chức Sắc Đại Thiên Phong lập công từ cửa Đạo? Đây là một câu nói kém suy cạn thấy. V́ Bà Thất Nương không phải là một Chức Sắc Đại Thiên Phong của Đại Đạo mà là một vị đắc Đạo từ trước, là người có đại công “Khêu đuốc Đạo đầu..”để khai Đại Đạo. Người Đạo nào cũng thấy sao TTHT lại không thấy??
          Với cách nghĩ này, không chừng Hội Thánh hiện nay phủ nhận luôn tất cả công lao của Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn và nhiều vị Giáo Chủ trong Tam giáo, Tam Trấn Ngũ Chi khác nữa chăng? V́ tất cả đều chết trước ngày khai Đại Đạo?

          6/- Ư số 6 của TTHT:

          “Việc rước tro cốt về Báo Ân Đường-Trí Huệ Cung hiện nay khá mạo hiểm, do không hề có sự chấp thuận từ gia đ́nh Cô”.

          Câu nầy là một cú tung hỏa mù khiến nhơn sanh hoang mang. Nếu không có sự đồng ư của gia tộc bà Thất Nương th́ Ông Nguyễn Hoàng Hồng không dám ba đầu sáu tay làm việc nầy. Giờ đây th́ đă rơ, theo Vi Bằng Hội Nghị số 2 của Hiệp Thiên Đài và Ba Cung th́ toàn bộ chi phí tốn hao cho buổi Lễ Truy Điệu đều do Gia Tộc của Bà chịu.

          7/- Ư số 6 : TTHT đă lấy phương tiện biện minh cho cứu cánh khi nói:

          Sở dĩ Hội Thánh chỉ can thiệp là do vấn đề ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự do có sự tham gia của các tổ chức được Chính Quyền lưu tâm như Khối Nhơn Sanh, Bảo Thủ Chơn Truyền...”

          Tại sao Hội Thánh mới lại lo sợ đồng Đạo Bảo thủ ǵn giữ chơn truyền? Câu nầy TTHT đă ngụy biện cho việc đến can thiệp của HT v́ lư do an ninh trật tự. Ngày 27-2-Bính Thân ở BÁo Ân Đường có điều ǵ mất trật tự mà Hội Thánh đến can thiệp? Chuyện mất trật tự chỉ xảy ra khi có nhóm của Ông Thọ và Ông Hóa mạo nhận nhân danh Hội Thánh mà không có giấy tờ ǵ đến với ư đồ cướp hài cốt, nên nhơn sanh mới đóng cửa để bảo vệ mà thôi. Bằng chứng cho đến hôm nay khi nhóm của Ông Thọ và Ông Hóa không đến quậy phá th́ cuộc lễ truy điệu được diễn ra êm đẹp và trật tự.

          8/- Trong Vi Bằng Hội Nhóm tại Vạn Pháp Cung có ghi rơ: Đây là nghi thức tạm thời an vị Phật cốt Thất Nương trong lúc chùa Huê Nghiêm (nơi gia tộc Bà gởi gấm các cốt hài) đang sửa chửa, để chờ Hội Thánh Lưỡng Đài quyết định. Đối với Đạo Cao Đài khi nói đến Hội Thánh th́ là nói đến Hội Thánh Lưỡng Đài (Hiệp thiên và Cữu Trùng) riêng biệt chứ không phải Hội Thánh nhập hai Đài làm một duy nhứt nghịch lư với thiên điều, hay nói khác đi là Hội Thánh Chống Trời.

          9/- Với 46 ư kiến b́nh luận th́ chỉ có một ư kiến duy nhứt của Chung Nguyễn là “sẽ xem lại ư số 6 của TTHT”, c̣n kỳ dư th́ ủng hộ trước khi suy nghĩ phân tích bài viết. Đây là ư kiến và tự do cá nhân, tôi không b́nh luận.

Kết luận:

1/-Với tất cả 9 (chín) ư nhận định, tôi trân trọng gởi đến quư bằng hữu những nhận thấy khách quan như TTHT yêu cầu.

2/- Từ cuộc Lễ Truy Điệu Thất Nương Diêu Tŕ Cung được b́nh yên và thành công tốt đẹp đă cho thấy ba điều:

          a-/ Nơi nào có nhóm người của Hội Thánh (tân lập) đến là nơi đó bị mất        trật tự, mà sự ấu đă nếu có là hành động tự vệ của người bị áp bức.

          b-/ Cuộc Lễ Truy Điệu nầy do Hiệp Thiêp Đài chủ tŕ, với h́nh ảnh lưu lại      ai cũng thấy rơ, đây là một sự thật không thể chối cải. Điều này chúng      tỏ Văn Pḥng Hiệp Thiên Đài bị đóng cửa nhưng Hiệp Thiên Đài    vẫn    c̣n làm việc.

          c/- Sự thành công trong cuộc lễ Truy Điệu nầy chắc chắn có sự ám trợ   của Đức Hộ Pháp và toàn cả Quư Đại Thiên Phong nơi cơi thiêng liêng,          nhứt là sự ám trợ tích cực của Thất Nương Nữ Phật mới được b́nh yên     như vậy.

          Mong rằng những huynh tỷ đệ muội khi nghe một vấn đề ǵ chớ nên vội tin mà hăy nhận xét thật chín chắn, như vậy mới là những môn đệ khôn ngoan của Đức Chí Tôn Từ Phụ.

          Kính Chúc sức khỏe Quư Chức Sắc Thiên phong, Chức Việc và đồng Đạo khắp nơi đang c̣n tùng luật pháp chơn truyền của Chí Tôn Từ Phụ được đạo tâm phát khởi, sức khỏe dồi dào, đức tin vững mạnh để cùng nhau hiệp đồng chư môn đệ trên đường lập công bồi đức.

Nay Kính,

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.
Nam mô Thất Nương Diêu Tŕ Cung.

Thánh Địa, ngày 7-4-2016
ĐIỀN LẠC.

LỜI THƯA THÊM

          Bài viết trên được chính tác giả Điền Lạc gởi đến chúng tôi. Cảm ơn huynh Điền Lạc đă viết/nói lên thay cho những người con chân chính của Chí Tôn trong cơn loạn Đạo hiện nay.

          Mời đồng đạo xem lời comment của một tín đồ trẻ về bài viết này:

           Dưới đây là h́nh ảnh người cháu hai đời của bà Vương Thị Lễ (trích từ FB của Anh Khoa Ho) đang cúng tế Bà, để chúng ta thấy rằng tại sao có người nhân danh tu hành mà học theo thói ăn nói lấy được của đời, trắng có thể nói thành đen, đen có thể chuyển thành trắng như thế!

          Về cái gọi là "hành động cắt khóa ôn ḥa" (Trời đất, dùng kéo để cắt, để phá cổng nhà của người ta mà gọi là ôn ḥa!), mời xem đoạn video ngắn dưới đây của FB Hoang Minh Nguyen để thấy rơ bộ mặt thật của những người mặc áo dài trắng, mang thẻ bài của Hội Thánh hôm nay. Xin lưu ư, người cầm kéo chuẩn bị cắt ổ khoá là người đang mang bịnh (có thể là tâm thần):

          Có lẽ cũng nên đưa ra một phần comment khác để đồng đạo nhận xét, chúng tôi không b́nh luận:

 ***

Phụ Trách Biên Tập Diễn Đàn

NHẤT NGUYÊN.

============
xin trích copy lại bài viết của Thông Tin Hội Thánh:

VẤN ĐỀ TRO CỐT CÔ VƯƠNG THỊ LỄ VÀ GIA TỘC
Kính thưa quư ngài và quư vị, trong thời gian qua, việc hài cốt cô Vương Thị Lễ được đưa về nơi Báo Ân Đường-Trí Huệ Cung đă gây nhiều xôn xao dư luận, và có rất nhiều thông tin sai lệch, gây bất lợi cho Hội Thánh. Tôi xin có đôi ḍng phân bày để quư ngài, quư vị tường tận hơn và có góc nh́n khách quan về sự việc trên:
1. Cô Vương Thị Lễ được biết đến là một kiếp giáng trần gần đây nhất của Thất Nương Diêu Tŕ Cung. Cô sinh năm 1900 tại Chợ Lớn trong một gia đ́nh đại phú hào nhưng bạc phận, theo các tài liệu Đạo ghi nhận th́ trong kiếp sanh này cô phải giáng trần do mối oan t́nh chưa trả xong.
Ngày 25/10/Mậu Ngọ 1918 sau khi "nợ trần phủi sạch" cô quy tiên lúc mới 19 tuổi. Đến năm 1925, Thất Nương Diêu Tŕ Cung giáng đàn trong các đàn cơ của 3 vị Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sanh và xưng danh ban đầu là Đoàn Ngọc Quế, rồi Vương Thị Lễ, dẫn dắt các ngài Vọng Thiên Cầu Đạo, tiến tới hoằng khai Đại Đạo... V́ đại công đó mà Tiên Nương được đắc vào hàng Phật vị trong Cửu Vị Nữ Phật theo hầu Đức Phật Mẫu, và cũng v́ thế, cô Vương Thị Lễ cũng theo đó được tín đồ Cao Đài tôn kính thờ phượng.
Vậy chúng ta cần phân biệt rơ 2 phần chơn linh Thất Nương Diêu Tŕ Cung và thể xác của cô Vương Thị Lễ, thể xác cô Vương Thị Lễ quy tiên trước ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần 1926 rất lâu, vậy có công ǵ với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay chăng? Câu hỏi xin bỏ ngỏ cho mỗi cá nhân chúng ta!
2. Trong lúc Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đương quyền Chưởng Quản Nhị Hữu H́nh Đài, với t́nh cảm thân thiết kết nghĩa anh em với cô trong thời kỳ tiền khai Đại Đạo (Cô gọi Đức Cao Quỳnh Cư là đại ca, Đức Phạm Công Tắc là nhị ca, Đức Cao Hoài Sang là tam ca, và cô là Tứ Muội), ngài có trọn quyền năng v́ sao ngài không rước hài cốt Bà về Toà Thánh?
Khi cô quy tiên, được an táng tại Vườn Bà Lớn, năm 1967-1968 do nhu cầu phát triển đô thị, Vườn Bà Lớn được giải tỏa để xây dựng chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phía sau Thánh Thất Huỳnh Đức, Q3 ngày nay; gia đ́nh đă cho thiêu cốt và gửi tro cốt của cô và cả gia tộc tại tháp Phổ Đồng của chùa Huệ Nghiêm đối diện BX Miền Tây, đó là thời Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang chấp chưởng quyền hành, rồi các vị Thời Quân kế nhiệm như ngài Hiến Pháp, ngài Khai Đạo, ngài Bảo Đạo..., các ngài đều không có chủ trương trên.
3. Việc rước thi hài, hài cốt của Chức sắc Đại Thiên Phong nếu để tại tư gia cũng đều phải do gia đ́nh đệ đơn lên Hội Thánh. Hội Thánh sẽ tổ chức đầy đủ theo nghi lễ của Nền Đạo qui định (ngay cả lúc cải táng Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu th́ cũng phải do hiếu tử của ngài đệ đơn lên ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức để được di liên đài về Tây Ninh), th́ việc có nhóm người ngang nhiên tổ chức lễ như trên là hoàn toàn không đúng với lẽ Đạo.
4. Việc rước tro cốt về Báo Ân Đường-Trí Huệ Cung hiện nay khá mạo hiểm, do không hề có sự chấp thuận từ gia đ́nh Cô như một số thông tin sai lệch đă đăng.
Chúng ta thấy trên tờ đơn xin di dời hài cốt do vị Nguyễn Hoàng Hồng đứng đơn, có ghi rơ là sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu gia đ́nh có khiếu nại. Vậy sự việc sẽ thế nào nếu gia đ́nh Đổ Hữu không chấp thuận? (Nhất là khi biết có kẻ mượn tro cốt của gia đ́nh ḿnh làm phương tiện đấu tranh? Nhỡ có ǵ không hay th́ tro cốt tổ tiên họ sẽ ra sao?).
5. Cũng v́ các lư do trên mà Hội Thánh không có chủ trương rước tro cốt Cô từ chùa Huệ Nghiêm trước đây, cũng như từ Báo Ân Đường-Trí Huệ Cung hiện nay, như một số thông tin bên lề vừa qua.
6. Sở dĩ Hội Thánh chỉ can thiệp là do vấn đề ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự do có sự tham gia của các tổ chức được Chính Quyền lưu tâm như Khối Nhơn Sanh, Bảo Thủ Chơn Truyền... Qua các đoạn video clip cảnh ẩu đả trưa ngày 27/02/Bính Thân (dl 04/04/2016), nếu nh́n ở gốc độ khách quan dễ dàng thấy đoàn đến thỏa hiệp do Giáo Hữu Ngọc Hỏa Thanh-Phó Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh dẫn đầu xử lư rất mềm dẻo, hành động cắt khóa ôn ḥa, đứng phía xa c̣n nghe rơ lời chỉ đạo của hiền huynh như sau "chúng ta cắt khóa vào trong, nếu họ có đánh th́ anh em cũng không được đánh lại", việc ẩu đả hoàn toàn do phía bên trong Báo Ân Đường-Trí Huệ Cung chủ động. Cho nên nói rằng việc côn đồ tụ tập cướp cốt như thông tin là hoàn toàn không chính xác.
7. Nếu thật sự thực hiện theo nghi thức hàng Tiên-Phật vị, vậy việc Thượng Sớ Cải Táng sẽ tiến hành nơi đâu? Việc Long mă múa, đạo kỳ, bảng đạo vàng, dàn bát bữu, phướn Thượng Phẩm, Long mă chở liên đài..., lễ sĩ tế lễ 3 nghi tương tự tại Cửu Trùng Thiên như Quan Hôn Tang Lễ quy định th́ liệu Báo Ân Đường-Trí Huệ Cung có khả năng thực hiện hay không? C̣n như làm qua loa th́ có đắc tội với Bà Thất Nương Nữ Phật hay chăng ? Và ai sẽ chịu trách nhiệm việc làm hết sức tùy tiện nầy ?
Đôi ḍng phân trần không với mục đích chỉ trích cá nhân hay tổ chức nào. Mong quư ngài và quư vị lấy cái tâm khách quan, không vị kỷ mà nh́n nhận, để sự việc được rơ ràng, tránh cảnh anh em bất ḥa làm buồn ḷng các Đấng.
Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.
Nam mô Thất Nương Diêu Tŕ Cung."

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634