ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Chủ đề: Đọc Thánh Ngôn Cùng Bạn

Bạch Sinh

       Giới thiệu:

       “Câu văn từ luận biện thật thà, Chẳng dùng những tiếng sâu xa, E không hiểu thấu diễn ra ích ǵ” (kinh Sám Hối); tương tự như vậy, tôi c̣n nhớ có đọc ở đâu đó, đại ư, Đức Chí Tôn có nói rằng “Anh em các con phần nhiều ít học, nếu Thầy dùng ngôn từ sâu xa th́ chúng đâu có hiểu được”. Thật vậy, cho dù chúng ta đang ở trong thập niên 20 của thế kỷ 21, có nhiều nhân sĩ trí thức trong đạo, có nhiều bài viết thật dài với ngôn từ và ư nghĩa thật cao sâu, có nhiều quyển sách về đạo dày hằng mấy trăm trang; nhưng nếu chúng ta b́nh tâm nhận xét th́ thấy rằng độc giả của những bài viết này không phải là những đối tượng được đề cập đến trong kinh Sám Hối hay trong lời của Đức Chí Tôn nêu trên. Cho nên chúng tôi vô cùng tâm đắc khi được gợi ư từ hiền đệ Bạch Sinh về chủ đề này. Hiền đệ Bạch Sinh sẽ phụ trách chủ đề “ĐỌC THÁNH NGÔN CÙNG BẠN” trên Diễn Đàn Về Nguồn của Hương Đạo Florida. Chúng tôi sẽ trích từ Thánh Ngôn những lời dạy quan trọng và bên dưới sẽ là một lời b́nh ngắn. Điều này sẽ giúp cho những đồng đạo không có thời gian hoặc không có computer sẽ dễ dàng truy cập bằng điện thoại. Chúng tôi cũng mời gọi quư đồng đạo cùng tham gia đóng góp bài vở vào chủ đề này, âu cũng là một cách lập ngôn vậy. Trân trọng. BBT. 

Bài 1: Đá, Sắt, Cây Cỏ nghe Thánh Ngôn  

       Lời Thưa Trước:

       Đạo Cao Đài là một tôn giáo lớn được mặc khải từ đấng Thượng Đế thành lập tại Miền Nam nước Việt Nam để làm thánh-địa phổ độ cả thế trên hành tinh này.

       Tất cả mọi công việc từ lớn đến nhỏ của Đạo đều được Thánh Ngôn chỉ dạy. V́ vậy, Thánh-ngôn là một phần kinh điển quan trọng hàng đầu của Đạo Cao Đài.

       Có thể nói không có Thánh Ngôn th́ không có Đạo Cao Đài. Thánh Ngôn chỉ dạy rất nhiều thứ. Từ việc ban Pháp Chánh Truyền, ban hành luật lệ, thiên phong phẩm tước. Thánh Ngôn dạy tận tường về Vũ Trụ Quan, Nhân Sinh Quan. Thánh Ngôn dạy về Qui Tam Giáo, Hiệp Ngũ Chi. Thánh Ngôn cũng dạy luôn về việc đạo bị bế… 

       Cái may mắn của người môn đệ Cao Đài là được đọc và học trực tiếp với ông Thầy Trời thông qua Thánh Ngôn. Thánh Ngôn là nguồn sống của Đạo Cao Đài. 

       Trên đường Đạo, do tất bật vào việc lo chén cơm manh áo,  đa số chúng ta ít có thời gian để đọc Thánh Ngôn. 

       Cũng có trường hợp tuy đủ thời gian nhưng ngại mở ra đọc. V́ Thánh Ngôn nhiều quá đọc không nỗi. 

       Cũng có trường hợp thấy Thánh Ngôn dạy nhiều điều không liên quan đến ḿnh nên không đọc. 

       V́ vậy  đa số có khuynh hướng  nghe Thánh Ngôn gián tiếp theo cách truyền khẩu. Ai kể th́ nghe.

       Từ nay, Bạch Sinh sẽ cố gắng trích ra từ Thánh Ngôn, tùy theo từng chủ đề, để cùng với các bạn Đạo gần xa tham khảo. 

       Hôm nay trong bài mở đầu chủ đề đọc Thánh Ngôn giúp bạn, Bạch Sinh mời quư bạn Đạo nghe Thánh Thánh Ngôn ngày 20-2-1926 (TNHT Q1 trang 9) như sau: 

       "...- Thầy nói một lần từ đây nhớ lấy, dầu cho đá, sắt, cây cỏ mà nghe đến Thánh Ngôn nơi Thầy mà con nói ra, cũng hoan nghinh, huống lựa là người, con nhớ và an ḷng…" 

       Và Thánh Ngôn ngày 27 tháng 8 1926 ( TNHT Q1 trang 43) như sau:

       "- Các con nói Đạo cho mỗi kẻ, nghe không tùy ư. Thầy nói cho các con nghe, nếu kẻ nào biết hiểu Thánh Ngôn của Thầy nơi miệng các con mà tỉnh ngộ, th́ số hằng sống nó vốn c̣n, c̣n chẳng th́ thôi, để chúng nó theo tà quái…" 

       Lời Bàn:

       Đoạn Thánh Ngôn trên, Chí Tôn nói rất rơ “dầu cho đá, sắt, cây cỏ mà nghe đến Thánh Ngôn nơi Thầy mà con nói ra, cũng hoan nghinh, huống lựa là người..

       Cho thấy Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn cũng cảm hóa và phổ độ đến cây cỏ sắt đá … Chúng ta là con người, môn đệ yêu ái của đức Chí Tôn nếu  lười đọc Thánh Ngôn, hoặc nghe xong rồi bỏ ngoài tai không áp dụng th́ thiệt là uổng phí.

       Đoạn Thánh Ngôn thứ hai, nếu có kẻ nào biết nghe Thánh Ngôn mà tỉnh ngộ th́ số hằng sống của người ấy vốn c̣n. C̣n chẳng nghe hoặc nghe rồi không tỉnh ngộ th́ thôi. Chí Tôn đă nói cụ thể luôn : “để chúng nó theo tà quái”. 

       Bạch Sinh mong rằng mỗi ngày, sự đóng góp giúp cho chư đồng Đạo khắp nơi một chút bổ ích.

Nay kính,

Bạch Sinh.

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000