ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

 

ĐỀ NGHỊ MỞ ĐỀ TÀI.

“Làm bài thi”.

Kính quí chức sắc, chức việc và đồng đạo.

Kính quí hiền nhân quân tử quan tâm đến sự thật và lẽ công bằng.

Kính Ban Quản Trị trang web Florida.

Tôi tên Dương Xuân Lương. Sanh ngày 30-04-1956. Là tín đồ Đạo Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Đạo Cao Đài) lập thành năm 1926, hiện đang sinh sống tại Việt Nam.  Tôi đang sống trong lệnh truy nă kư ngày 28-08-2009 của Công An Huyện Ḥa Thành (số thứ tự 8401). đường link:

www.canhsat.vn/truyna/tabid/489/ctl/chitiet/mid/1778/.../Default.aspx.

Lư do truy nă: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân.

Lịnh truy nă thể hiện không có liên hệ đến MỘT CÔNG DÂN nào hết. Vậy mà anh Nguyễn Quốc Dũng (tay trong của công an), Chánh Trị Sự Phan Văn Đặng (Rạch Ông).... tung tin rằng Tôi bị truy nă v́ thiếu nợ.

Đó là dấu hiệu cho thấy công an đang dọn đường để thủ tiêu Tôi. Họ phải t́m cách bôi bẩn danh dự và uy tín của nạn nhân để tạo sự đồng thuận ngấm ngầm hay thờ ơ với người sắp bị họ thủ tiêu. Đó là phương cách bọn độc tài thường dùng.

Để bắt Cù Huy Hà Vũ công an phải đưa hai cái bao cao su đă qua sử dụng vào. Dàn đồng ca báo chí được lịnh đem hai cái bao cao su đă qua sử dụng vào ngay bài báo đầu tiên. Tại sao phải đưa hai cái bao cao su đă qua sử dụng từ trong sọt rác vào bài báo đầu tiên. Đó chính là làm cho dư luận hiểu không tốt về nạn nhân của họ. Để bắt Luật Sư nhân quyền Lê Quốc Quân họ phải đưa ra cái cớ trốn thuế. Công ty trốn thuế (không phải cá nhân LS Quân trốn thuế) mà phải bắt người như vậy th́ quả là hiếm có. Để bắt người anh hùng Nguyễn Văn Hải chính quyền cũng khép tội trốn thuế và sau khi hết hạn anh Hăi không được tự do lấy một giờ nào mà bị giam tiếp về một tội khác.

Trang web hoithanhphucquyen.org được lập ở Việt Nam. Quốc Dũng là tay trong của công an. Cho nên y đang dọn đường cho công an thủ tiêu Tôi mà việc tung tin Tôi thiếu nợ bị truy nă là bằng chứng.

Độc tài ở đâu, ở thời đại nào cũng coi sinh mạng con người như cỏ rác. Vậy nên việc Tôi bị thủ tiêu cũng là b́nh thường như hàng hà sa số chiến binh đấu tranh cho ḥa b́nh, tự do, dân chủ và đạo pháp bị thủ tiêu. Nhưng những người dọn đường cho công an ám hại và thủ tiêu Tôi phải chịu trách nhiệm trước đồng đạo và Đại Hội Nhơn Sanh khi cơ đạo được phục hồi. Phải chỉ rơ như vậy để cái chết của Tôi cũng có ích cho đồng đạo khỏi lầm những người như thế chen vào đạo sự. Phải kêu tên họ ra để Đại Hội phán quyết về trách nhiệm họ trong việc góp phần cho công an thủ tiêu người đấu tranh cho việc phục hồi cơ đạo. Chết như vậy cũng là đúng với nguyện vọng phục hồi cơ đạo mà Tôi đấu tranh từ năm 1995 đến nay. Nếu bị bắt Tôi xin thề là tuyệt thực cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là đóng góp của Tôi.

C̣n một hơi thở là Tôi c̣n tự nguyện hiệp đồng với đồng đạo lo việc phục hồi cơ đạo. Một trong những nội dung quan trọng là góp phần sự phân biệt đúng sai trong tôn giáo để văn hồi bản sắc trong lành của Đạo. Hai việc nầy liền nhau như hai mặt của một bàn tay.

Nhiều người đă ra văn bút phê phán, kết tội chức sắc mà không hiểu rơ thời gian và sự kiện diễn ra khi Hội Thánh ban hành Đạo Lịnh 01 ngày 04-03-Kỷ Mùi (01-03-1979). Điều tai hại là nhiều người lầm tin họ và gây ra sự mất đoàn kết trong nội bộ đạo mà sa vào quỉ kế: quên rằng ĐL 01/1979 là nạn nhân mà thủ phạm là Bản Án Cao Đài.

Muốn văn hồi bản sắc trong lành của đạo th́ phải đem thanh quang để thay thế cho trược quang. Thanh quang là kinh sách văn bản có tên đề dấu đóng của Hội Thánh. Trược quang là những văn bút sai lầm gây tác hại cho nền đạo. Muốn giải tán trược quang th́ phải đem công khai như kinh dạy: Bộ Lôi Công giải tán trược quang. (Kinh Đệ Tứ Cửu).

Chúng tôi không chủ trương tranh luận thắng thua mà sẳn sàng tŕnh bày để sự thật sáng tỏ. Sự thật phải được tôn trọng. Ai sai phải sửa mới đáng là người tu.  Đó là phá cái quỉ kế kia vậy.

Nay Tôi xin đề nghị BQT trang web Hương đạo Florida mở đề tài:

BÀI THI VỀ ĐẠO LỊNH 01/1979 để người đạo và cả người đời quan tâm cũng có thể góp phần làm sáng tỏ. Và BQT cam đoan rằng đăng tất cả bài viết cũng như không đóng đề tài nữa chừng.

Điều kiện tham gia là phải dùng tên thật và thảo luận theo khuôn thước của Nội Luật Hội Nhơn Sanh; Luật Lệ Chung Các Hội...

Tôi xin tŕnh ra mấy văn bản tham khảo là: 

1/- Đạo Lịnh 01/1979; Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo của Ngài Hồ Bảo Đạo....

2/-  Tác phẩm Dở Trang Đạo Sử.

./- Thư ngày 29-09- Bính Tuất (19-11-2006) gởi các vị: Lễ Sanh Thái Thuận Thanh, Lễ Sanh Thượng Hồng Thanh, Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh (bản pdf).  Của ông Lê Ngọc Minh.

./- Thư của Phái Viên 307 (Đặc phái viên Đạo Sử Phái viên Thường Trực Đại Hội Nhơn Sanh Lê Ngọc Minh). Gởi Chức Sắc Thiên Phong, Chức Việc Hội Thánh em, Đạo Hữu.

Quí vị có thể thêm vào để sự thật được sáng tỏ và văn hồi bản sắc trong lành của đạo ngay từ bây giờ.

Việt Nam ngày 14-06-Giáp Ngọ.

(08-07-2014).

(Đă kư).

Đạo Hữu Dương Xuân Lương.

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634