ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÂY LÀ KẾ SÁCH AN DÂN

CỦA CHÁNH QUYỀN TỈNH TÂY NINH ?

Nhất Nguyên Huỳnh văn Mười

 

         Khi đọc xong THÔNG BÁO ngày 25-6-Bính Thân (28-7-2016) của Chức sắc Hiệp Thiên Đài Ṭa Thánh Tây Ninh về việc Công an Tây Ninh cho biết phải di dời tro cốt của Thất Nương Diêu Tŕ Cung và 12 tro cốt của thân nhân ra khỏi Báo Ân Đường Trí Huệ Cung, đặc biệt là đoạn " ... Nếu không di dời, phía Hội Thánh có Ban Đại Diện Hội Thánh và Ban Cai Quản trực thuộc đến Báo Ân Đường Trí Huệ Cung giải quyết, sẽ có sự xô xát, hỗn loạn, đổ máu xảy ra với những người ǵn giữ tro cốt làm mất an ninh trật tự tại đây, lúc đó Công an sẽ vào cuộc để can thiệp và xử lư vụ việc", tôi vô cùng bàng hoàng và không nghĩ đây là sự thật. Chủ trương của chánh quyền tỉnh Tây Ninh đây ư? Kế sách an dân của họ như thế sao?  Hay đây chỉ là ư riêng của 3 vị công an: Trung tá Lợi, Trung tá Hước và Tấn Anh? Thú thật, tôi phải "ép ḷng" để nghĩ rằng cảnh tượng xô xát, hỗn loạn, đổ máu sẽ xảy ra nơi Báo Ân Đường (nếu có) là do ư riêng của 3 vị công an nói trên chớ đây không phải là chủ trương của chánh quyền tỉnh Tây Ninh. Có thể do mối quan hệ "hữu hảo" của ba vị này với ông Nguyễn Thành Tám và ông Năm Thọ (một chức sắc mặc áo vàng, phẩm Giáo Sư do ông Nguyễn Thành Tám phong, hiện đang làm nhiệm vụ Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh) nên ba vị công an này mới nảy ra một kế hoạch như thế.

         Nhưng thôi, đó là chuyện của các ông. Có một vấn đề này nhờ các ông trả lời hộ. Đó là:

         (1) Có hai ngôi chùa Phật A và B. Dân trong làng, nhà ở gần chùa A có hữu sự, nhưng lại thỉnh các vị sư ở chùa B xa hơn về làm đám. Có bao giờ các vị sư ở chùa A đến tạo cảnh hổn loạn, cản trở người dân không cho các vị sư chùa B hành đám không? Có bao giờ các vị sư chùa A mời chánh quyền đến dự chứng để hỗ trợ cho chùa A tỏ ra ta là người có quyền ở địa phương này chớ không phải các vị sư ở chùa B không?

         (2) Có hai Thánh Thất trong cùng một địa phương, một thuộc Ṭa Thánh Tây Ninh, một thuộc Cao Đài Bến Tre. Người dân muốn làm Lễ Thượng Tượng thờ Đức Chí Tôn nhưng không mời Tổ Nghi Lễ thuộc Ṭa Thánh Tây Ninh mà lại mời Cao Đài Bến Tre. Có bao giờ Tổ Nghi Lễ đến tư gia này cản trở cuộc lễ v́ cho rằng đây là địa phương do Tổ Nghi Lễ quản lư và chỉ Tổ Nghi Lễ mới có quyền hành lễ mà thôi? Có bao giờ chánh quyền địa phương đến dự chứng cho hành vi giành quyền một cách trơ trẽn và lố bịch này không?

         Có lẽ câu trả lời của Trung tá Lợi, Trung tá Hước và Tâm Anh cho mục (1) & (2) này là KHÔNG. Thế th́ tại sao các vị lại hỗ trợ cho ông Nguyễn Thành Tám, ông Năm Thọ đến cản trở, đàn áp chúng tôi, tạo cảnh hổn loạn, huynh đệ tương tàn nồi da xáo thịt như đă từng xảy ra và cũng có thể sắp xảy ra. Đây là kế sách an dân, hợp ḷng dân của các ông sao !?

         Ông Nguyễn Thành Tám đă không-ǵn-luật-lệ-Cao-Đài khi cấu thành Hội Thánh cũng như trong phương cách hành đạo từ thể pháp lẫn bí pháp. Điều này đă được chứng thực bởi người trong cuộc - Cải Trạng Lê Minh Khuyên, Phó Chưởng Quản Hội Thánh điều hành Cơ Quan Pháp Luật Đạo - trong Văn Thư số 024/87-HTĐ.VT ngày 6-10-2012 (xem Văn Thư này trong bài "Lời Chứng Thực Của Người Trong Cuộc" của Đoàn Minh Thùy tại http://huongdaoflorida.com/loichungthuc.html  ). Cũng như đă được khẳng định một lần nữa bởi HIỆP THIÊN ĐÀI, Cơ Quan Luật Pháp của Đạo tại Thông Báo ngày 30/10/2015 và ngày 26/11/2015 (xem hai Thông Báo này tại http://huongdaoflorida.com/thongbao5.html      http://huongdaoflorida.com/thongbao6.html  ).

         Là những môn đệ hữu thệ của Chí Tôn nên lời minh thệ "ǵn luật lệ Cao Đài"  chúng tôi phải giữ. Cho nên chúng tôi không c̣n tín ngưỡng vào "Hội Thánh Cao Đài mà không ǵn luật lệ Cao Đài" do ông Nguyễn Thành Tám thành lập. Do đó, những hoạt động thuần tuư tôn giáo của chúng tôi không dính dáng ǵ đến Hội Thánh này và người thuộc Hội Thánh này cũng không có quyền áp đặt việc này việc nọ lên chúng tôi được. Đây là quyền tín ngưỡng và không tín ngưỡng của người dân được luật pháp công nhận. Từ đây, trường hợp của chúng tôi cũng giống như trường hợp tại mục (1) và (2) nêu trên.  Thế th́ tại sao các vị lại hỗ trợ cho ông Nguyễn Thành Tám, ông Năm Thọ đến cản trở, đàn áp chúng tôi, tạo cảnh hổn loạn, huynh đệ tương tàn nồi da xáo thịt như đă từng xảy ra và cũng có thể sắp xảy ra. Đây là kế sách an dân, hợp ḷng dân của các ông sao !?

         Trở lại vấn đề tro cốt của Thất Nương Diêu Tŕ Cung Dương Thị Lễ. Những điều nên nói th́ trong THÔNG BÁO ngày 28-7-2016 (http://huongdaoflorida.com/thongbaohiepthiendai.html ) của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đă nêu rơ. Chúng tôi chỉ xin nhắc lại quang cảnh buổi Lễ An Vị tro cốt của Đức Thất Nương. Mặc dầu biết trước có thể gặp những điều bất trắc, khó khăn từ phía ông Nguyễn Thành Tám với sự hỗ trợ của chánh quyền địa phương, nhưng hàng ngàn đồng đạo đă về dự lễ. Hàng ngàn tấm ḷng với sự thương yêu và một đức tin thuần khiết đă về đây hiến dâng và tri ân Đức Bà. Đây cũng chính là hàng ngàn hàng vạn tiếng nói, hàng ngàn hàng vạn nguyện vọng của người dân chỉ mong muốn được tu hành thuần túy với sự bảo vệ công bằng của luật pháp. Và buổi lễ diễn ra vô cùng long trọng, trang nghiêm và yên b́nh.

         Bốn tháng trôi qua trong yên b́nh. Chúng tôi thầm nghĩ có lẽ chánh quyền đă nhận chân được sự việc nên không để người của ông Nguyễn Thành Tám và ông Năm Thọ đến sách nhiễu nữa. Thật là một điều may mắn cho những người tu hành thuần túy như chúng tôi.

          Nhưng không, chúng tôi đă lầm. V́ vào ngày 25-7-2016 ba vị công an Trung tá Lợi, Trung tá Hước và Tâm Anh đă làm việc với Chức sắc Hiệp Thiên Đài bảo phải mang tro cốt của Thất Nương ra khỏi Báo Ân Đường, nếu không sẽ có cảnh hổn loạn, xô xát và đổ máu. Xem chừng như ba vị công an này đang nhận lịnh và làm việc cho ông Nguyễn Thành Tám và Năm Thọ nhằm đe dọa, o ép các vị Chức Sắc đáng kính chỉ biết trọn đời hiến dâng và phụng sự cho Chí Tôn, cho nhơn sanh và Đạo nghiệp, chớ không phải họ đang thay mặt cho chánh quyền làm nhiệm vụ an dân và thực thi luật pháp (!).

         Tại sao các ông nhân danh là những người thi hành luật pháp mà lại đặt vấn đề mang tính áp bức, đe dọa những người chỉ biết tu hành thuần túy nhưng sức yếu thế cô nhằm tạo ra cảnh hổn loạn, nồi da xáo thịt ? Đây là kế sách an dân của các ông sao?

         Tại sao các ông không đặt vấn đề ngược lại với ông Tám và ông Thọ là cứ để yên tro cốt như thế nếu không sẽ có sự xô xát, hổn loạn, đổ máu xảy ra...mà cứ o ép những người lương thiện như đồng đạo chúng tôi? Đây là kế sách an dân của các ông sao ?

 

                                                                  Nhất Nguyên Huỳnh văn Mười

        

 

        

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634