ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đạo của tôi -  Những năm tháng thật buồn ! (Bài 3)

Trầm luân trong một kiếp người,

Giọt đời héo hắc c̣n tươi nỗi buồn!

Nhất Nguyên

Măn tuồng họ Tạ đến hồi Bàng Quyên,

Trung thành cũng chẳng đặng yên!

                             Đức Hộ Pháp

         

           Bàng Quyên, Tôn Tẫn là nhân vật lịch sử Trung quốc thời Chiến Quốc (theo Sử Kư Tư Mă Thiên). Hai nhân vật này cũng xuất hiện trong tiểu thuyết Đông Chu Liệt Quốc. Họ là bạn học, cùng học môn binh pháp với sư phụ là Quỷ Cốc Tử. V́ ham công danh phú quư nên Bàng Quyên xin Quỷ Cốc tiên sinh xuống núi trước để t́m công danh và được làm tướng nước Ngụy. Tuy nhiên, v́ cảm thấy sức học và tài trí kém xa Tôn Tẫn nên Bàng Quyên hằng đem ḷng đố kỵ, ghen tức, lúc nào cũng t́m trăm phương ngàn kế dù ti tiện nhất để hại bạn ḿnh. Nhân được làm tướng tại nước Nguỵ, Bàng quyên cho người mời Tôn Tẫn đến nước Nguỵ rồi vu cáo làm phản khiến Tôn Tẫn bị tội và h́nh phạt là tẫn (tức chặt xương đầu gối) và Bàng Quyên c̣n khắc chữ lên mặt của Tôn Tẫn để ông phải giấu ḿnh không thể ra làm tướng được. Tôn Tẫn phải giả điên, ăn cả phân heo mới thoát nạn. Cái tên Tẫn chính là xuất phát từ sự kiện này. Năm 336 TCN, biết tin sứ giả nước Tề qua nước Ngụy, Tôn Tẫn thân hành tới thuyết phục sứ giả. Thấy Tôn Tẫn có thực tài, sứ giả bèn đưa Tôn Tẫn về nước Tề và trở thành thượng khách của tướng quốc Điền Kỵ. Và ông đă giúp Điền Kỵ lập được nhiều chiến công hiển hách.....

          Nhân vật trong tuồng San Hậu mang tính hư cấu, không có thật. Bàng Quyên, Tôn Tẫn là nhân vật lịch sử thời Chiến Quốc bên Tàu. Hai bên không liên quan nhau. Theo chúng tôi, Đức Hộ Pháp đă khéo léo đưa những nhân vật này vào bài thi của Ngài để tiên tri cho nhơn sanh biết nền đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh 60 năm sau sẽ như thế nào![Lễ Khánh Thành Ṭa Thánh Tây Ninh  kéo dài 10 ngày bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng Giêng năm Ất Mùi (29/01/1955) và bế mạc ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (8/02/1955), tính đến thời điểm hiện tại tṛn đúng 60 năm].

          Bài1 Bài 2 chúng tôi đă đề cập đến những nhân vật trong vở tuồng San Hậu. Bài này chúng tôi đề cập đến T́nh Bạn giữa Bàng Quyên và Tôn Tẫn. Nhưng sao không có tên Tôn Tẫn trong bài thi? Tôn Tẫn là người lương thiện, là một chính nhân; Bàng Quyên là hiện thân của cái xấu, cái độc ác, là một tiểu nhân. Xem mạch văn dưới đây của Đức Hộ Pháp ta sẽ hiểu được Ngài muốn nói lên điều ǵ khi chỉ đề cập đến tên Bàng Quyên trong bài thi:

"... đến hồi Bàng Quyên, trung thành cũng chẳng đặng yên"

Tức là, nói đến Bàng Quyên ta nghĩ ngay đến T́nh Bạn giữa Bàng Quyên và Tôn Tẫn; chỉ đề cập tới Bàng Quyên, theo thiển ư, Đức Ngài muốn nói v́ t́nh bạn mang-yếu-tố-Bàng-Quyên này làm cho những con cái của Chí Tôn vẫn c̣n ǵn một ḷng trung với Hội Thánh, hiếu với Đấng Cha Trời cũng chẳng đặng yên!

          Bây giờ chúng ta xét về t́nh bạn ở hai góc nh́n:

Ø T́nh bạn mang-yếu-tố-Bàng-Quyên giữa những môn đệ Chí Tôn.

Ø T́nh bạn mang-yếu-tố-Bàng-Quyên giữa những môn đệ Chí Tôn bảo thủ chơn truyền.

 

è T́nh bạn mang yếu tố Bàng Quyên giữa môn đệ Chí Tôn

          Chúng tôi quan niệm rằng những người nào đă quỳ trước Thiên Nhăn minh thệ th́ đă là Anh Em, đă là Bạn Đồng Môn với nhau không cần biết người hướng dẫn nhập môn là ai, Chức sắc của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh hay Chức Sắc của Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện nay. Nhưng tại sao lại có cảnh tượng nồi da xáo thịt tạo nên một trường đàm tiếu cho người ngoại đạo.

          Mời xem lại cảnh huynh đệ không nh́n mặt nhau, thù ghét nhau qua một vài video clips điển h́nh dưới đây:

 

           V́ đâu nên nổi? Ai phải chịu trách nhiệm chính cho cảnh huynh đệ tương tàn thật đau ḷng, thật buồn này trong cửa đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh!? Phải chăng đó là Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện tại! Từng thành viên trong Hội Thánh này (chớ không riêng ông A hay ông B) phải chịu trách nhiệm trước Nhơn sanh, trước lịch sử của Đạo về thảm trạng đau buồn này. Ngạn ngữ Tây Phương có câu: "Sai lầm, vấp ngă là chuyện thường t́nh của con người, nhưng ngoan cố trong sai lầm là bản chất của ma quỉ". Xin đừng cho chúng tôi chẳng giữ nét khiêm cung. Bởi v́ biết bao nhiêu giấy mực, biết bao nhiêu tấm ḷng đă thỉnh cầu, đă kiến nghị..., nhưng xem ra bước chân của các vị ngày càng lún sâu vào lối ṃn động Bích! (*) Và khổ nỗi, chẳng mất một con nghiệt cả bầy!(**) Chính yếu tố Bàng Quyên trong nghĩa t́nh đồng môn đă làm chúng tôi cũng chẳng đặng yên. Nhưng thôi! Bích Du Động dẫn lối, các vị cứ đi. Kinh Bạch Ngọc, chúng tôi tự ḿnh t́m đến!

          Một hiện tượng đáng buồn khác đang xảy ra trong các bạn đồng môn đang cố gắng duy tŕ nền Chánh pháp của Chí Tôn. Đó là ngày càng có thái độ và lời nói hằn hộc, thù nghịch với Hội Thánh hiện tại đặc biệt là với người đứng đầu. Mặc dầu chính họ đă dựa vào thế lực của vô thần làm cho chúng ta cũng chẳng đặng yên nhưng không v́ thế mà ta nêu tên, tộc của họ giữa chốn đông người một cách rất đời thường, một cách rất là cộng sản như cộng sản đă từng gọi "thằng Thiệu, thằng Kỳ" trước đây. Vậy mà, đau ḷng hơn nữa, các đồng đạo xung quanh lại vổ tay một cách thú vị! Chỉ có một vị Lễ Sanh đă không đồng t́nh với thái độ này. (Tôi đă xem sự việc này từ một video clip trong facebook của một đồng đạo). Mặc dầu nỗi khát khao của chúng ta đang cháy bỏng cho một ngày Hội Thánh đúng chánh pháp thay h́nh thể Chí Tôn tại thế được hồi sinh. Mặc dầu chúng ta đang bị vùi dập bởi những Đàn Anh của ḿnh mà v́ những cám dỗ của vô thần đă biến họ thành những thái sư họ Tạ. Nhưng đừng để cái giá trị "trung với Hội Thánh, hiếu với Chí Tôn", một giá trị không ǵ có thể so sánh được phải vơi đi v́ những lỗi lầm trần tục này.

è T́nh bạn mang yếu tố Bàng Quyên giữa những đồng môn bảo thủ chơn truyền

          V́ nôn nóng khi thấy khi thấy Nhà Đạo ngày càng bị tục hóa bởi những Đàn Anh mà nay đă biến thành những thái sư họ Tạ, nên các đồng đạo đă tự đứng ra thành lập những tổ chức nhằm ǵn giữ nền chánh pháp của Đức Chí Tôn. Có người không hiểu hoặc cố t́nh xuyên tạc để lừa gạt nhơn sanh rằng những Tổ Chức như thế là không phù hợp với Pháp Chánh Truyền và Tân Luật. Xin thưa, Pháp Chánh truyền là một bản Cương tính Hiến pháp qui định những đ́ều căn bản mang tính pháp qui và không thể canh cải được, do Đức Chí Tôn lập thành và Đức Hộ Pháp chú giải, để xây dựng nền móng của của căn nhà Đại Đạo, cho nên không đưa ra những chi tiết như luật hoặc những văn kiện dưới luật. V́ vậy, trong từng thời điểm, do yêu cầu phát triển nền Đạo, Hội Thánh đă ra những Thánh Lịnh để thành lập những Cơ quan, những Tổ chức để đáp ứng với yêu cầu phát triển vào lúc đó. Những Tổ chức này không có trong Pháp Chánh Truyền chớ không phải vi phạm PCT.  Chẳng hạn như Ban Thế Đạo được thành lập theo TL 01 ngày 28 tháng 5 năm Tân Tỵ (30/3/1965) của Đức Thượng Sanh. Do vậy những Tổ chức do những đồng đạo bảo thủ luật pháp chơn truyền thành lập không vi phạm Pháp Chánh Truyền.Vấn đề là xem họ có tham vọng giáo quyền hay không; có xen vào hệ thống hành chánh đạo : Hương, Tộc, Châu, Trấn Đạo hay không; có đáp ứng đúng nguyện vọng của toàn Đạo trong và ngoài nước là bảo thủ luật pháp chơn truyền, lo cho công cuộc phục quyền Hội Thánh,v.v… hay không mà thôi.

          Tuy nhiên, một hiện tượng đau ḷng đă và đang xảy ra. Đó là yếu tố Bàng Quyên đă xuất hiện trong t́nh bạn đồng môn với nhau khi đă thành lập Ban này, Khối nọ. Hiện tượng ganh tị, thù nghịch đang xăy ra giữa các bạn đồng môn cùng chí hướng với nhau cũng chỉ v́ tổ chức của anh và tổ chức của tôi. Xin đừng lôi kéo, đừng biến những bạn đồng môn hiền lành đáng kính quanh ḿnh thành vật hy sinh cho sự háo thắng, cho ḷng ganh tị và thói hẹp ḥi trong tầm nh́n của ḿnh khi nhân danh điều này việc nọ!

          Có những người tự vổ ngực xưng ḿnh là bảo thủ chơn truyền nhưng thật ra họ chỉ nhắm vào những thành tŕ đang ǵn giữ mối chơn truyền của Chí Tôn để bươi móc và đánh phá. Càng hành động, càng nói, họ càng phô bày trước mặt đồng đạo một kiếp người đă khô cằn nhân cách và bạc thếch tâm hồn!

          Biết đến bao giờ anh em chúng ta mới ngồi lại bên nhau để cùng nh́n về một phía, để cùng hiến dâng lên Đấng Cha Lành một lễ vật rất trang trọng đó là sự thương yêu!

          Ôi! Đạo của tôi, những năm tháng thật buồn!

 

Florida, Lễ Đưa Chư Thánh Triều Thiên năm Giáp Ngọ (2015)

                                                       Nhất Nguyên

Chú thích:

          (*) Lời của Đức Lư Giáo Tông:

                   Ngọc sáng non Côn đà tỏ nẻo,

                   Lối ṃn động Bích chớ lầm đường.

          Động Bích là cái hang núi đi vào Bích Du Cung của Đức Thông Thiên, giáo chủ Triệt Giáo.

          Theo truyện Phong Thần, Đức Hồng Quân Lăo Tổ (một danh xưng của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế) có ba người học tṛ: Lăo Tử, Ngươn Thỉ (giáo chủ Xiển giáo) và Thông Thiên (giáo chủ Triệt giáo).

          Xiển giáo là Chánh đạo, Triệt giáo là Bàng môn Tả đạo. Triệt là bỏ đi, ư nói bác bỏ những qui tắc của Xiển giáo. Do đó, Xiển giáo và Triệt giáo luôn có sự mâu thuẩn lẫn nhau, khiến cho đệ tử của hai nhà hiềm khích đánh nhau. Triệt giáo tuy đông đảo, đôi khi thắng thế, nhưng cuối cùng th́ luôn luôn thất bại, thể hiện rơ Chánh luôn luôn thắng Tà. (Theo Cao Đài Tự Điển của Đức Nguyên)

 

          (**) Lời của Đức Chí Tôn.

         

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634