ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top of FormĐẠI HỘI THƯỢNG ĐỈNH LIÊN TÔN HOÀ B̀NH THẾ GIỚI 2014


                       T̀M ĐẾN H̉A B̀NH -  LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC
                             PHÁI ĐOÀN CAO ĐÀI TẠI HẢI NGOẠI
                               LÊN ĐƯỜNG ĐẾN SEOUL THAM DỰ
         ĐẠI HỘI THƯỢNG ĐỈNH LIÊN TÔN HOÀ B̀NH THẾ GIỚI 2014
            **********************
Đáp lời mời của Ban tổ chức: World Alliance of Religions Peace Summit 2014, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại, Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Cao Đài Center phối hợp thành lập Phái Đoàn Cao Đài Hải Ngoại ( Cao Dai International Delegation ) gồm có 13 thành viên như sau:USA

1/ Hiền Tài Phạm văn Khảm 
2/ Hiền Tài Trịnh Quốc Thế  
3/ Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ
4/ Hiền Tài Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm
5/ Hiền Tài Nguyễn Ngọc Nương
6/ Hiền Tài Nguyễn Thừ Long
7/ Hiền Tỷ Bác Sĩ Bùi Đặng Cẩm Hồng
8/ HTDP Trịnh Ngọc Túy
9/ TS Thi Quang Vinh
CANADA
10/ Hiền Tài Dược sĩ Nguyễn Tấn Phát
11/ HTDP  Nguyễn thị Mỹ Lệ
FRANCE
12/ HTDP Nguyễn Chí Hiền
13/ CTS Nguyễn văn Phé
   

NGÀY THỨ NHỨT : ( 17/9/2014 ):
   Phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại, các thành viên mặc dầu ở nhiều nơi khác nhau, và có nơi như Texas phải đ́nh hoăn chuyến bay tại Nhật Bản một đêm….nhưng tất cả cũng đến kịp giờ khai mạc lúc 13:30 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2014. Ban Tổ chức cho biết lễ khai mạc có đến 200.000 người tham dự, trên 10 ngàn lănh đạo các Tôn giáo và các Quốc gia, 12 ngàn thanh niên nam nữ từ nhiều nơi trên thế giới đến làm thiện nguyện viên phục vụ Đại Hội, 150 đài truyền h́nh, đặc biệt đài VNA/ TV và Nhật Báo Người Việt cũng có mặt.

 


   Trong bài diễn văn khại mạc, Ông Man Hee Lee Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Thượng Đỉnh  Liên Minh Tôn Giáo và Ḥa B́nh Thế Giới tại Seoul 2014 kêu gọi: Thực hiện cho bằng được Hội Đồng Liên Tôn Thế giới để chấm dứt chiến tranh và tái lập Ḥa B́nh Thế Giới…kêu gọi Liên Hiệp Quốc, những cựu lănh đạo các quốc gia, những nhà lănh đạo Ṭa Án …của mỗi nước hăy ngồi lại với nhau để thành lập một bộ Luật Pháp Ḥa B́nh Quốc Tế. Các nhà đương kim lănh đạo Quốc gia thật ḷng yêu mến đồng bào của họ, muốn ḥa b́nh cho quốc gia của họ th́ họ phải kư tên vào bản Hiệp Ước Ḥa B́nh với Bộ Luật nầy.
   Nói đến tôn giáo, Ông Man Hee Lee đưa ra nhận xét : Ngày nay có hàng trăm tôn giáo trên thế giới, mỗi tôn giáo tự hành đạo căn cứ trên sự thật và thấu hiểu Đấng Cha Lành riêng của họ Mỗi tôn giáo có Thánh ngôn riêng. Họ truyền giảng cho thế hệ kế thừa bằng những hành pháp khác với khải huyền của Thượng Đế. Họ tạo ra nhiều mâu thuẩn, xung đột và phỉ bán….Những sự thất chơn truyền đó cần phải xét lại một cách tuyệt đối.!
   Khi nghe tới điều nầy, là tín đồ Cao Đài, chúng tôi liên tưởng ngay lời dạy của Đức Chí Tôn: “ Rất cần có một giáo lư mới mẻ, đủ khả năng kềm chế nhơn loại trong sự thương yêu chúng sanh…”.
Với một giáo lư mới mẻ nầy, Đức Chí Tôn giải thích rơ như sau: “ Vốn từ trước THẦY đă lập ra ngũ chi Đại Đạo là: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. Tùy theo phong hóa của nhơn loại mà gầy Chánh giáo, là v́ khi trước Càn vô đắc khán ( không thấy được Trời ), Khôn vô đắc duyệt ( không biết hết Đất ) th́ nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương ḿnh mà thôi. C̣n nay th́ nhơn loại đă hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận thức th́ lại bị phần nhiều Đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau, nên Thầy mới nhứt định qui nguyên, phục nhứt. Lại nữa, trước Thầy lại giao chánh giáo cho tay phàm, càng ngày lại càng xa Thánh giáo mà làm ra phàm giáo. Thầy lấy làm đau đớn, hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhơn loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A Tỳ. Thầy nhứt định đến chính ḿnh Thầy độ rỗi các con……”
             Đây là vấn đề mà Đức Chí Tôn đă tiên liệu để khai sáng nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
   Ngoài ra, Ông Man Hee Lee cũng nói đến Thượng Đế sẽ trở thành MỘT với tất cả các tôn giáo cùng ngồi chung MỘT với nhau. Điều nầy người tín đồ Cao Đài hoàn toàn chấp nhận v́  giáo lư Cao Đài c̣n xác định rỏ ràng hơn: Các tôn giáo có cùng một gốc từ Thượng Đế và Thượng Đế là Cha chung của toàn nhơn loại.
   Cuối cùng, Ông Man Hee Lee kết luận:
   Kính thưa tất cả những gia đ́nh cộng đồng thế giới kính yêu và quư anh, những người khách quí của Đại Hội Thượng Đỉnh nầy, nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta là phải thực hiện cho bằng được việc chấm dứt chiến tranh trên quả đất nầy. Công tác cuối cùng của chúng ta phải  đạt kết quả sau cùng là ḥa b́nh thế giới. Đó là di sản mà chúng ta để lại cho thế hệ tương lai.
Buổi lễ khai mạc được chấm dứt bằng những màn đốt pháo bông, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, vũ hội về Ḥa B́nh.

NGÀY THỨ NH̀: 18/9/2014 ) :
   Chủ đề: Hội nhập tôn giáo dưới cùng một Đấng Tạo Hóa ( Religion united as one under the will of the Creator ) Chấm dứt chiến tranh và Ḥa B́nh Thế giới.
   Thuyết tŕnh viên là những lănh tụ của HWLP (The Heavenly culture, World Peace, restoration of Light) và các Lănh Đạo Quốc gia, bao gồm các đề tài: Những sự bất ḥa trong tôn giáo và Sự kiến tạo Ḥa B́nh. Giáo Dục và Kiến Tạo Ḥa B́nh. Luật Quốc Tế và Nhân Quyền, Kiến Tạo Ḥa B́nh ở Trung Đông và Bắc Phi, Vai tṛ của chính trị và Ngoại giao trong việc kiến tạo Ḥa B́nh, Vai tṛ của Phụ Nữ trong việc xây dựng Ḥa B́nh…..


   

Sau giờ cơm trưa ( bữa ăn trưa quá trễ đến 16:30 giờ ! ) các nhóm Hội Luận được phân chia trước. Phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại thuộc nhóm 1-4 ở pḥng Cedar Hall gồm có:1/ Most Rev. Dr. Abraham Virathakulangara ( Archbishop of Nagpur Archdiocese, India ). 2/ Most Rev. Dr Patricio Viveros Robles ( Archbishop of Anglican Episcopal Church in Chile ) 3/ Sheikh Hojjat Ramezanzadeh ( Imam and Educationalist ) 4/ Ali Abi Issa ( Chairman Muslim League in the Polish Republic ). 5/ Esref Gokcimen ( Head of Sufi- Center Germany ), 6/ Rev Kham Pham ( Cao Dai Leader ), 7/ H,E Sheikh Naim Ternava ( Grand Mufti of Kosovo ) ,8/ Dr Omer Salem ( Director of Ibn Rushd Institude for Dialogue at New Haven ) 9/ Guruji Sri Vast ( Founder of Sri Vast International Foundation ) cùng phái đoàn tháp tùng.

    Trên diễn đàn Hiền Tài Phạm văn Khảm tŕnh bày giáo lư Cao Đài sẽ đưa các tôn giáo gần lại với nhau trong tinh thần tương kính, tương thân, tương ái để rồi cùng nh́n ra rằng các tôn giáo đều phát sinh cùng một gốc từ Thượng Đế. Vậy Thượng Đế là Đấng Cha Chung của nhơn loại và tất cả nhơn loại đều là anh em ruột thịt. Ngoài ra Hiền Tài Phạm văn Khảm cũng nêu lên những thành quả trong 22 năm mà Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Đặc biệt trên lănh vực đối thoại tôn ǵáo, qua kinh nghiệm, suốt thời gian 22 năm phục vụ, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đă đóng góp được nhiều thành quả đáng kể. Những h́nh ành quí vị Đại Diện các Tôn giáo cùng nhau thực thi các công cuộc hành thiện , cứu trợ, cầu nguyện...tham dự các ngày lễ lớn của các tôn giáo bạn...trong tinh thần tương kính, tương thân, tương ái.....là nhịp cầu để các tín hữu các tôn giáo có dịp giao lưu....có dịp gần gũi nhau hơn....Ranh giới giữa các tôn giáo từ đó sẽ dần dần xóa bỏ.....Đó chính là một trong những phương thức đối thoại thuần bằng hành động, chưa cần đến ngôn ngữ......
   Sau một ngày dài hội luận, lễ kư khế ước Ḥa B́nh, là chung quyết mục tiêu cao cả, là kỳ vọng loài người thôi giết hại lẫn nhau và nhơn loại sẽ cùng chung hưởng thái b́nh, tưởng chừng như ai ai cũng đặt bút kư một cách nhẹ nhàng…nhưng vào phút chót nghe đâu có vài tu sĩ Phật Giáo Việt Nam âm thầm từ chối…
   Trước khi ra về, Phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại trao quà kỷ niệm cho Ban Tổ Chức và lưu lại ở Bảo Tàng Viện Seoul , Đó là h́nh Tam Thánh của Đạo Cao Đài cao 8 feet, ngang 4 feet kư Ḥa Ước với Đức Thượng Đế. Bản Ḥa Ước chỉ vỏn vẹn có mấy chữ như sau: THIÊN THƯỢNG- THIÊN HẠ : THƯƠNG YÊU – CÔNG CHÁNH. Thương Yêu và Công Chánh là điều kiện cần và đủ để có nền hoà b́nh vĩnh cữu cho nhơn loại.
   
NGÀY THỨ BA: 19/9/2014 : Tất cả mọi người tham gia Peace Summit Walk để cùng nhau gởi thông điệp Ḥa B́nh cho Thế giới.

   Dưới ánh nắng ấm sáng hôm nay,  rừng người tụ tập trên khoản đất trống, chuẩn bị một cuộc đi bộ  cho Ḥa B́nh Thế giới…Phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại tuy đến từ hai khách sạn khác nhau, nhưng rất dễ t́m gặp nhau nhờ lá cờ Việt Nam Cộng Ḥa và cờ Đạo Cao Đài bay phất phới cao hẳn hơn đám đông và cũng nhờ đó mà cô Mỹ Linh phóng viên đài truyền h́nh VNA đă t́m đến với niềm vui gặp nhau ở xứ người dưới lá cờ màu vàng ba sọc đỏ thắm tươi !
   Cô Mỹ Linh nh́n Hiền Tài Phạm văn Khảm và đặt ngay câu phỏng vấn:
          -Thưa Hiền Tài, qua 3 ngày tham dự Đại Hội, Hiền Tài có những cảm nhận như thế nào ?
   - Trước hết tôi rất vui mừng gặp cô Mỹ Linh giữa rừng người không thể đếm hết được.
   - Đó là nhờ lá cờ vàng 3 sọc đỏ.
   - Đúng vậy, và nỗi vui mừng kế tiếp của tôi là tất cả những bài thuyết tŕnh của quí vị lănh đạo các tôn giáo cũng như các nhà lănh đạo các quốc gia, kể cả bài diễn văn khai mạc của Ông Man Hee Lee và Bà Nam Hee Kim đă vạch ra con đường t́m kiếm một nền Ḥa B́nh vĩnh cữu cho nhơn loại. Đó cũng chính là con đường mà người tín đồ Cao Đài đă theo đuổi gần 90 năm nay… Vậy th́ phái đoàn Cao Đài Cao Đài Hải Ngoại, hôm nay tại Seoul đă gặp thêm khoản 200 ngàn người bạn đồng hành trên con đường t́m đến Ḥa B́nh cho Thế giới ….Như vậy c̣n ǵ vui bằng!!!.
   Đến giờ xuất phát đi bộ cho Ḥa B́nh Thế Giới, một ngạc nhiên lại đến với Phái Đoàn Cao Đài Hải Ngoại là được mời đi đầu sau ban nhạc và ban kèn. Riêng tôi, tôi không lấy làm ngạc nhiên mấy v́ nh́n đi, nh́n lại…Quả thật Phái Đoàn Cao Đài Hải Ngoại hết sức tươm tất: có biểu ngữ đẹp nền vàng với 3 sọc đỏ tươi mang những hàng chữ: PHÁI ĐOÀN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI- CAO DAI INTERNATIONAL DELEGATION- PEACE SUMMIT 2014- SEOUL, những người cầm cờ : Cờ Đạo Cao Đài, cờ Quốc Gia V.N, cờ Hoa Kỳ, cờ Canada, cờ Pháp, cờ Úc., đứng với tư thế sẵn sàng và mọi người c̣n lại cũng giữ hàng ngũ ngay ngắn…Trong khi đó đơn vị bạn của chúng tôi đứng tay không…không có ǵ cả !!! th́ ai biết là ai ?
   Qua một đoạn đường dài 1 km, Ban Tổ Chức hướng dẫn các đoàn diễn hành tấp vào công viên nghỉ chân, chụp h́nh lưu niệm, làm quen với những người chưa quen và trong thời gian nầy các thành viên Thiện Nguyện lại tích cực chuyển mời nước uống đến tận tay của từng người.
   Nhân cơ hội nầy, phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại xin để lời ngưỡng mộ tinh thần phục vụ hết sức trong sáng: Vừa chu toàn nhiệm vụ, vừa biểu lộ thái độ Đạo Đức tuyệt vời của tất cả 12 ngàn thanh niên nam nữ đến từ khắp nơi dâng hiến công quả cho nền Ḥa B́nh Thế giới.

   Cầu xin Thượng Đế pḥ hộ phong trào Vận Động Ḥa B́nh tại Seoul hôm nay và khắp nơi trên thế giới trong tương lai sớm thành tựu để nhơn loại trên quả Địa cầu nầy sống đời Thánh Đức theo Thánh ư của Đức Chí Tôn.

                 Hiền Tài Phạm văn Khảm
               ( Tường tŕnh một chuyến đi )

 

 
Nguồn Bản Tin Thế Đạo 22

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634