ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐỢT KHẢO SÁT:

- Ai đă đập phá tượng Đức Hộ Pháp?

- Họ làm việc này với mục đích ǵ?

          Tính đến ngày 17/8/Ất Mùi (29/9/2015), Ban Biên Tập Diễn Đàn Về Nguồn của Hương Đạo Florida đă nhận được 21 emails trả lời hai câu hỏi nêu trên. Chúng tôi xin lược đăng những câu trả lời để đồng đạo tường tri và những câu trả lời nào có nội dung gần giống nhau chúng tôi sẽ gộp chung lại.

1/ Hai emails trả lời có nội dung giống nhau:

          - Chánh quyền thuê côn đồ đập phá tượng Đức Hộ Pháp.

          - V́ chánh quyền muốn người dân tôn sùng duy nhất một tượng Hồ Chí Minh mà thôi và chánh quyền đă dùng hàng tỷ tiền thuế của dân để xây tượng của HCM khắp nơi.

2/ Một email:

          - Chánh quyền dùng côn đồ đập phá tượng Đức Hộ Pháp.

          - V́ muốn thử xem ḷng tín ngưỡng của tín đồ như thế nào đối với Đức Hộ Pháp.

3/ Một email (gần giống như 2):

          - Chánh quyền dùng côn đồ đập phá tượng Đức Hộ Pháp.

          - V́ muốn biết từ ḷng tín ngưỡng của ḿnh, người tín đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh biến nó thành sức mạnh như thế nào, người tín đồ có chịu bỏ đi những dị biệt nhỏ nhoi để cùng nh́n về một phía, để đoàn kết lại khi niềm tin của ḿnh bị coi thường, bị chà đạp giữa thanh thiên bạch nhựt hay không.

4/ Ba emails:

          - Chánh quyền dùng côn đồ đập phá tượng Đức Hộ Pháp.

          - V́ chánh quyền muốn đo lường mức độ vô cảm của người tín đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh như thế nào và thông qua đây, họ đánh giá được tỉ lệ thành công của ḿnh khi sử dụng phương tiện/cái loa của ḿnh là Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh Tây Ninh để rỉ ră với người tín đồ là nên "tu hành thuần túy". Tức là cứ gơ mơ tụng kinh, làm lành lánh dữ là được rồi, đừng chống đối, không cần biết những ǵ xăy ra bên ngoài bản thân và gia đ́nh ḿnh, dù tốt, dù xấu - mặc kệ!

5/ Ba emails có nội dung gần giống nhau và rất gọn:

          - Cộng sản

          - V́ vô thần (cộng sản) không bao giờ dung dưỡng hữu thần (tôn giáo). Nếu có, chỉ là lợi dụng hữu thần để tô điểm thêm một tí màu sắc cho bức tranh vô thần.

6/ Năm emails:

          - Hội Đồng Chưởng Quản (Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh Tây Ninh) âm mưu cùng chánh quyền mướn côn đồ đập phá tượng Đức Hộ Pháp.

          - V́ vào buổi trưa cùng ngày [đập phá tượng ĐHP], Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh Tây Ninh tiếp Phái Đoàn Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ. Họ đă tạo nên một cái cớ để báo cáo với Phái Đoàn rằng "các nhóm chống đối Hội Thánh đă đập phá tượng ĐHP, họ chỉ là những kẻ phá hoại chớ không phải là những tổ chức hoạt động v́ tự do tôn giáo".

7/ Một email:

          - Bọn x́ ke ma túy.

          - Chẳng có mục đích ǵ. V́ sau khi dùng thuốc, chúng bị động kinh, hưng phấn nên t́m một cái ǵ đó phá phách, thế thôi.

8/ Bốn emails:

          - Hội Đồng Chưởng Quản đă thuê côn đồ đập phá tượng Đức Hộ Pháp.

          - V́ họ muốn cho người tín đồ nhận thấy một tín hiệu mang tính tiên tri rằng: "Đây là giai đoạn của Cửu Trùng Đài nắm quyền chứ không c̣n là Hiệp Thiên Đài nữa (chớ không phải là ông Đầu Sư Tám muốn lấn quyền Hiệp Thiên Đài) , bằng chứng là tượng Đức Hộ Pháp - một biểu tượng của uy quyền Hiệp Thiên Đài - đă bị hai kẻ lạ mặt đập phá".

           Và vị đồng đạo này cũng đưa ra bằng chứng để củng cố cho lập luận của ḿnh là "Vào đêm Đại Đàn Trung Ngươn [cách 14 tiếng sau khi đập phá] ông Đầu Sư Tám, Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh Tây Ninh, đă không để cho Chức sắc Hiệp Thiên Đài làm nhiệm vụ Hộ Đàn và thực hiện nghi thức Chỉnh Sát Cúng Phẩm (nhiệm vụ này được xem như là một chơn pháp bí truyền của Đạo và Cơ quan nắm giữ là Hiệp Thiên Đài), mà ông lại giao cho Chức sắc bên Cửu Trùng Đài làm việc này. Tức là ông Đầu Sư Tám muốn ngụ ư rằng vào thời của ông, Hiệp Thiên Đài không có một vai tṛ và vị trí ǵ trong cửa Đạo cả!".

9/ Một email:

          Đặc biệt chúng tôi chụp h́nh nguyên văn email này để rộng đường dư luận. V́ ngoài việc gởi đến cho chúng tôi, người gởi cũng đồng thời gởi đến rất nhiều đồng đạo khác. Có nghĩa là người gởi không cần bảo mật về danh tánh. Đồng thời với nội dung trả lời, khi chúng tôi công bố nguyên văn, biết đâu sẽ giúp cho người gởi có "thêm điểm" với chánh quyền và Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh Tây Ninh khi nộp đơn xin cầu phong hoặc cầu thăng với họ.:

 

 

LI CM T

Kính quư Đồng đạo và Thân hữu,

          Trong ṿng 25 ngày, kể từ ngày chúng tôi ra Thông Báo cho đợt khảo sát này (6/9/2015 - 29/9/2015), đă có 21 người tham dự. Số lượng không nhiều nhưng cũng đem lại sự thành công nhất định cho Ban Biên Tập Diễn Đàn Về Nguồn của Hương Đạo Florida, Hoa Kỳ. Xin đa tạ quư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội và các bạn.

Chúng tôi tóm tắt kết quả đă nêu ở phần trên:

          [Về câu hỏi 1: Ai đă đập phá tượng Đức Hộ Pháp ?

                   - Có 10 người (10 emails) cho chánh quyền là chủ mưu.

                   - Có 9 người cho Hội Đồng Chưởng Quản tức Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh Tây Ninh chủ mưu.

                   - Có một người cho là do bọn x́ ke ma túy phá phách và không có mục đích ǵ.

                   - Có một người cho là Huỳnh văn Mười kết hợp cùng với Dương Xuân Lương chủ mưu rồi vừa ăn cướp vừa la làng. Trời đất!!!

Chúng ta thấy câu trả lời kẻ chủ mưu đập tượng Đức Hộ Pháp là chánh quyền và Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh Tây Ninh chiếm số lượng áp đảo (90,47%).

          [Về câu hỏi 2: Họ làm việc này với mục đích ǵ ?

          Ngoài mục đích đo lường sức mạnh, mức độ đoàn kết hay mức độ vô cảm trước hành động thách thức, coi thường và chà đạp vào đức tin của người tín đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh th́ mục đích được trả lời tại số 6số 8 là đáng lưu ư hơn cả.

          Đây chỉ là những suy đoán, không mang tính cách nhất-định-đúng. Dù sao cũng là một điều cần thiết để những chủ thể được đề cập đến có dịp nh́n lại chính ḿnh.

          Một lần nữa, xin trân trọng và đa tạ những tấm ḷng của bạn bè, anh em đă đồng hành cùng chúng tôi trên bước đường hiến dâng và phụng sự đạo nghiệp.

Hương Đạo Florida, ngày 17 tháng 8 năm Ất Mùi (29/9/2015)

TM. Ban Biên Tập Diễn  Đàn Về Nguồn

NHẤT NGUYÊN

         

                  

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634