ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON ĐƯỜNG KHỐI NHƠN SANH ĐĂ CHỌN

(Cảm nhận sau khi đọc bài : “5 vị Chức Sắc sụp bẩy Cộng Sản”

 được đăng trên trang blog của Khối Nhơn Sanh )

Phạm Thanh B́nh

“…Ví dầu t́nh bậu muốn thôi,
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra…”

         Câu cao dao hát ru đó mẹ tôi đă hát cho tôi nghe từ lúc tôi c̣n tấm bé, mẹ tôi đă học của bà tôi câu ấy. Cho đến nay th́ ở các vùng nông thôn những bà mẹ trẻ vẫn c̣n hát ru câu này. Nó không hay, nhưng không dở. Nó đă mô tả đúng nhân cách của một con người bội phản.

         Tôi vừa đọc được ba bài viết “05 vị Chức Sắc sụp bẩy cộng sản”- số 1933, 1940, 1949 -  trên trang của khối nhơn sanh (http:/khoinhonsanh2014blogspot.com..) mới thấy trong ḷng của Quư Khối Nhơn Sanh (KNS) không c̣n một chút cảm t́nh hay bóng dáng nào của các Chức Sắc HTĐ. Vậy là KNS đă ra đi thật rồi. Họ đă chọn cho ḿnh một cách đi khác là dùng thế lực quốc tế đ̣i quyền Đạo chứ không dùng chính Luật Pháp Đạo để ḍi quyền Đạo như Quư Chức Sắc HTĐ đă và đang theo đuổi. Nhưng đi th́ cứ đi, chứ gieo làm chi những tiếng dữ như vậy gây ác cảm. Âu cũng là là duyên phận, âu cũng là t́nh đời.

         Các bài viết này của KNS có thể đúng một phần nhỏ trong tầm vi mô, nhưng trên b́nh diện vĩ mô cái hay của quư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài chắc chắn quư Ngài KNS không hiểu hết. Vĩ mô như một khung trời rộng lớn trùm cả càn khôn vũ trụ, c̣n vi mô như miệng giếng vậy.

         KNS đă không tiếc lời mạ lỵ cái tâm huyết của 05 Chức Sắc bằng lời lẽ nặng nề: “Ăn xin nhân quyền..”. Từ “ăn xin” này quư Ngài dùng đi dùng lại rất nhiều lần.

         Bàn về ư nghĩa của chữ “ăn xin”; ta thấy nó khác xa nghĩa chữ “Xin”:
“Ăn Xin” là thuộc phạm trù cá nhân. C̣n “Xin” là v́ lợi ích cho nhiều người. Ở đây Quư Chức Sắc HTĐ (5 vị) không xin cái ǵ cho riêng ḿnh hết, nên không thể gọi là “ăn xin” được. Quư Chức Sắc HTĐ xin tự do tôn giáo cho mọi người, cho cả nhơn sanh trong đất nước Việt Nam không phải cho riêng Cao Đài mà cho nhiều tôn giáo khác nữa. Ôi thật là cao quí! Ai đă làm được như thế?

         Đạo Cao Đài là một tôn giáo cho toàn cầu mục đich đem đến đại đồng thế giới, sống được với mọi chế độ. Nếu người truyền giáo không hài ḥa với người lănh Đạo đất nước đó th́ không thể làm nhiệm vụ của Chí Tôn giao cho được. Không biết Quư KNS đang sống ở đâu? Trong hay ngoài nước mà dám nói những lời lẽ thẳng thừng đó? Nhơn sanh và quư Chức sắc đang sống trong một đất nước Cộng Sản, với chủ nghĩa Duy Vật Biện Chứng, tín hữu Cao Đài chỉ trang bị cho ḿnh cái đức tin ngoài ra không có ǵ khác để buộc nhà cầm quyền có nghĩa vụ phải thi hành, ngoài lời xin. Đồng Đạo đang thực hiện lời dạy của Chí Tôn Từ Phụ: “Các con yếu mà các con mạnh; các con dạy mà các con khôn, các con nhỏ nhoi mà các con quyền thế; các con nhịn nhục mà các con h́nh phạt” . Bài học này hiện đưa đến kết quả thật không ngờ. Tại sao ba vị cán bộ C.A lại đến vận động Quư Chức sắc HTĐ, Quư Ngài KNS làm sao biết được?

         Một ngày nào đó, Quư Ngài KNS nếu được bổ nhiệm đi phổ độ ở xứ Hồi Giáo, thử coi có dám huênh hoang đem Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra nói không? Có dám hé môi cho nhân quyền là cái có sẳn để buộc nhà nước các quốc gia Hội Giáo có nhiệm vụ phải thi hành là tôn trọng Đạo Cao Đài không? Nếu Quư Ngài làm được th́ nhơn sanh sẽ tôn thờ Quí Ngài là những Ông Phật sống! Chắc Quư Ngài KNS lúc ấy sẽ co đầu rụt cổ phải không? Với lời xin ban phát của 5 vị Chức Sắc đă làm rúng động cả quốc nội và quốc tế. Nó như một quả bom dội vào ḷng mỗi con người! Chỉ có kẻ kém suy cạn thấy mới cho rằng nhà cầm quyền VN đang gài bẩy. Dùng lời lẽ cay độc đối với Quư Chức Sắc HTĐ như vậy, một ngày nào đó Hội Thánh Lưỡng Đài chấp chưởng quyền Đạo th́ Quư Ngài có c̣n mặt mũi đến gặp không?.

* * * * *

         Những ḍng sau đây tôi xin kính thưa cùng toàn cả nhơn sanh đồng Đạo (chứ không phải KNS đâu ):

Những khoăn buộc trói, hạ nhục Chức Sắc HTĐ mà quí KNS lư luận trong ba bài viết chung tựa đề đều cường điệu, ngụy biện, sai bét với vẻ hằn học như là với kẻ thù không nương tay vậy. Xin thuyết minh như sau:

1/- 05 vị chức sắc viết:...tạo sự thù hận, oán ghét (trích KNS).

         Thương yêu là Tôn chỉ và là mục phiêu của Đạo Cao Đài. Câu nói của năm vị Chức Sắc là khuyên những ai đó đừng gây nên sự cố xô xát, đổ máu mà hăy dừng lại, để tránh gây thêm cho đồng Đạo “một sự thù hận oán ghét” mà bất cứ ai cũng tiên đoán có thể xảy ra nếu giải quyết bằng bạo lực được tiến hành. Với những cái đầu vĩ đại như KNS vậy mà hiểu không nỗi câu nói của Quư Chức Sắc th́ đừng mưu làm chuyện ǵ khác.

2/- ... mất đoàn kết trầm trọng trong nội bộ tôn giáo Cao Đài (trích KNS).

         Lại cũng một cách hiểu sai lệch: “Nội bộ tôn giáo Cao Đài” nó khác hoàn toàn với ư nghĩa “Nội bộ tôn giáo Cao Đài Tây Ninh”. Từ khi khai đạo, một thời gian sau, có nhiều tôn giáo Cao Đài ra đời, mỗi nơi một Chi Phái. Dầu cho là chi phái nào đi nữa th́ cũng mạng danh tôn giáo Cao Đài, đều kính thờ Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Các bậc Đại hiền bối tiền khai Đại Đạo lúc nào cũng muốn đem thương yêu độ các Chi Phái Cao Đài về cùng nhau tu hành trong khuông viên luật pháp chơn truyền. Từ danh từ “Nội bộ tôn giáo Cao Đài” quư Ngài KNS lại dịch nghĩa sai lệch là “Nội bộ tôn giáo Cao Đài Tây Ninh”. Ôi thật là tội nghiệp. “Khi thương cau bảy bổ ba, ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười”.

2.1/- Phản lại văn bản ngày 26/11/2015 do chính các vị kư tên (trích KNS) .

Một lư luận thật cường điệu:
“… Cớ sao giờ lại viết là nội bộ với nhau???
Do áp lực hay do sơ hở rồi bị nhiễm độc???...”

         Dù là Chí phái nhưng vẫn là con cái Chí Tôn. Bổn phận Hội Thánh đều phải thương yêu phổ độ họ. Xác định họ là Bàng Môn Tả Đạo không có nghĩa là bỏ họ không cứu! Nếu mọi người đều biết giữ ǵn luật pháp th́ Chí Tôn đâu cần lập ra Hiệp Thiên Đài để bảo tồn chánh pháp. Kẻ thù của chúng ta, Chí Tôn c̣n dạy thương yêu, huống chi là Chi phái chỉ canh cải luật pháp chứ chưa phải là kẻ thù không đội trời chung? Quư Ngài KNS chưa suy nghĩ kỹ ư nghĩa việc làm của 5 vị Chức Sắc lại hấp tấp nặng lời phạm thượng: “Do áp lực hay do sơ hở rồi bị nhiễm độc??? ”.?

2.2/- Tại sao không tường cho Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài??? (trích KNS).

         Câu nói nầy đầy ác ư, cố t́nh tung hỏa mù để gây chia rẻ giữa Ngài Q. Chưởng Quản HTĐ và Quư Chức Sắc HTĐ. Đây không phải là ư riêng của 5 vị Chức Sắc mà là của cả HTĐ, nhưng chỉ những Chức Sắc được Công An thăm viếng và tư vấn mới kư với tư cách người thật việc thật. Cái hận của KNS sau khi hai vị Chức Sắc đă rút lại chữ kư không cho KNS tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh ngoài pháp luật nên cố t́nh đặt câu hỏi ấy để cho lái nhơn sanh hiểu nhầm là có sự mâu thuẩn nêu trên. Thật là nham hiểm độc ác!

2.3/- Đi ngược chiều với cuộc tranh đấu của đồng đạo (trích KNS).

         Cuộc đấu tranh của Đồng Đạo đă tiến hành như thế nào mà gọi là Chức Sắc HTĐ đi ngược? Đồng Đạo không xuống đường, không ngồi lỳ, không bạo động, không tổ chức Đại Hội nhơn sanh bất hợp pháp. Đồng Đạo luôn lấy thương yêu làm nồng cốt, thuần túy tu hành, bất bạo động, lấy nhu thắng cang v.v. Thế nên câu nhận xét “Đi ngược chiều với cuộc tranh đấu của đồng đạo” lại là một mưu sâu kế độc của kẻ muốn chia rẻ Đồng Đạo và HTĐ.

2.4/- Liên Hiệp Quốc cũng hiểu Đạo Cao Đài 1926 và Cao Đài quốc doanh là hai (trích KNS).

         Liên Hiệp Quốc có hiểu như vậy th́ cũng không xoay chiều đổi hướng được chính sách tôn giáo của Việt Nam. 40 năm qua, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức Quốc tế đă nói rất nhiều về vấn đề này, nhưng đâu vẫn vào đấy. Việt Nam luôn khẳng định là một nước độc lập có chủ quyền, có luật pháp riêng. Th́ Quốc tế có khản giọng lên tiếng cũng không hiệu quả. “Quốc có quốc pháp, gia có gia qui” là vậy.

3/- Tại sao ngôn luận đó được tung ra lúc nầy và được Lê Ân tung hô rồi đề nghị nhanh tay phổ biến (trích KNS).

         Lê Ân là người như thế nào, tôi không quen biết. Nhưng việc nêu lên đời tư cá nhân đích danh một người mà chưa có xác minh cụ thể là tội phạm là một điều vi phạm pháp luật về việc tiết lộ thông tin cá nhân. Nếu thật là đảng viên cộng sản th́ Ông ấy là người đầy đủ quyền lực th́ đâu cần phải tung hô phổ biến để tranh thủ dư luận.

         Quư đồng Đạo hăy xem cái bẩy bằng lời luận nhăm xuyên tạc của KNS đă giăng để đồng Đạo sụp vào mà xa lánh Quư Chức sắc HTĐ. Hiệp Thiên Đài bị ly gián với nhơn sanh, người duy nhứt là “Hội Thánh do Đầu Sư Thượng Tám Thanh chưởng quản” có lợi mà thôi. V́ KNS hiện nay không c̣n danh hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nữa. Họ là người ngoài.

         Thật là mất thời gian để đi giải thích chuyện không đâu vào đâu như thế này. Những bài viết sau này của KNS (nếu có) về HTĐ sẽ được xem như tiếng hú trong rừng làm vui tai lủ trẻ vậy.


Nay kính,

Thánh Địa Tây Ninh, ngày 07-08-2016
THANH B̀NH.

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634