ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Chuyn nh thôi, không sao đâu”

 

       Ti mt quán ăn Thưng Hi, có mt cô hu bàn ph trách mang thc ăn lên cho chúng tôi, nh́n cô y tr trung ta như mt chiếc lá non. Khi cô y bê cá hp lên, đĩa cá b nghiêng. Nưc st cá tanh nng rt xung, rơi xung chiếc cp da ca tôi đt trên ghế. Theo bn năng tôi nhy dng lên, n khí xung lên, khuôn mt tr nên sm xung. Thế nhưng, khi tôi chưa kp làm ǵ, con gái yêu ca tôi bng đng dy, nhanh chóng đi ti bên cnh cô gái hu bàn, n mt n cưi du dàng tươi tn, v vào vai ca cô bé và nói: “chuyn nh thôi, không sao đâu” N hu bàn vô cùng ngc nhiên, lung cung kim tra chiếc cp da ca tôi, nói vi ging lúng túng: “Tôi… đ tôi đi ly khăn lau … ” Không th ng rng, con gái tôi bng nói: “Không sao, mang v nhà ra là sch ri. Ch đi làm vic ca ch đi, tht mà, không sao đâu, không cn phi đt nng trong tâm đâu .” Khu khí ca con gái tôi tht là nh nhàng, cho dù ngưi làm sai là cô hu bàn. Tôi trng mt nh́n con gái, cm thy bn thân ḿnh như mt qu khí cu, bơm đy khí trong đó, mun phát n nhưng không n đưc, tht là khn kh. Con gái b́nh tĩnh nói vi tôi, dưi ánh đèn sáng lung linh ca quán ăn, tôi nh́n thy rt rơ, con mt ca nó m to, long lanh như đưc m mt lp nưc mt.

      Ti hôm đó, sau khi quay tr v khách sn, khi hai m con nm lên giưng, nó mi dc bu tâm s: Con gái tôi phi đi hc London 3 năm. Đ hun luyn tính t lp cho nó, tôi và chng không cho nó v nhà vào kỳ ngh, chúng tôi mun nó t lp kế hoch đ đi du lch, đng thi cũng mun nó th tri nghim t đi làm Anh Quc. Con gái tôi hot bát nhanh nhn, khi nhà, mưi đu ngón tay không phi chm vào nưc, nhng công vic t nh ti ln cũng không đến lưt nó làm. Vy mà khi rơi vào cuc sng l lm ti Anh Quc, nó li phi đi làm bi bàn đ th nghim cuc sng. Ngày đu tiên đi làm, nó đă gp phi rc ri. Con gái tôi b điu đến ra cc rưu trong nhà bếp. đó có nhng chiếc cc thy tinh cao chân trong sut, mng như cánh ve, ch cn dùng mt chút lc nh là có th khiến chiếc cc b v, biến thành mt đng vn thy tinh. Con gái tôi thn trng dè dt, như bưc đi trên băng, không d dàng ǵ mà ra sch hết mt đng ln cc rưu. Va mi th lng không chú ư, nó nghiêng ngưi mt chút, va vào mt chiếc cc, chiếc cc lin rơi xung đt, “xong, xong” liên tc nhng âm thanh vang lên. Chiếc cc hoàn toàn biến thành đng thy tinh vn lp lánh trên mt đt. “M ơi, vào thi khc đó, con có cm giác b rơi xung đa ngc.” ging nói ca con gái tôi vn c̣n đng li s hi hp lo lng. “Thế nhưng, m có biết ngưi qun lư ca trc đó phn ng thế nào không? Cô y không h vi vàng mà b́nh tĩnh đi ti, kéo con lên và nói: Em gái, em không sao ch?” Sau đó, cô y quay đu li nói vi nhng ngưi khác: Các bn mau đến giúp cô gái này dn dp sch đng thy tinh nhé! Đi vi con, ngay đến c mt ch na câu trách móc cũng không có!” Li mt ln na, khi con rót rưu, không cn thn làm đ rưu vang nho lên chiếc váy trng ca khách, khiến cho chiếc váy tr nên loang l. C tưng v khách đó s ni trn lôi đ́nh, nhưng không ng y li an i con: “không sao đâu, rưu y mà, không khó git.” Va nói, va đng lên, nh nhàng v vào vai con, t t đi vào pḥng v sinh, không nói toang lên, cũng không làm m ĩ, khiến con tṛn mt như con chim yến nh v́ quá đi ngc nhiên. Ging nói ca con gái tôi, mang đy t́nh cm: “M à, bi v́ ngưi khác có th tha th li lm ca con trưc đây, nên m hăy coi nhng ngưi phm sai lm kia như con gái ca m, mà tha th cho h nhé!” Lúc này, không khí tr nên tĩnh lng như màn đêm, tṛng mt ca tôi ưt đm l Tha th cho ngưi khác chính là tha th cho chính ḿnh. Như tác gi ni tiếng Andrew Matthews tng viết: “Bn tha th cho mi ngưi v́ chính li ích thiết thân ca bn. Nó s làm cho bn hnh phúc hơn.” Bn thân mến, chúng ta cm đng khi ngưi khác cm đng, điu đó khiến chúng ta có th thay đi hành vi và li nói ca chính ḿnh, hăy đ nhng thin ư này lưu truyn măi v sau … như thế, mi ngày ca chúng ta s đu là hnh phúc và may mn!

    

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634