ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC VÀ TÍN ĐỒ CAO ĐÀI TTTN

HƯỞNG ỨNG TINH THẦN THÔNG BÁO NGÀY 30/10/2015 & 26/11/2015

CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI T̉A THÁNH TÂY NINH

          Tiếp theo Thông Bạch của Tộc Đạo Tuy Phước - Châu Đạo B́nh Định, chúng tôi xin đăng toàn bộ 871 chữ kư của Chức Sắc, Chức Việc và Tín Đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh khắp mọi miền đất nước từ Nam, Trung, Bắc và Châu Thành Thánh Địa hưởng ứng tinh thần Thông Báo ngày 30/10/2016 (xem lại Thông Báo này tại: http://huongdaoflorida.com/thongbao5.html ) và Thông Báo ngày 26/11/2016 ( xem lại Thông Báo này tại : http://huongdaoflorida.com/thongbao6.html ) của toàn thể Chức Sắc Hiệp Thiên Đài Ṭa Thánh Tây Ninh.

          - Nội dung chủ yếu của Thông Báo ngày 30/11/2015 kêu gọi toàn thể Chức Sắc, Chức Việc và Tín đồ quyết tâm giữ tṛn câu Minh thệ "ǵn luật lệ Cao Đài", thực hành thương yêu và đoàn kết chung quanh Chức Sắc Hiệp Thiên Đài để giữ vẹn nền Chánh giáo của Đức Chí Tôn không bị trở nên Phàm giáo, thất kỳ truyền.

          - Nội dung chủ yếu của Thông Báo ngày 26/11/2016 khẳng định: (trích) "Hành vi của Đạo huynh Đầu sư Thượng Tám Thanh là nghịch Thiên, phạm pháp, không phải là Chức Sắc Thiên Phong của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh".

            "Chúng tôi, Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, v́ nghiệp Đạo dâng trọn ḷng thành, nhất tâm bảo tồn Luật pháp Chơn truyền, không khuất phục bất cứ h́nh thức nào do ông Nguyễn Thành Tám áp đặt, sửa đổi. Chức sắc Hiệp Thiên Đài luôn giữ dạ vô tư thực hiện Luật Thương Yêu-Quyền Công Chánh, giữ tṛn Nhơn Nghĩa, đó là Chơn pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nhằm nâng cao Thánh thể của Đức Chí Tôn tại mặt thế này đến thất ức niên".

          - Trong Thông Bạch của Tộc Đạo Tuy Phước có đoạn: "Nay Chức Sắc Thiên phong Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Phước Thiện đă nói lên tiếng nói đồng cảm xây dựng Hiệp Thiên Đài đúng theo Pháp Chánh Truyền để bảo thủ chơn truyền nơi gốc Đạo, dẹp màn u tối, ǵn giữ những tài sản thiêng liêng mà Đức Chí Tôn đă thiết lập, làm chỗ dựa cho con cái của Ngài và độ rỗi, siêu rỗi cho chúng sanh th́ không lẽ Tộc Đạo chúng tôi an phận, ngồi lần chuỗi bồ đề, thi thơ vịnh phú, há miệng chờ sung sao!".

*****

          Căn cứ tinh thần hai Thông Báo trên, 871 Chức Sắc, Chức Việc, Tín đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh cùng với Tộc Đạo Tuy Phước, Châu Đạo B́nh Định - thay mặt cho hàng triệu triệu tín đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh thầm lặng nhưng lương thiện và sáng suốt nhận ra đường chánh nẽo tà - đă dũng cảm đứng lên:

                    - Hưởng ứng lời kêu gọi đoàn kết, nhứt tâm cùng Chư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài ǵn giữ và phục hồi cơ Đạo theo đúng Chơn truyền Đạo Pháp như Thông Báo ngày 30/10/2015.

                   - Hưởng ứng Thông Báo ngày 26/11/2015 của Chức sắc Hiệp Thiên Đài nhứt tâm bảo tồn Luật pháp Chơn truyền, không khuất phục bất cứ h́nh thức nào do ông Nguyễn Thành Tám áp đặt, sửa đổi.

          Họ đă lên tiếng hiệp tâm cùng Chức Sắc Hiệp Thiên Đài không phải để được măo cao áo rộng, không phải để được phẩm tước uy quyền; mà ngược lại, bằng hành động này, họ có thể bị những người anh em cùng gọi Đức Chí Tôn là Cha Trời (nhưng bây giờ đă khác ḍng máu) mượn bàn tay của chánh quyền để làm khó dễ, truy bức, o ép cá nhân và gia đ́nh họ. Nhưng những thứ này không dễ ǵ thúc phược được họ. V́ họ có được tấm ḷng trong sáng, lương thiện; một tấm ḷng tự nguyện và hiến dâng cho Chí Tôn, cho sự tồn vong của Đạo nghiệp.

          Và hơn ai hết, họ đều nhớ lời dạy của Đấng Cha Lành:

          "Thầy dạy các con một đều là biết tranh đấu cùng Thầy. Hễ nó tấn th́ ḿnh chống, cân sức cho bằng hay trổi hơn mới đắc thắng. Các con chịu nổi th́ Đạo thành, c̣n các con ngă th́ Đạo suy. Liệu lấy !".

          Ôi, cao quư thay những tấm ḷng !

 

          Florida, ngày 28/4/2016

          Nhất Nguyên

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634