ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chánh quyền Việt Nam nên trả lời câu hỏi này:

Ông Nguyễn Thánh Tám và thuộc hạ được quyền tu,

c̣n những công dân khác không có quyền tu ?

            Như đă diễn ra trong những lần hành Lễ Thượng Tượng thờ Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đám Tang, Đám Giỗ (Đại Tường) ..... của gia đ́nh người tín đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh quyết tâm ǵn giữ nền chơn pháp của Chí Tôn, một ḷng trung thành với Hội Thánh đúng chánh pháp chơn truyền, không tùng phục nhóm Cao Đài phản loạn chơn truyền được cầm đầu bởi ông Nguyễn Thành Tám; hôm nay, 8/10/Ất Mùi (19/11/2015), trong buổi Lễ Thượng Tượng tại gia đ́nh Phó Trị Sự Nguyễn thị Hồng, 53 tuổi, Hương đạo Đồng Khởi, ấp Cầy Siêng, huyện Châu Thành, Tây Ninh thăm trạng anh em nồi da xáo thịt lại tái diễn.

            Đồng đạo bảo thủ chơn truyền các nơi như Long An, G̣ Công,Vĩnh Long, Đồng Nai, Trảng Bàng, Suối Dây, Hảo Đước, Mơ Công và Châu thành Thánh địa đă tề tựu tại nhà của hiền muội Hồng.

            Chánh quyền địa phương kết hợp cùng Ban Cai quản Đồng Khởi (Nhóm Cao Đài phản loạn chơn truyền) huy động trên 10 Họ Đạo từ Dương Minh Châu, Tân Hưng, Tân Châu, các Phận Đạo đến để đàn áp buổi lễ này.

            Xem đoạn video mà cộng tác viên của chúng tôi đưa lên, thấy thuộc hạ của ông Nguyễn Thành Tám, mang danh tu hành, sao giống với hai câu thơ trong Truyện Kiều quá:

                        Người nách thước, kẻ tay đao

                        Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi !

            Đám người gây rối (thuộc hạ của ông Nguyễn Thành Tám) đă đập bể kính xe 16 chỗ ngồi của đồng đạo Vĩnh Long và công an đă điều xe này về xă.

            Mặc dầu cảnh hổn loạn xảy ra, nhưng với quyết tâm theo con đường chánh pháp, gia đ́nh Phó Trị Sự Nguyễn thị Hồng đă kiên quyết bảo vệ cuộc Lễ Thượng Thánh Tượng Thiên Nhăn thờ Đấng Cha Trời được viên măn. Chứng đàn cuộc lễ là hiền huynh Lễ Sanh Thiên phong Ngọc Nghệ Thanh.

            Sở dĩ chúng tôi dùng cái tựa như trên v́ muốn bày tỏ rằng chánh quyền đă gầy dựng và bao che cho nhóm phản loạn chơn truyền do ông Nguyễn Thành Tám cầm đầu th́ chánh quyền phải có trách nhiệm giáo dục thuộc hạ của ḿnh hiểu đúng thế nào là luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam, đừng để họ ngày một lún sâu vào con đường vi phạm luật pháp.

Dưới đây là một video clip do cộng tác viên của chúng tôi gởi về:

Video phỏng vấn PTS Nguyễn thị Hồng (trích từ FB Nguyễn Xuân Mai):

 Tờ Tŕnh buổi Lễ Thượng Tượng:

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634