ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI  ĐẠO  TAM  KỲ  PHỔ  ĐỘ

Cửu Thập Nhứt Niên

T̉A THÁNH TÂY NINH

********

Chức sắc HTĐ Ṭa Thánh Tây Ninh

CẢM TƯỞNG

Lễ truy điệu Thánh cốt Đức Bà Thất nương và 12 linh cốt của thân nhân tại Báo ân đường T.H.C.

Thay mặt Ban Tổ chức cuộc lễ

- Kính thưa quư Chức sắc thiên phong Hiền tài Ban Thế Đạo, Chức việc và đồng đạo lưỡng phái.

- Các Ban lễ, nhạc, Đồng nhi.

- Thân nhân của Đức Bà Thất nương.

Hôm nay, ngày 29 tháng 2 năm Bính Thân (Dl 6.6.2016) tại Báo ân đường THC, Chức sắc HTĐ, CTĐ, PT, Ban Thế Đạo và đồng đạo lưỡng phái tại tỉnh Tây Ninh, Châu Thành Thánh Địa và các tỉnh khác cũng như có sự hiện diện các mâm tế của tín hữu Cao Đài hải ngoại gởi về.

Tất cả đều chấp nhận mọi khó khăn về nơi đây là Chánh điện Diêu Tŕ Kim Mẫu, Cửu vị Tiên Nương, Bạch Vân động Chư Thánh tại Báo ân đường THC.

Đặc biệt, tại nghi tế điện Đức Thất Nương DTC Vương Thị Lễ, khói hương nghi ngút, hoa đăng rực rỡ trong giờ phút thiêng liêng cao cả nầy, huynh đệ chúng ta đồng dâng lên một sự thương yêu, đoàn kết trong câu Minh Thệ: “Hiệp đồng chư môn đệ ǵn luật lệ Cao Đài” để làm một lễ long trọng dâng lên Đức Phật Mẫu, Cửu vị Tiên Nương, Bạch Vân động Chư Thánh cũng như Đức Bà Thất Nương DTC Vương Thị Lễ để tưởng nhớ Đại công của Đức Bà đối với ĐĐTKPĐ trong buổi sơ khai.

Công lao to lớn nầy trong bài TÁN TỤNG CÔNG ĐỨC DIÊU TR̀ KIM MẪU có câu:

“Thất Nương khêu đuốc Đạo đầu

Nhờ Người gợi ánh nhiệm mầu huyền vi”.

Như vậy, Đạo Sử đă ghi công và lưu truyền đến thất ức niên và Toàn Đạo vẫn khắc ghi vào tâm hồn măi măi về sau.

Cuộc lễ truy điệu linh cốt của Đức Bà Thất Nương tại Báo ân Đường T.H.C hôm nay, chúng ta tin rằng nó sẽ trở thành lịch sử trong Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh.

Trước khi dứt lời, thay mặt Ban Tổ chức thành tâm cầu nguyện Chí Tôn, Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng, Đức Hộ Pháp, Đức Lư Đại Tiên và Đức Bà Thất Nương DTC Vương Thị Lễ ban ân lành cho toàn thể quư vị và quư quyến.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thay mặt Ban Tổ chức cuộc lễ

Truyền Trạng

 

       Nguyễn Cẩm Luân

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634