ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P H Â N  Ư U

       Bàn Trị Sự Hương Đạo Florida và Ban Biên Tập Diễn Đàn Về Nguồn vừa nhận được tin buồn:

Cải Trạng NGUYỄN MINH NHỰT

Chức sắc thiên phong Hiệp Thiên Đài vừa thoát xác để trở về thiêng liêng vị vào ngày 24 tháng 2 năm Canh Tư.

Hưởng thọ 95 tuổi.

       Xin chân thành chia buồn cùng tang gia hiếu quyến. Cầu nguyện hương hồn Cố Cải Trạng NGUYỄN MINH NHẬT được thăng cao thiêng liêng vị.

Florida, ngày 25 tháng 2 năm Canh Tư (18/3/2020)

TM. BTS Hương đạo Florida & BBT Diễn Đàn Về Nguồn

Nhất Nguyên Huỳnh văn Mười.

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000