ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIỆT NAM ĐẠI CÁCH MẠNG: CÁCH MẠNG NHƠN NGHĨA.

(tiếp theo 4)

4/- Chứng cứ và triễn vọng.
4.1/- Chứng cứ: Đạo đă thực hiện thành công.
Chúng tôi xin tŕnh chánh tác dụng của công thức dân mạnh và lập quyền dân trong ĐĐTKPĐ theo quan điểm xă hội học.

a/- Giai đoạn 1941 - 1946.
Đạo khai năm 1926 và rất nghèo vậy th́ tiền đâu mà xây dựng nên cơ ngơi tôn giáo và c̣n giúp đở tài chánh cho các nhà cách mạng chống thực dân Pháp như Kỳ Ngoại Hầu Cường Để...
Xin thưa rằng v́ Đạo đă thực thi công thức dân mạnh và lập quyền cho nhơn sanh để những người thua thiệt, nghèo hèn, bị áp bức khắp nơi thấy được con đường đưa họ ra khỏi cảnh đời tối tăm khốn khó. Họ thấy rằng đạo nầy là của họ v́ nó làm cho họ được mạnh mẽ oai quyền thực sự không c̣n phải sống trong bế tắc và sợ hăi. Đạo dạy cho họ biết sống đời sống có ư nghĩa cho bản thân, gia đ́nh và xă hội nên họ đoàn kết nhau dưới bóng cờ cứu khổ của tôn giáo.
Ngọn cờ nhơn nghĩa phất lên, tiếp đó dân chúng hưởng ứng. Đó chính là thước đo giá trị của các công thức, phương pháp tiến hành cũng như tư cách và năng lực người hành đạo.
Đạo đă thực thi 05 chương tŕnh: gia cư, mưu sinh, giáo huấn, kiến thiết và tôn giáo để nâng cao dân đức, dân trí, dân sinh trên căn bản dân mạnh, lập quyền dân. Lúc đầu dân chúng chưa thấu hiểu lẽ sâu xa, chưa nhận ra cái hương vị của đạo nên 03 lần trước khởi công xây Đền Thánh đều thất bại.
Năm 1936 Đức Hộ Pháp nhận trách nhiệm tái khởi công xây dựng Đền Thánh trong tủ chỉ có 01$46 (tương đương 100kg gạo) và thế giới đang bị khủng hoảng kinh tế nên đến 1939 th́ nỗ ra đệ nhị thế chiến... Điều cực kỳ nguy hiểm nữa là Pháp đă kết luận Đạo Cao Đài lập một quốc gia trong một quốc gia nên họ sẳn sàng tiêu diệt đạo.
Chỉ với 01$46 và hoàn cảnh như vậy mà đến 1941 th́ Đền Thánh đă xong phần cơ bản. Tiền đâu mà mua vật liệu, lương thực đâu mà ăn và nhân công đâu mà làm?
Tiền, lương thực và nhân công nằm trong ḷng dân, nằm trong đường lối đắc nhân tâm của Đạo. Cụ thể là hàng trăm, hàng ngh́n người từ khắp nơi, nam phụ lăo ấu đều hưởng ứng. Trí thức hay b́nh dân tham gia đều tự nguyện xă thân cho đạo.

Đặc biệt là số 500 công quả căn bản trực tiếp xây dựng Đền Thánh phải lập nguyện thủ trinh trong suốt thời gian xây dựng Đền Thánh.
Các vị khác lớp th́ làm công quả tại nội ô, lớp th́ làm ḷ gạch, ngói, lớp th́ xay vỏ ô dướt trộn với vôi, mật rĩ để trộn với xi măng... lớp đi t́m tầm vông hay tre thật già về làm cốt đổ bê tông thay cho sắt...
Lớp th́ trồng hoa màu ở các sở chung quanh để đem về cho công quả dùng. Lớp th́ mướn hàng mấy trăm mẫu ruộng ở miền Tây và ở các nơi khác canh tác để đem lúa thóc về cho Hội Thánh... một phần lớn trong số công quả nầy là nhân sự của Phước Thiện. Nhân sự Phước Thiện đóng vai tṛ nồng cốt trong công cuộc xây dựng nên Đền Thánh.
Những người nghèo khó đi làm thuê kiếm sống đến giờ nghĩ trưa đi hái rau rừng rữa sạch bó lại chiều về hiến cho lương viện...
Năm 1936 tái khởi công xây Đền Thánh.
Năm 1937 tổ chức mở 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh.
Năm 1938 đem nguyện ước của vạn linh thành lập Đạo Luật Mậu Dần. Đạo Luật Mậu Dần là chứng cứ cho nhơn sanh thấy rằng Hội Thánh sẽ c̣n lo lắng, nâng đở cho họ nhiều hơn, mạnh mẽ hơn qua học đường (nơi nào có Thánh Thất là có trường học), nhà thương, công ăn việc làm (các sở lương điền công nghệ của Phước Thiện)... nghĩa là tương lai tươi sáng đang đến trong tầm tay và ngay trước mắt. Họ tắm ḿnh trong nguồn sống vô tận đó. Một thế giới b́nh yên, thịnh vượng trong đạo đức đến với họ ngay trong một đất nước c̣n bị dày xéo dưới gót giày xâm lược của thực dân Pháp. Dân trong đất nước nô lệ mà tạo được cuộc sống như vậy th́ làm sao thực dân Pháp tồn tại? Đó chính là một cuộc cách mạng bằng nhơn nghĩa mà dân chúng đă hưởng được.
Đường lối cách mạng đấu tranh ôn ḥa như phong trào duy tân của cụ Phan Châu Trinh, Nguyễn An Khương, Ngô Đức Kế... cũng chủ trương nâng cao dân trí, dân sinh... để dân mạnh th́ sẽ đuổi được thực dân Pháp. Vậy đường lối ôn ḥa, duy tân của các cụ có khác chi với các công việc mà Đạo đă làm được chăng?
Đường lối chủ trương cách mạng bằng vũ lực như Việt Nam Quang Phục Hội, Việt Nam Quốc Dân Đảng hay Cộng Sản .... cũng nhằm đi đến việc tạo cơm no áo ấm cho dân, xă hội dân chủ, tự do...
Tŕnh chánh như vậy để thấy rằng Đạo Cao Đài đă âm thầm làm cuộc cách mạng và đă làm thành công. Nó như một công thức, một phát minh đă cho kết quả chắc chắn trong pḥng thí nghiệm. Từ đó đem ra áp dụng đại trà.
Từ công thức dân mạnh, lập quyền dân thực thi năm chương tŕnh: gia cư, mưu sinh, giáo huấn, kiến thiết và tôn giáo để nâng cao dân đức, dân trí, dân sinh mà không được nh́n nhận là một cuộc cách mạng nhơn nghĩa th́ thế nào mới gọi là cách mạng?
Đức tin là sự nhận thức về chân lư. Dân đă thấy được tương lai của ḿnh gắn liền với tôn giáo nên họ tích cực hợp tác để tạo nên vùng Thánh Địa đẩy lùi được nghèo khó đói khát...
Năm 1941 Pháp bắt giáo chủ Phạm Công Tắc và một số vị chức sắc khác đày sang Madagascar (Phi Châu). Một số nữa bị bắt và bị đày di khắp các nhà tù trong nước... Pháp tịch thu hầu hết cơ sở của Đạo ở Thánh Địa và toàn cơi Đông Dương.
Dân đă nếm được hương vị của 05 chương tŕnh và 03 diện nên họ hằng nhớ ơn và hoài vọng. Ḷng nhớ ơn và mong muốn đền ơn ngày đêm thôi thúc họ t́m cách đưa giáo chủ trở về. Khi Ngài Cao Tiếp Đạo cầu cơ xin được thiêng liêng chỉ dẫn phải làm ǵ... và được dạy rằng phải hiệp tác với Nhựt đảo chánh Pháp th́ nhơn sanh, chức việc, chức sắc nhiệt liệt hưởng ứng để lập ra Nội Ứng Nghĩa Binh. Họ như thùng thuốc súng chỉ cần một mồi lửa là bùng nổ như sấm sét không kịp bưng tai, như cuồng phong cuốn phăng đi mọi chướng ngại. Họ đă biết được giá trị của đạo biết rằng đây chính là phương thuốc ḥa b́nh... những ngày chung lưng xây cật xây dựng nên mối đạo đă giúp cho họ thấy điều rất rơ ràng và giản dị rằng: đạo là hiện tại là tương lai của họ, con cháu họ và nhân loại.

Nhân tâm đă vậy th́ đâu c̣n ngại ǵ khó khăn, họ tự nguyện hy sinh coi đó như khoản đầu tư cho hiện tại và tương lai nên hợp tác với số chức sắc c̣n lại quyết chí đ̣i lại Giáo Chủ từ tay thực dân Pháp.
Kết quả là ngày 09-03-1945 Nội Ứng Nghĩa Binh đảo chánh Pháp.
Những diễn biến tiếp theo sau khi Nhựt bị bom nguyên tử đầu hàng đồng minh vô điều kiện... sau đó Pháp trở lại Đông Dương và thấy được sự sức mạnh của nhơn sanh. Họ đủ khôn ngoam để nhận định rằng nếu không trả Giáo Chủ lại cho người đạo Cao Đài th́ rất nguy hiểm nên họ chấp nhận đem Đức Hộ Pháp từ Madagascar về Ṭa Thánh.
Trọng tâm của vấn đề là đưa ra chứng cứ để tŕnh chánh về hiệu quả của công thức dân mạnh, lập quyền dân đắc nhân tâm như thế nào nên chúng tôi không đi sâu vào các sự kiện quan trọng khác.

b/- 1979 đến 2014....và đủ sức đến ngày thành công.
Công thức: Nước giàu dân mạnh và lập quyền dân được ĐĐTKPĐ thực thi và đă thành công. Người tín đồ ĐĐTKPĐ hành xữ theo pháp luật đạo chớ không theo một vị chức sắc nào hết. Trong ĐĐTKPĐ có cơ chế cho người tín đồ thể hiện quyền của ḿnh lên từng vị chức sắc mỗi khi họ thăng phẩm và giám sát với đầy đủ quyền hành.
Đạo khai năm 1926 và rất nghèo vậy mà Đạo xây dựng nên cơ ngơi khang trang, rộng răi trong nội ô Ṭa Thánh. Song song với đó là thực thi phương án nâng cao dân đức, dân trí và dân sinh qua 05 chương tŕnh: gia cư, mưu sinh, giáo huấn, kiến thiết và tôn giáo đều xuất phát từ công thức dân mạnh mà ra. Thượng tầng giữ vai tṛ bộ năo nên đề xuất và hướng dẫn. Hạ Tầng (nhơn sanh) là sức mạnh để thực thi và kiểm soát nên hiệu quả rất cao và chắc chắn. Bộ năo tinh anh hiệp với sức mạnh nhơn sanh để thực hiện 03 điều và 05 điểm làm cho vùng đất hoang vu hẻo lánh thành nơi thị tứ, văn minh. Châu Thành Thánh Địa có những nếp sống văn hóa rất đẹp mà không nơi nào trên thế giới nầy sánh kịp:
. Tập trung số người ăn chay nhiều nhất trên thế giới.
. Tinh thần nghĩa hiệp không nơi nào sánh kịp. Nh́n vào một đám tang của người đạo từ A đến Z ta thấy rất trang nghiêm, rất thân thiết và được tiến hành trong tinh thần công quả hoàn toàn.
Chánh phủ Việt Nam hiện nay cấm không cho Hội Thánh ĐĐTKPĐ được sinh hoạt tôn giáo. Buộc chức sắc phải về nhà không được hành đạo. Từ năm 1979 đến nay Hội Thánh không cầm quyền hành chánh tôn giáo. Trong 34 năm đă qua đa số chức sắc đă tạ thế. Một số khác chạy theo chánh phủ để lập ra chi phái. Chánh phủ muốn dùng chi phái để tiêu diệt ĐĐTKPĐ.

Trong hoàn cảnh khó khăn đến vậy mà Tín đồ vẫn đứng vững và đủ quyền vạch trần những âm mưu, những thủ đoạn của tà quyền. Tín đồ vẫn hiên ngang đối đầu với chánh quyền và chi phái chính là nhờ sự hiểu biết của nhơn sanh. Chánh quyền và chi phái có đầy đủ phương tiện để đàn áp, hành hạ và giam giữ nhơn sanh nhưng khi đối mặt là họ đuối lư và chạy dài. Bởi sự hiểu biết của nhơn sanh về chánh giáo rất có căn bản và có chiều sâu. Từ sự hiểu biết như vậy nên Tín đồ trong và ngoài nước đủ quyền lập ra những trang web, những văn bút để thể hiện sức mạnh của nhơn sanh trên bước đường bảo tồn và phát triễn chơn truyền chánh giáo. Họ đă được lập quyền nên mạnh mẽ và đủ tự tin đến trụ sở Liên Hiệp Quốc để tŕnh bày về mưu toan tiêu diệt ĐĐTKPĐ của cộng sản.
Quyền lực của nhơn sanh trong tôn giáo chính là phát minh mới của ĐĐTKPĐ cống hiến cho nhân loại.
Nhờ có quyền hành nên nhơn sanh (dân trong tôn giáo) mới đủ sức mạnh và thao lược đối phó với tà quyền trong cơn đại biến. Công thức dân mạnh đă được thực hành và phát huy tác dụng trong tôn giáo lúc b́nh thường và khi ngộ biến cực kỳ hiệu quả.
Bốn tôn giáo lớn ở miền Nam là Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Ḥa Hảo và ĐĐTKPĐ sau ngày 30-4-1975 bị chánh quyền cộng sản triệt phá bằng nhiều cách. Dĩ nhiên người trong tôn giáo muốn bảo vệ chân truyền chánh giáo của ḿnh phải tranh đấu chống lại tà quyền. Ba tôn giáo Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Ḥa Hăo đều do những vị chức sắc cao cấp trong tôn giáo đứng mũi chịu sào cho cuộc đấu tranh v́ chính nghĩa. ĐĐTKPĐ chức sắc, chức việc, nhơn sanh căn cứ vào văn bản của chánh giáo chơn truyền đấu tranh trực diện với cộng sản và họ chịu thua nên lập ra chi phái Hội Đồng Chưởng Quản năm 1997 tại Nội Ô Ṭa Thánh.

Báo Xa Lộ Pháp Luật số 36 ra ngày 17/8/2013 trang 16 cột bốn ḍng 26 viết:
...Hiện nay, Cao Đài Tây Ninh được nhà nước công nhận là một trong chín chi phái Cao Đài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.

Đó chính là hiệu quả của công thức dân mạnh.

Công thức đă thực thi cho một tổ chức được th́ thực thi cho một quốc gia được. Thực thi cho một quốc gia được th́ nhiều quốc gia khác cũng thực thi được. Cuối cùng là dân chúng cả thế giới đều thực thi dân mạnh. Khi đó thế giới sẽ có nền ḥa b́nh vĩnh viễn mà Thượng Đế hứa ban cho loài người.

4.2/- Cho dân tộc Việt Nam.
Chứng cớ từ lịch sử dân tộc ta là cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên. Triều đ́nh muốn dân mạnh nên mở Hội Nghị Diên Hồng để hỏi ư dân xem trước họa xâm lăng của giặc Nguyên Mông nên ḥa hay nên đánh. Dân trả lời: ĐÁNH. Do vậy mới có chiến công oanh liệt của nhà Trần trước kẻ xâm lăng mạnh hơn nhiều lần.
Dân mạnh th́ Tổng Bí Thư không dám đưa chuyện Đường Tăng thỉnh kinh c̣n phải hối lộ nơi đất Phật ra để biện minh cho tham nhũng.
Dân mạnh th́ Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang phải chỉ đích danh kẻ tham nhũng chớ không thể gọi là đồng chí X.
Dân mạnh th́ ông Nguyễn Sinh Hùng không thể nói: Kỷ luật hết những người làm sai th́ người đâu mà làm việc.
Dân mạnh th́ Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng không thể tại vị sau hằng loạt tham nhũng như PMU 18, Vinashin, Vinalines...
Dân mạnh mà chánh phủ để xăng tăng, điện tăng, gas tăng... mà lương không tăng th́ họ xô ngă liền.
Dân mạnh th́ xă hội không nhiều tiến sĩ dơm như ngày nay.
Dân Mạnh th́ Đại Sứ Nguyễn Thế Cường ở Thổ Nhĩ Kỳ không dám làm mất thể diện quốc gia bằng cách cầm 20.000 euro vào nước Đức rồi bị nghi là rữa tiền ngày 22-12-2013.
Dân mạnh th́ không có việc bệnh viện liên kết với các công ty dược phẩm nâng giá thuốc. Dân mạnh th́ báo Đại Đoàn Kết không dám ra 02 số trong cùng một ngày, cùng đánh một số thứ tự mà nội dung khác nhau... Dân mạnh th́ không quan chức nào dám đọc câu thần chú: Chờ điều tra xong sai đến đâu xữ lư đến đó. Cũng không có chuyện: Lực lượng chúng tôi c̣n mỏng nên mới không biết thực phẩm độc hại đang tràn lan hủy hoại của sức khỏe xă hội, đe dọa tương lai ṇi giống bằng đủ thứ sản phẩm bẩn từ trong nước và ngoại nhập.

Dân đă mạnh lên nên trước áp lực của dân Đảng phải để cho Dương Chí Dũng chủ tịch tập toàn Vinalines khai rằng đă hối lộ cho Thứ Trưởng công an Phạm Quư Ngọ 500.000 ngàn USD và tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở Sài g̣n đă nhờ y hối lộ cho ông Ngọ 1.000.000 USD. Việc hối lộ một triệu USD nầy có cả Bộ Trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang dính vào.
Tóm lại: Ngay như nước Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nhật... là những siêu cường quốc về kinh tế mà vẫn có một phần lớn dân chúng không giàu. Vĩnh viễn sẽ có tỷ lệ rất lớn người dân không giàu.
Chính phủ độc tài đưa ra công thức dân giàu là để lừa phỉnh người dân. Chúng ta cần làm rơ và thực thi công thức dân mạnh.
Dân là gốc của nước.
Dân mạnh th́ nước giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần. Giải quyết được bài toán gốc là giải quyết được cái ngọn.

4.3/- Trên phạm vi toàn cầu.
Quan sát cuộc sống của người dân ở các vùng biên giới 02 quốc gia khác nhau chúng ta thấy họ rất thân thiện nhau. Họ sống ḥa thuận với nhau, khi hữu sự họ vẫn chia vui, chia buồn với nhau. Buôn bán ở biên giới cũng rất b́nh thường. Con chó bên đây chạy qua, con gà bên kia chạy lại. Tiếng gà bên đây gáy trong buổi trưa hay lúc sang canh bên kia cũng nghe và họ đều chia xẽ với nhau. Dân bên đây có cưới gă, mời dân bên kia chén tạc chén thù là một sự thật. Ai có đến sống chung với họ hay t́m hiểu th́ biết. Họ sống thân thiện với nhau theo t́nh ư tự nhiên của tạo hóa. Tạo hóa tạo ra đất đai, sông núi làm môi trường sống cho nhân loại chớ đâu phải tạo ra để chia cắt nhân loại. Tạo hóa ban cho để sống các nhà chính trị mới phân chia nhiều loại đất để đánh thuế. Tiền thuế đó dùng để tạo ra bạo lực đàn áp lại dân hay gây chiến tranh với nước khác và đẩy dân vào chổ chết.
Chánh trị xen vào thúc đẩy họ ghét lẫn nhau. Việc xâm lấn về đất đai hay những quyền lợi khác trên phạm vi quốc gia do chánh phủ điều hành 02 quốc gia tạo ra những ngôn luận bất ḥa rồi lôi cuốn người dân vào đó để sanh ra sự ghét lẫn, khinh khi và đi đến thù hận cuối cùng là t́m cách giết nhau. Các nhà chánh trị là thủ phạm đẩy dân chúng giết nhau để họ mặc cả quyền lợi.
Trong lịch sử La Mă hoàng đế Néro đốt thành La Mă rồi đổ thừa cho người theo Đạo Thiên Chúa và đem hàng ngàn người công giáo ra giết với những h́nh thức dă man.
Việt Nam ngày 01-12-1952 Thiếu Tướng Bondis Tổng Tư Lệnh Quân Đội thực dân Pháp tại Nam Phần Việt Nam gởi thư mật đến Tổng Đốc Toàn Quyền Gautier đề nghị ám sát Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc rồi đổ thừa lực lượng khác như người Anh tổ chức giết Gandhi... để gây chia rẽ và thù hận trong cộng đồng...

Trong cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt từ 1954 đến 1975. Người Mỹ từng dựng đứng ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ để đánh bom miền Bắc. Mấy ngàn người dân vô tội ở Huế bị cộng sản giết trong tết Mậu Thân năm 1968 rồi đổ thừa Việt Nam Cộng Ḥa c̣n rành rành ra đó. Tạo ra mâu thuẫn NGAO, S̉, ỐC, HẾN là nghề của quan chức xưa nay.
Chánh quyền từng làm những chuyện tày đ́nh như vậy th́ chuyện giết dân của họ rồi đổ thừa là do nước láng giềng, tạo cớ để gây thù hận trong dân chúng hai nước cũng là điều dễ hiểu.
Người dân bao giờ cũng muốn an cư lạc nghiệp, chẳng có người dân nước nào muốn có chiến tranh. Bởi v́ có chiến tranh th́ dân là tầng lớp bị thiệt tḥi nhất. Chồng vợ ĺa xa, cha con xa cách, ruộng vườn hoang phế... không một người dân nào muốn.
Vậy th́ v́ sao lịch sử nhân loại gắn liền với chiến tranh và bạo lực?
Bởi v́ người dân bị tầng lớp thống trị kết hợp với trí thức lưu manh gạt gẫm. Dân bị đầu độc rồi thành nạn nhân của triều đ́nh hay chế độ. Thượng tầng đă kiến trúc để biến người dân thành công cụ phục vụ cho tham vọng bất chánh của họ.
Họ có quyền và dùng chánh sách ngu dân để lừa dân vào chổ chết hầu tạo ngôi vị cho họ. Họ mang quân đến xâm lăng nước khác để mở rộng biên cương và cướp bóc. Dân bị họ lừa phỉnh bằng những mỹ từ rồi đem cái chết ra trả giá cho sự lầm lẫn của ḿnh. Càng ra sức phụng sự cho chánh quyền đi xâm lăng nước khác là làm cho gánh nặng của dân nặng lên chớ dân được hưởng ǵ trong những cuộc xâm lăng đó.

Dân dưới phép tụng đ́nh,
Nước dưới phép đao binh.
Nhà dưới phép luật h́nh,
C̣n chi hai chữ thái b́nh.
Ngửa nghiêng chín bệ gập gh́nh ba châu,
Non sông nhuộm một màu sầu.
(Ngụ Đời).

Lớp th́ chết trên chiến trường, lớp th́ tàn tật về sống nhờ người thân chớ chánh quyền nào lo cho xuễ. Họ có đủ cách để xô dân vào cảnh bất hạnh chớ đâu đủ sức bù đấp nổi bất hạnh do chính họ gây ra.

Nhỏ tùng đinh,
Lớn tùng binh,
Già nằm canh.
Mảnh tơi c̣n phận chưa lành,
Máu đưa quan núc mỡ dành làng ăn.
(Ngụ Đời)

Nếu người dân có được sự hiểu biết th́ họ không bị gạt nữa. Họ biết họ có những quyền ǵ và thể hiện như thế nào th́ họ mạnh lên. Tự họ sẽ thanh toán những chế độ độc tài đă thực hiện chánh sách bần cùng hóa để ngu dân và xây dựng tương lai.
Dân từng nước mạnh lên th́ chiến tranh giữa hai quốc gia rất khó xăy ra. Người dân không chịu chết cho tham vọng bất chánh của chánh quyền của chế độ nữa th́ lửa chiến tranh sẽ dần dần tàn lụi và lui hẳn vào dĩ văng. Một địa cầu mới sẽ mọc lên... Chánh quyền nào không đáp ứng nguyện vọng ḥa b́nh họ sẽ xô xuống.
Những vấn đề biên giới Việt Nam với Campuchia; Việt Nam với Lào; Việt Nam với Trung Quốc sẽ được chính người dân đứng ra có ư kiến để chánh quyền phải căn cứ vào đó mà giải quyết.
Hoàng Sa, Trường Sa sẽ được nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc buộc chánh phủ hai nước giải quyết theo công b́nh chánh phủ nào không đáp ứng họ xô xuống.
Ư dân là ư trời. Mà Thượng Đế ḷng lành nên ḷng dân cũng lành. Tính bản thiện trong mỗi người thức dậy th́ tinh thần ḥa b́nh nẫy nở và cảnh sống chung sẽ không c̣n chiến đấu và tranh chấp.

Chúng tôi cũng tin tưởng và mơ ước như Nhạc sĩ Bảo Thu từng mơ ước trong bài hát Cho Tôi Được Một Lần: ...Cho tôi được một lần nh́n quê hương ngời sáng. Một lần nhận nghĩa sống lên ngôi. Người người cùng chung vui một lối. Đời thôi không lừa dối v́ đă yêu thương rồi./.

T́nh thương yêu chính là điều kỳ diệu, là phép mầu nhiệm mà tạo hóa đă ban cho con người. Phép mầu nhiệm nầy bị đánh cắp và đánh tráo mà không hay nên con người phải chịu u mê trong ṿng ghét lẫn làm tôi tớ cho đau khổ, buồn sầu. Phép mầu bị đánh cấp bằng cách nào?
Phép mầu bị đánh cấp bằng nền giáo dục của tà giáo. Nó dạy con người tranh đấu với nhau bằng đủ h́nh thức như: khinh khi nhau, ghét nhau, thù hận nhau rồi đi đến giết nhau... từ tấm bé đă dạy rằng: ...đường vinh quang xây xác quân thù... là dạy cho trẻ thơ khát máu, giết người không gớm tay. Các nhà tôn giáo kêu gọi con người phải thương yêu và công bằng với nhau chính là nhắc nhỡ con người nắm lấy phép mầu của mỗi người để đem hạnh phúc cho ḿnh và tha nhân.
Con người là sản phẩm của giáo dục, th́ nền giáo dục chân chính phải dạy cho đứa trẻ biết yêu thương ngay từ khi c̣n trong bụng mẹ. Người xưa gọi đó là thời kỳ thai giáo. Nhân cách con người đă h́nh thành ngay từ đó. Bậc làm cha mẹ biết dạy con ḿnh thương yêu qua thai giáo đó là đă trao phép mầu cho nó vậy.
Trên đây là luận về ư nghĩa và thực tế của công thức.
Nhưng nếu luận ư nghĩa và chỉ ra thành quả mà không tŕnh chánh được cách thức thực thi th́ công thức cũng chỉ là bánh vẽ. Nói cho vui, nh́n để ao ước chớ chẳng thể no ḷng. Bánh vẽ là chuyện của bọn bất nhân thất đức c̣n Thượng Đế ḷng lành. Ngài đă hứa với tổ tiên loài người là ban ḥa b́nh cho nhân loại th́ Ngài chỉ dẫn từ A đến Z không dấu diếm điều ǵ (...thời kỳ dấu diếm thiên thơ đă qua rồi...).
Muốn dân mạnh th́ phải LẬP QUYỀN DÂN.
Làm sao để thực hành việc Lập Quyền Dân?
Chúng tôi xin tŕnh bày trong phần tiếp theo.

...Ngày nào c̣n tồn tại một lẽ bất công nơi mặt thế nầy th́ Đạo Cao Đài chưa thành Đạo...

II/- PHƯƠNG THỨC LẬP QUYỀN DÂN.
“Khởi nguồn từ Hiến Pháp và có cơ chế rơ ràng”.

Chúng tôi xin thưa rằng cơ chế Lập Quyền Dân đă được thực thi trong tôn giáo từ đầu. Năm 1956 Đức Hộ Pháp đưa công thức Lập Quyền Dân vào Cương Lĩnh Ḥa B́nh Chung Sống. Nhờ vậy nên chúng tôi mới đủ điều kiện tŕnh chánh tôn giáo áp dụng cụ thể thế nào để quí vị tham khảo. Phần ứng dụng để xây dựng cho Việt Nam chúng tôi sẽ có ư kiến đề xuất ở thiên thứ tư.
Vấn đề là muốn dân mạnh phải LẬP QUYỀN DÂN.
Chúng tôi xin cố gắng tổng hợp và tŕnh chánh theo tinh thần khoa học. Nếu có chỗ nào không rơ là do khả năng bị giới hạn xin quí vị vui ḷng chỉ giáo qua email:
thanh.minh96@yahoo.com chúng tôi rất cảm ơn.
Thiễn nghĩ Lập Quyền Dân cần có 02 điều kiện:
. Khởi nguồn từ hiến pháp.
. Thiết lập cơ chế rơ ràng.

 

TIẾT MỘT:
KHỞI TỪ HIẾN PHÁP.

Trong ĐĐTKPĐ Pháp Chánh Truyền có vị trí quan trọng như hiến pháp của một quốc gia. Để tiện bề nhận xét chúng tôi gọi là hiến pháp.
Điều cần nói rơ nữa là chúng tôi chỉ tŕnh bày hiến pháp của hành pháp (v́ đây là phần quan trọng nhất) đáp ứng cho trọng tâm của đề tài. Nghĩa là giới thiệu phần có thể áp dụng cho hiến pháp quốc gia chớ không tŕnh bày hết hiến pháp của đạo e rằng làm cho quí vị ngoài tôn giáo khó theo dơi (đường lớn nhiều ngơ mất dê).
Trọng tâm cuốn sách là tŕnh bày những điều tôn giáo đă áp dụng để xây dựng một quốc gia Cao Đài trong xă hội từ đó ứng dụng được ǵ cho xă hội (không thiên về giáo lư).
Phần khởi từ Hiến Pháp xin tŕnh bày 02 điểm chính: nhân sự hành chánh và phân cấp hành chánh (trung ương, địa phương).

1/- Nhân sự trong bộ máy hành pháp.
ĐĐTKPĐ phân biệt rơ pháp và luật. Pháp đứng trên luật, luật phải tùng theo pháp. Hành chánh là làm theo qui định có sẳn bằng văn bản chớ không thể tự ư ra văn bản luật. Có quyền ra văn bản giải thích, nhưng nếu giải thích trái luật th́ văn bản đó bị hủy bỏ. Người ra văn bản bị phạt...
Hiến pháp là căn bản nhất và cao nhất tất cả các luật, đạo luật, nghị định... đều tùng theo hiến pháp.
Hiến pháp có những đặc điểm lớn như sau:

1.1/- Nghiêm cấm sửa đổi trong mọi trường hợp (Hiến pháp thành văn và cương tánh).

1.2/- Hiến pháp ngắn, gọn để dân hiểu được đại thể. Điều nào trong hiến pháp cần làm rơ do liên quan đến phần khác, ngành khác hay mở rộng th́ ghi: CHÚ GIẢI và nội dung chú giải đi liền theo điều luật đó.

1.3/- Những qui định trong hiến pháp th́ đương nhiên có giá trị thi hành, không cần chờ luật hay nghị định nào hướng dẫn. Không một điều luật nào được quyền cản trở việc thi hành hiến pháp, hay có nội dung trái với hiến pháp. Văn từ rơ ràng, không gây ra lầm lẫn.

1.4/- Qui định rơ có bao nhiêu bậc phẩm trong bộ máy hành chánh.

1.5/- Nhiệm vụ mỗi bậc phẩm là ǵ. Hành sự ở đâu.

1.6/- Mỗi bậc phẩm có bao nhiêu người.

1.7/- Đạo phục các bậc phẩm.

1.8/- Điều kiện thăng phẩm (phải do vạn linh công cử).

1.9/- Pháp là công bằng, Luật là thương yêu, Quyền là công chánh. Công bằng, thương yêu và công chánh mới lập quyền dân, xác định rơ ràng quyền của chức sắc hay bộ máy cai trị. Luật đạo rất dễ hiểu và có nơi chịu trách nhiệm rơ ràng.

2/- Phân cấp hành chánh.
Quan trọng nhất là ngành hành pháp th́ ngành nầy phải định rơ được bộ máy công quyền cấp trung ương (thượng tầng) và địa phương (hạ tầng). Hành chánh theo nguyên tắc PHÂN QUYỀN, quyền hạn và trách nhiệm Trung Ương thế nào th́ địa phương thế đó trong địa phận được giao. Trên không lấn dưới, dưới không phạm trên và chỉ được quyền hành chánh trong địa phận được giao.
Có 05 cấp hành chánh: Trung Ương, Trấn Đạo (nhiều Tỉnh), Châu Đạo (Tỉnh), Tộc Đạo (Quận) và Hương Đạo (Xă).
Nhân sự đứng đầu từ Tộc Đạo trở lên là chức sắc. Chức sắc chịu sự thuyên bổ của Hội Thánh.
Cấp Hương Đạo do chức việc điều hành. Chức việc do địa phương tự bầu và hành chánh tại địa phương đó theo qui định. Hội Thánh ra Đạo Cấp công nhận.
Mối liên quan về tổ chức và nhân sự qui định rơ khi hành sự để khi vướng mắc th́ xác định ngay chổ khó để tháo gở cũng như xác định trách nhiệm không chối qua, chối lại.
Đây là đại nét để bài viết có cấu trúc liền lạc đến thiên thứ ba chúng tôi sẽ tŕnh bày bộ máy hành chánh chi tiết hơn.

3/- Nhận định chung.
Hiến pháp và pháp luật nói chung phải rơ ràng và DỄ HIỂU để người dân biết. Dân biết th́ dân mới kiểm tra từ cái gốc xem có đúng hay không? Coi người thực thi pháp luật có làm đúng hay không? Ra văn bản pháp luật rối rắm, bí hiểm rồi phải giải thích... là điều tối kỵ. Chính quyền ra văn bản pháp luật như đánh đố làm cho người dân tối tăm mù mịt không hiểu được là muốn làm cho dân dốt, là thực thi chánh sách ngu dân. Là tạo ra thời BĨ.
Dân hiểu biết pháp luật th́ họ có đủ tự tin trước chánh quyền, dân không qú gối trước chánh quyền. Dân hiểu biết để không phạm luật, không phạm đến chánh quyền. Chánh quyền muốn ban hành văn bản tước đoạt quyền của dân hay ngang nhiên tước đoạt cũng không được. Chánh quyền có quyền của chánh quyền, dân có quyền của dân, hai bên đều hiểu và tôn trọng quyền hạn của nhau để chung lưng đâu cật xây dựng xă hội đó là tượng của quẻ THÁI trong kinh dịch.
Thời Bĩ hay Thái là do chính con người tạo ra. Bộ năo thật ḷng thương dân yêu nước sẽ tạo ra thời THÁI bằng quyết sách từ đầu. Quyết sách đúng th́ dân thấy có họ trong đó, làm đây là làm cho họ và con cháu họ. Người nghèo khổ, người bị áp bức, yếu hèn, dốt nát cũng thấy con đường nầy sẽ giúp họ ra khỏi cảnh tối tăm, đem đến tương lai tươi sáng th́ chính họ là sức mạnh để thực hiện. Nói cho cùng nước họ có hy sinh đi nữa th́ họ cũng vui mà hy sinh cho đại nghĩa. Sự hy sinh của họ sẽ đem lại tương lai chắc chắn và tươi sáng th́ sự hy sinh ấy họ cũng vui làm. Ngay thế cờ đầu tiên đă thể hiện ra được đại thế đi đến cảnh thái b́nh thịnh vượng th́ dân TỰ NGUYỆN thực thi để xoay trở càn khôn từ BĨ sang THÁI.

Những cá nhân hay đảng phái dùng chiêu bài ái quốc để hy sinh tài sản, quyền hạn và tính mạng người dân, với khẩu hiệu cách mạng cần hy sinh nầy nọ rồi đem súng ống, lưỡi lê, mă tấu ép buộc dân phải theo đều là tà đạo, là đại ác. Họ có thể nhất thời thành công bằng vũ lực nhưng sau đó sẽ tiêu vong. Vũ lực, dối trá có thể chiếm được chính quyền nhưng nó không đủ để đem lại hạnh phúc cho dân chúng nên nó sẽ bị tẩy chay. Thời phong kiến những bậc thức giả đă nhận định rằng: có thể ngồi trên lưng ngựa để thâu chiếm đất đai, nhưng không thể ngồi trên lưng ngựa để trị v́ thiên hạ. Phương Tây cũng nhận xét rằng: Vũ lực không thể chinh phục được ḷng người. Lưỡi gươm sẽ bị khuất phục bởi ḷng nhân ái.
Mao Trạch Đông chủ trương súng tạo ra chánh quyền và thực hiện cách mạng cộng sản Trung Quốc theo đường lối đó, cộng sản Việt Nam cũng bắt chước y như vậy. Chúng tôi tin chắc rằng họ sẽ sụp đổ và tiêu vong. Chính họ đă tạo ra thời BĨ th́ dân c̣n trông mong ǵ được hưởng thái b́nh? Và kết quả là cái BĨ sẽ đến với kẻ tạo ra nó.
Hiến Pháp là luật căn bản nhất của một quốc gia pháp quyền mà người dân không biết nội dung hiến pháp có ǵ trong đó th́ nói dân chủ là nói dối dân. Dân không biết hiến pháp hay pháp luật qui định thế nào th́ làm chủ cái nổi ǵ? Dân chủ không có th́ đừng mong ǵ dân mạnh. Pháp luật như rừng là cố ư ngu dân, đẩy dân vào đường dốt và bần cùng hóa để dễ dàng thống trị bằng luật rừng mà thôi.

Gánh đời đă tự cất lên vai,
Trau chuốt sao cho đủ trí tài.
Tấn thối dè chừng mưu kế hiểm,
Thiệt hư ǵn nhẹm chước phương hay.
Dụng quyền hơn Đức quyền tan nát,
Tạo thế kém nhân thế đọa đày.
Ví biết giống ṇi đương thống khổ,
Trở đương cho vẹn phận làm trai.

C̉N TIẾP...

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634