ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIỆT NAM ĐẠI CÁCH MẠNG: CÁCH MẠNG BẰNG NHƠN NGHĨA

NAM MÔ
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG
ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.


LỜI THƯA TRƯỚC.
“In God We Trust”
“Chúng Ta Tin Vào Thượng Đế”.
“Phương thức cách mạng bằng nhơn nghĩa đă ra đời”

          - Kính quí vị anh hùng, chiến sĩ đă hy sinh tính mạng, xương máu cho dân tộc và tổ quốc.

          - Kính các tổ chức thiện nguyện giúp cho Việt Nam và nhân loại được sống trong nhân quyền và tự do tôn giáo.

          - Kính quí đồng đạo và đồng sanh.


            Chúng tôi là những người theo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (ĐĐTKPĐ) hay Đạo Cao Đài xin mượn tiêu ngữ của Hoa Kỳ: In God We Trust (Chúng Ta Tin Vào Thượng Đế) làm nhịp cầu để thưa với quí vị rằng: Chúng tôi cũng tin vào Thượng Đế.
        Trong tinh thần tín ngưỡng Thượng Đế chúng tôi xin kính tŕnh với quí vị rằng: Thượng Đế đă đến trần gian chỉ cho nhân loại các công thức và nguồn máy để xây dựng một thế giới ḥa b́nh.
        Thượng Đế đến chỉ dạy bằng cách nào?
        Thượng Đế đến dạy bằng cách dùng cơ bút.
        Thượng Đế dạy năm nào? ở đâu?
        Xin thưa dạy từ năm 1925, cho môn đệ ở tại Sài G̣n. Thượng Đế dạy các vị về lập ra Ṭa Thánh ở Tây Ninh làm nguồn cội cho ĐĐTKPĐ.
Những lời dạy đó đă được công khai ra toàn nhân loại từ ngày 15-10-Bính Dần (19-11-1926). Hiện nay Tín đồ ĐĐTKPĐ đang truyền bá công thức của Thượng Đế dạy về cách thức xây dựng một thế giới ḥa b́nh, dân chủ, tự do... bằng nhiều h́nh thức.
        Trong tập sách nầy chúng tôi tŕnh chánh rằng Hội Thánh Cao Đài đă áp dụng những công thức nầy để thực hiện một cuộc cách mạng xây dựng xă hội mới bằng NHƠN NGHĨA rất rơ ràng.
. Phần công thức Lập quyền dân; Dân mạnh do Thượng Đế dạy.
. Phần phân tích là do chúng tôi học từ quí vị tiền bối có trách nhiệm khai đạo đặc biệt là của Giáo Chủ Phạm Công Tắc.
. Phần làm rơ là đúc kết từ thực tế xây dựng nên vùng Châu Thành Thánh Địa và các sinh hoạt trong tôn giáo. Phần nầy chúng tôi tŕnh bày sơ lược về 05 chương tŕnh đă thực thi: gia cư, mưu sinh, giáo huấn, kiến thiết và tôn giáo để nâng cao dân đức, dân trí và dân sinh.
        Đem những công việc trên phân tích theo khoa học sẽ lộ rơ ra tiến tŕnh của một phát minh mới: tŕnh bày phát minh và thực hiện phát minh.
Điều quan trọng là tŕnh bày cách tổ chức bộ máy nhân sự để thực hiện 05 chương tŕnh và 03 phương diện trên. Từ đó cân nhắc để ứng dụng vào Việt Nam (theo nguyên tắc Taylor).
        Sự tự nguyện hưởng ứng, tham gia của dân chúng là thước đo giá trị của mọi cuộc cách mạng (phát minh mới). Công thức đúng là nguồn năng lượng vận hành, là nội lực để vượt qua mọi khó khăn trong nội bộ, là sức mạnh xô ngă mọi chướng ngại và đi đến sự thành công.
        Phương thức cách mạng bằng NHƠN NGHĨA rất biện chứng và sinh động: lư luận đi đôi với thực hành. Nó đóng vai tṛ như pḥng thí nghiệm để kiểm chứng các phát minh hay công thức là đứng đắn.
        Đức tin là sự nhận thức về chân lư.
        Từ các việc trên được minh bạch th́ tính khả thi của công thức với cộng đồng xă hội nhỏ, lớn trong buổi năm châu chung chợ bốn biển chung nhà là điều chắc chắn. Thế giới mới ra sao do chính nhân loại xây dựng nên mà có.
Chúng tôi kính mong quí vị lưu tâm nhận định xem phần tŕnh bày các công thức, phân tích và thực hành có ǵ thiếu chắc chắn hay không. Những nhận xét của quí vị giúp chúng tôi có thêm kiến thức để nh́n lại những nhận thức chính ḿnh. Nhưng quan trọng hơn là những người yêu ḥa b́nh và công lư ở Việt Nam và thế giới có dịp suy nghĩ thêm công thức mới làm hành trang trên đường phụng sự. Bởi v́ chính các vị cũng đang dùng NHƠN NGHĨA để thực hiện cách mạng mà không cần đến súng ống, bạo lực.
        Cuộc cách mạng dùng NHƠN NGHĨA để xây dựng xă hội dân sự dù rằng diễn ra trong ḥa b́nh (không dùng súng đạn) vẫn liên quan đến hạnh phúc, đau khổ hay xương máu những người công nghĩa... Cho nên những người thật tâm thương dân, yêu nước rất cẩn thận. Phải luận cổ suy kim, kế thừa tinh hoa của dân tộc, tiếp thu cái mới đem dung ḥa với nhau cho được ổn thỏa rồi mới tŕnh ra cho quần chúng hiểu biết. Trong khi tŕnh ra phải chấp nhận mọi sự phản biện công khai và dân chủ. Khi đă cân phân mọi lẽ nên hư mới hiệp đồng nhau để tạo thời cải thế.
        Phần t́m hiểu, nghiên cứu dung ḥa là của trí thức, đạo tâm biết thương dân, thương nước. Nếu thật sự v́ giống ṇi, v́ tổ quốc th́ truyền bá cho dân hiểu để thực thi chớ không phải cưỡng bức người dân phải theo, ai không nghe theo th́ tàn sát như cách làm của cộng sản rồi biện minh rằng bạo lực cách mạng. Súng cách mạng mà bắn giết người dân th́ cũng đồng với súng thực dân Pháp bắn giết người dân. Kẻ sát nhân kia chỉ giết có một người mà xă hội c̣n lôi ra xử tội; kẻ giết hàng loạt người lại được tung hô ca ngợi và gắn huân chương đầy ngực cho họ th́ chưa phải là xă hội loài người văn minh tiến bộ.
        Ông Gandhi làm cách mạng bất bạo động đă thành công sao không học, không nghiên cứu thực thi cứ đem bạo lực cách mạng ra để giết hại đồng bào chủng tộc. Nước Đức thống nhất đâu phải tốn xương máu như cách cộng sản làm. Cộng sản giết người không gớm tay. Giết lầm hơn bỏ sót là khẩu hiệu máu của cộng sản.
        Trong Ngục Trung Thư Cụ Phan Bội Châu đă nhận xét về đường lối của Hồ Chí Minh: ...đường lối của người thanh niên nầy nếu đem ra thực hiện th́ máu sẽ chảy thành sông, xương sẽ chất thành núi... Cộng sản Việt Nam đă làm đúng y như thế. Cộng sản giết dân Việt Nam nhiều nhất trong lịch sử.
Cộng sản khởi đầu bằng dối trá và bạo lực, tiến hành bằng dối trá và bạo lực, khi đă thành công th́ cai trị bằng bạo lực và dối trá bằng pháp luật. Súng ống, mă tấu, lưỡi lê... với dối trá đă tạo ra chế độ cộng sản.
        Cộng sản nắm chánh quyền họ dối trá bằng cách nay thay mai đổi (kể cả hiến pháp mà họ cho là rất quan trọng). Lời nói đầu hiến pháp 1980 xác định Trung Quốc là kẻ thù xâm lược; đến hiến pháp 1992 th́ nó biến mất và công thức 16 chữ vàng cùng 04 tốt như từ đất nẽ chui ra mà không cần cho dân chúng biết v́ sao thay đổi như vậy?.
        Điều số 04 hiến pháp 1992 người dân muốn xóa bỏ nó mà Đảng không dám đem ra thảo luận công khai chứng tỏ họ rất sợ. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thố lộ nổi sợ hăi: Bỏ điều bốn Hiến pháp là tự sát.
        Năm 2013 khi bể ra vụ tham nhũng của Vinalines cả nước phẩn nộ th́ cộng sản đem việc sửa hiến pháp 1992 ra che đậy cho bọn tham nhũng. Kết quả là hiến pháp sau tệ hơn hiến pháp trước.
        Cộng sản âm mưu đưa dân tộc vào ma trận luật pháp để dân bị rối trí trong đó rồi chịu cho họ thao túng. Việt Nam có một rừng luật nên cứ lấy luật rừng ra xài. Cứ làm được một thời gian rồi hô hào đổi mới, hô hào định hướng mới. Họ đang cho dân tộc leo cây thoa mở ḅ. Cố bám để leo thế nào đi nữa cũng rớt về vạch xuất phát và t́nh trạng c̣n bê bết hơn trước do mất sức, mất thời gian và mất mạng.
        Đảng có 02 thứ luật: luật dành cho Đảng và luật dành cho công dân hay tổ chức (pháp nhân) ngoài Đảng như tôn giáo... xin lấy chứng cứ từ ĐĐTKPĐ làm bằng.
./- Luật dành cho Đảng: Các nhân sự đảng ủy lănh đạo PMU 18, Vinashin, Vinalines.... tham nhũng làm thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng từ tiền thuế của dân. Cái pháp nhân đẻ ra PMU 18, Vinashin, Vinalines là Đảng cộng sản. Đảng xữ mấy tay Đảng viên tham nhũng chớ không xữ CÁI PHÁP NHÂN đẻ ra nó là Đảng cộng sản Việt Nam.
./- Luật dành cho ngoài Đảng: Năm 1978 Đảng phân công cho Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh ra Bản Án Cao Đài kết tội các vị lănh đạo tôn giáo là phản quốc... đúng sai không cần biết, Đảng lập tức tịch thâu tài sản tôn giáo và XỬ PHÁP NHÂN ĐĐTKPĐ không được hành đạo.
        Đảng xử theo luật rừng nên xă hội ngày càng rối loạn là tất nhiên.
Làm cách mạng mà người dân bị mất tự do, xă hội thục lùi về dân chủ, văn hóa, y tế, giáo dục... đời sống vật chất thiếu thốn, khổ sở hơn trước, tinh thần bất an th́ đó là phản cách mạng.
        Dân tộc Việt Nam có óc thông minh, cần cù và tín ngưỡng. Trước ngày cộng sản chiếm miền Nam vị trí VNCH không thua bất cứ quốc gia nào ở khối Asean. Ngày nay Việt Nam thua tất cả lân bang về kinh tế, tự do, dân chủ và tự do tôn giáo là phản cách mạng.
        Bộ máy công quyền Việt Nam nổi tiếng về bạo lực, tham nhũng, thiếu minh bạch, xài bằng cấp giả, bắt giam và hành hạ những người không cùng chính kiến.... Đó là phản cách mạng.
        Chùa chiền ngày nay được Đảng biến thành nơi kinh doanh tôn giáo nên im lặng trước những thảm trạng của xă hội. Đảng dạy cho họ lừa đảo kinh văn đưa xă hội vào mê tín để Đảng dễ bề cai trị.
        Đảng độc tài đă tạo ra tham nhũng khủng khiếp làm đất nước suy yếu về mọi mặt nên cái hiểm họa từ phương Bắc (Trung Cộng) đang lù lù đi tới. Tệ hại khởi nguồn từ Hồ Chí Minh chối bỏ văn hiến sẳn có đem chủ nghĩa cộng sản ngoại lai về đầu độc dân tộc. Dùng bạo tàn giết hại đồng bào, bán đứng tổ quốc....
        Tóm lại: Cộng sản hứa rất nhiều nhưng làm th́ KHÔNG CÓ G̀.
        Con người dù theo tôn giáo nào cũng có tổ quốc. Đă sống trong tổ quốc th́ đă thọ ơn tất đất ngọn rau nên phải có trách nhiệm với sự thịnh suy hay tồn vong của tổ quốc.
        Hộ Pháp Phạm Công Tắc nhận xét rằng: Một người tuyệt vọng th́ sẽ tự vận. Một dân tộc tuyệt vọng sẽ đứng lên làm cách mạng.
        Những con sóng biển ngày đêm vỗ bờ rồi tan biến; trong tan biến có tích tụ để tạo ra những trận cuồng phong, những cơn băo tố. Những tin tức về tham nhũng, về bạo lực ngày đêm tan chảy vào ḷng dân, nó tích tạo sự phẩn nộ để ngày kia bộc phát thành cuộc cách mạng đạp đổ gông xiềng, phá ṿng nô lệ của cộng sản, xây dựng một xă hội mới.
        Xă hội mới có diện mạo như thế nào là điều rất quan trọng nó góp phần tiết kiệm xương máu người công nghĩa. Những cuộc cách mạng xô ngă chế độ độc tài ở một số nước do chưa vạch rơ được hiến pháp lập quyền dân, dân mạnh... nên những người công nghĩa lại phải tiếp tục hy sinh tánh mạng... chúng ta nên nh́n vào đó để tránh.
        Nhà bác học Enstiens nói rằng: "Khoa học mà thiếu tôn giáo th́ khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học th́ mù quáng". (Science without religion is lame. Religion without science is blind.).
        Chúng tôi chỉ là người mạo muội đóng vai tṛ giới thiệu rằng từ kho chí bữu của Thượng Đế ban cho nhân loại Hội Thánh đă vận dụng để thực hiện cuộc cách mạng NHƠN NGHĨA. Dân chúng tự nguyện hưởng ứng và góp phần thực hiện là thước đo của sự thành công.
        Cuộc cách mạng như vậy theo nhận thức của chúng tôi là mới.
        Dầu rất cố gắng nhưng chúng tôi tin chắc chắn rằng không tŕnh bày hết được những điều sâu xa trong các công thức và cuộc cách mạng NHƠN NGHĨA đă diễn ra từ năm 1926. Nhưng tự tin rằng tránh được sự mù quáng mà nhà bác học Enstiens đă cảnh báo.
        Chúng tôi hiểu rằng nhân loại là con chung của Thượng Đế, không đồng đạo cũng là bạn đồng sanh. Nên không phân biệt lương hay giáo; không phân biệt chính kiến, ngôn ngữ hay màu da sắc tóc. Mọi phản hồi của quí vị chúng tôi sẽ thảo luận trong tập thể và hồi đáp cụ thể không né tránh, thối thoát bất cứ vấn đề nào.
        Nay kính.

Nguyễn Phúc Thành.
Email:
thanh.minh96@yahoo.com

NAM MÔ
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG
ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

LỜI TR̀NH CHÁNH VỀ TỰA CUỐN SÁCH.
“Là một phần của Việt Nam Đại Cách Mạng”


        Đức Thượng Đế hoằng khai ĐĐTKPĐ là để xây dựng một tân thế giới cho nhân loại. Thay đổi diện mạo của cả địa cầu chính là làm cách mạng (Tạo đời cải dữ ra hiền). Cách mạng xuất phát từ tôn giáo nên tiến hành theo phương pháp ôn ḥa (đại hùng, đại lực, đại từ bi). Đó chính là cuộc đại cách mạng xuất phát từ Việt Nam.
        ĐĐTKPĐ là một phát minh để xây dựng một thế giới mới trong t́nh thương và công bằng. Hội Thánh thực hiện cuộc cách mạng nhơn nghĩa lập nên Châu Thành Thánh Địa như một phát minh, phải đem ra kiểm chứng trong xă hội. Cuộc kiểm chứng đă có kết quả.
        Chủ đích cuốn sách nầy là tŕnh chánh những điểm căn bản về cuộc cách mạng nhơn nghĩa mà Hội Thánh đă thực hiện. Như vậy nó chỉ là một phần trong chương tŕnh xây dựng tân thế giới của Đạo Cao Đài. Trong phần tŕnh chánh chúng tôi cũng chỉ tŕnh chánh về xă hội học.
        Đạo khai trong buổi năm châu chung chợ bốn biển chung nhà th́ từ giáo lư, pháp luật, tổ chức phải là hệ thống mở mới đáp ứng được luật cung cầu trong thời toàn cầu hóa. Trong cái mở vẫn có những ḥn đá tảng bất di bất dịch đó là Pháp Chánh Truyền.
        Nhân loại đă quá ngán ngẫm, chán chê với các thứ cấm đoán (bất khả xâm phạm như điều bốn hiến pháp Việt Nam...) cho nên nghe nói cấm th́ phải e dè sợ sệt (như chim rày đă sợ làn cây cong...). Nên chúng tôi xin thưa rằng NGƯỜI CẤM là để làm lợi cho gia đ́nh, ḍng họ hay đảng của họ. C̣n TRỜI CẤM th́ khác.
        Trời là sự sống, là t́nh thương, là công bằng th́ Trời cấm là cấm giết hại đồng loại, cấm ngăn chận t́nh thương, và cấm vi phạm luật công bằng. Cái cấm của Trời và của Người khác nhau là như vậy.
        Cụ thể th́ Pháp Chánh Truyền của Thầy rất ngắn gọn, người đạo có lưu ư một chút là nhớ ngay và hiểu được phần cơ bản. Nếu Thầy cho phép sửa Pháp Chánh Truyền là gây xáo trộn trong chánh giáo. C̣n như đi vào chi tiết th́ người có quyền thường hay lạm quyền. Pháp chánh truyền phân quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp và có mấy nội dung chính: Hành Pháp: Ấn định các bậc phẩm, số lượng mỗi phẩm, trách nhiệm mỗi phẩm. Tư Pháp: Hiệp Thiên Đài. Lập Pháp: tất cả nhân sự tôn giáo đều có quyền tham gia lập pháp trong cơ chế cụ thể.
        Đặc biệt nhất là nhơn sanh có quyền kiểm soát, giám sát việc làm của nhân sự tôn giáo (muốn thăng phẩm phải được nhơn sanh đồng ư và khi thất đạo nhơn sanh có quyền xô xuống), tổ chức tôn giáo... phải nâng đỡ trí thức tinh thần của nhơn sanh lên cao đặng hiểu cho toàn chơn lư hầu đủ phương kiềm chế hành động của Hội Thánh. Bởi học tṛ Thầy phần lớn là ít học và chưa hiểu quyền của ḿnh được lập từ Pháp Chánh Truyền nên Thầy sợ chức sắc lộng phép.
        Trời cấm sửa đổi những điều trên chính là để bảo vệ hạ tầng (nhơn sanh). Nếu Thầy không cấm th́ e rằng thượng tầng t́m phương rún ép, rồi hạ tầng lo chống lại là tự triệt tiêu sức mạnh của đạo và để cái gương không hay. Trời cấm là để tạo lợi khí cho nhơn sanh.
        (Biểu t́nh ở Thái Lan cuối năm 2013 là do thượng tầng tạo ra. Thái Lan có dân chủ, có tự do (được ban phát); nhưng chưa lập quyền dân. Dân chưa có quyền kiểm soát chính phủ, nên Thủ Tướng Yingluck mới dám đưa ra một dự luật ân xá cho tham nhũng mà người hưởng lợi nhất là người anh trai của bà (thủ tướng Thaksin bị lật đổ do tham nhũng). Luật ân xá bị bác bỏ nhưng nó chính là giọt nước tràn ly làm cho tốn xương máu và ngân quỷ đất nước...).
        Tóm lại Trời cấm là để làm lợi cho nhơn sanh, c̣n người cấm th́ cần phải hết sức cảnh giác là đúng.
        La Mă không xây nên trong một ngày. Paris không xây nên trong một ngày. Cây cổ thụ cũng phải khởi đầu từ sự mầm nhỏ. Cho nên cuộc đại cách mạng của Đạo Cao Đài cũng phải theo qui luật của tự nhiên và xă hội: Khởi từ Châu Thành Thánh Địa rồi mới lan tỏa ra thế giới.
        Từ chổ rừng thiêng nước độc, sơn lam chướng khí, đất không màu mở nên thực dân Pháp chê bỏ... Phương tiện khai phá thời đó chủ yếu là sức người và sức cày kéo của gia súc; mà thú dữ th́ ŕnh bắt gia súc, tấn công người...và đặc biệt nguy hiểm là sự nghi kỵ của chính phủ Pháp (c̣n dữ dội hơn tất cả những khó khăn trên hàng trăm lần). Nhưng với phương pháp cách mạng ôn ḥa và nội dung phù hợp, đắc nhân tâm (dân mạnh và lập quyền dân) môn đệ Thượng Đế đă tạo nên trang sử vàng.
        Trong môi trường và tài nguyên hết sức khắc nghiệp, nghèo nàn như vậy nếu chỉ có ḷng tin th́ chưa đủ để lập quốc. Chính nhờ nhơn nghĩa thật sự được thực hiện th́ người dân mới chấp nhận ở lại, chấp nhận dấn thân để xây nên một quốc gia trong một quốc gia.
        Người Miên lúc đầu đến rất đông (hàng ngàn người), là thành phần chủ lực trong công cuộc khai hoang, mở đất. Họ đến nơi sơn lam chướng khí như thế là do cái ǵ? Chính là do đức tin.
        Chính phủ Pháp đă tác động lên hoàng gia Cao Miên để cấm đoán dân Miên không cho sang Việt Nam. Số người Miên vơi dần nhưng số người Việt lại tăng lên. Tại sao số người Việt tăng lên?
        Bởi v́ họ hiểu được phương pháp dùng đạo đức để xây dựng xă hội của đạo. Họ thấy được tương lai trong từng bửa ăn chỉ có rau và muối, trong từng ngày công quả... cảnh người và người sống trong t́nh thương và công bằng đă hiện ra trước mắt họ từng bước một. Đức tin và hiện thực sánh đôi nhau đi vào đời họ.
        Họ không cần chờ ai ban phát, không ăn mày t́nh thương và công bằng. Chính họ quyết định góp phần tạo nên cuộc cách mạng nhơn nghĩa mà hôm nay chúng tôi tŕnh chánh.

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634