ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỨC THƠ XUÂN
CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

GỞI CHO TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO VIỆT NAM ĐẦU NĂM ẤT MÙI (1955)

Cùng toàn cả Quốc Dân đồng bào Việt Nam,

Nhơn dịp ngày xuân năm Ất Mùi, Bần Đạo thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn chan rưới Hồng Ân cho toàn dân nước Việt đặng mau thoát khỏi ly loạn tương tàn.

Sau nữa Bần Đạo có mấy lời thống thiết ngỏ cùng toàn thể Quốc Dân.

Trót 10 năm quật cường giải ách lệ thuộc, thâu hoạch độc lập cho Tổ Quốc Giống Ṇi th́ toàn thể Đồng Bào đă góp vào biết bao nhiêu xương máu và đau khổ. Lập trường tranh đấu thâu hoạch cho kỳ đặng hạnh phúc tự do cơm áo của ṇi giống sau 80 năm đô hộ, đă khiến cho ḷng ái quốc nồng nàn của mỗi công dân Việt Nam để tâm vào một chí hướng là Độc Lập và Thống Nhứt non sông.

Hại thay, cơ cấu tranh đấu cho kỳ đặng ấy nó đă chia rẽ dân tộc ra nhiều phương pháp và nhiều chí hướng : Việt Minh là ǵ và Quốc Gia là ǵ?

Th́ cũng là đồng bào Việt Nam t́m phương tranh đấu. Như các danh từ và nhăn hiệu ấy chẳng lẽ có năng lực đặng chia rẽ con cái của một nước, một chủng tộc và xem lẫn nhau như kẻ tử thù?

Đau đớn thay nạn tương tàn tương sát đă xảy ra cũng do nơi định nghĩa bất đồng của các phương pháp và danh từ tranh đấu.

Từ ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945 Dương Lịch, cuộc Giải Phóng Dân Tộc đă khởi đầu. Các biện pháp đem thắng lợi cho nước nhà hôm nay cũng chưa thâu hoạch đặng trọn vẹn, lại c̣n gây thêm nạn qua phân lảnh thổ: từ vĩ tuyến 17 đổ vô là của khối Quốc Gia, c̣n vĩ tuyến 17 đổ ra là của Việt Minh làm chủ. Nạn nhị Chúa phân tranh Nguyễn - Trịnh ngày xưa đă biểu diễn lại.

Bần Đạo thử hỏi cuộc tranh đấu giải ách lệ thuộc đặng đem hạnh phúc đó lại cho ai?

Phải chăng cho Tổ Quốc và cho toàn thể Đồng Bào th́ lư ra chẳng lẽ có một nguyên cớ nào làm cho Ṇi Giống Việt nầy chia phân cho đặng. Chủng tộc duy có một th́ Hoàng Đồ chỉ có một. Rồi ta lại thử hỏi: Ai đă gây nên nội loạn ly tán giống ṇi ? Phải chăng v́ năng lực ngoại bang đă gây nạn phân chia tộc chủng.

Hai chí hướng đương nhiên của Quốc Tế và lư thuyết Dân Chủ Xă Hội và Cộng Sản Xă Hội. Hai lư thuyết ấy đều hứa hẹn rằng Nhân Loại phải Duy Tân và cải tổ Xă Hội, v́ tổ chức xă hội đương nhiên đă gây thất vọng cho nhân loại quá nhiều nên đem lại cho họ nhiều đau thảm hơn là hạnh phúc. Đôi bên đều hứa hẹn t́m một phương pháp sửa chữa đặng t́m cái hay trừ cái dở, lời hứa hẹn ấy đă thấm nhuần trong trí năo đau khổ của nhân loại nhất là hạng bần dân và các Quốc Gia lạc hậu đều mong ước chóng được thực hiện điều ấy.

Hai triết lư xă hội mới mẻ kia đương tranh đấu đặng thâu hoạch tín nhiệm của toàn thể nhân loại trên mặt địa cầu này. Cuộc tranh đấu của họ đă hiển nhiên kịch liệt và hỗn độn nhưng họ cũng đă đủ năng lực phân chia nhân loại làm đôi chí hướng.

Hại nỗi, hạnh phúc đâu chẳng thấy, chỉ gây cho nhân loại một tấm thảm kịch tương sát, tương tàn. Ta nên để đức tin cho thời gian và không gian định nên hư của họ, nhưng hiển nhiên hôm nay ta chịu biết bao nhiêu đau khổ. Ta muốn cho vay đặng hưởng lợi, mà lợi đâu chẳng thấy v́ hứa hẹn ấy chỉ với lỗ miệng, không bảo kê, không chứng chắc mà giờ phút nầy ta bị lỗ vốn một cách đau đớn và oan uổng.

Cuộc chạy theo bóng bỏ h́nh của Ṇi Giống Việt Nam từ xưa đă vậy ; nó đă làm nên bịnh chủng tộc. Đồng bào sẽ hỏi Bần Đạo chỉ trả lời một cách đơn giản như thế này.

* Ngày nào cả Chủng Tộc Việt Nam đặng định tỉnh trong Quốc Hồn của họ th́ họ mới có thể cố thủ và bảo vệ sanh tồn của họ.

* Ngày nào ḷng ái quốc nồng nàn của nước Việt Nam thoát khỏi lợi dụng đặng biến thành một ngọn lửa Thiêng dâng lên bàn thờ Tổ Quốc của họ th́ họ mới bảo thủ được trọn vẹn Hoàng Đồ cùng tộc chủng.

* Ngày nào đầu óc của cả khối Quốc Dân biết trọng dĩ văng lịch sử của ḿnh rồi định phận cho ḿnh xứng đáng làm một nước đủ liệt cường, đă uy tín hầu đối diện cùng Quốc Tế rồi chủ định số phận của ḿnh do năng lực của ḿnh, không ỷ lại nơi một ngoại bang nào th́ ngày ấy mới giải ách lệ thuộc về tinh thần lẫn vật chất của ḿnh mới đặng.

T́nh thế đương nhiên là Bắc Việt đă bị lệ thuộc của Trung Cộng, c̣n Nam th́ bị sống gởi nơi tay người, th́ kiếp số tương lai của ta chưa biết nương nơi đâu mà an đặng. Nếu t́nh thế này mà kéo dài tới măi th́ ḥa b́nh của họ đă hứa hẹn cùng ta th́ là mộng ảo.

Bần Đạo ước mong và cầu xin cho toàn thể Đồng Bào sáng suốt hơn đặng tự định số mạng và tương lai của ḿnh.

Bần Đạo để lời chào mừng toàn thể Đồng Bào và cầu chúc cho các gia đ́nh đều hạnh phúc.

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634