ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁT CỬU CỐ THỪA SỬ LÊ QUANG TẤN 


 
Kính quí Chức Sắc, Chức Việc cùng toàn Đạo nam nữ Bảo Thủ Chơn Truyền Hội Thánh Cao Đài Nguyên Thủy Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh.

 
Đến hôm nay là ngày 27/10/Quí tỵ cũng là tuần cửu thứ tám của Cố Thừa Sử Lê Quang Tấn.
Cũng trong ngôi nhà bé nhỏ thân thương nẵm cạnh TT Hiệp Ninh của gia đ́nh Thừa Sử Lê Quang Tấn Đồng Đạo Bảo Thủ Chơn Truyền Hội Thánh Nguyên Thủy đă có mặt đầy đủ, từ các nơi xa xôi tề tựu như: Vũng Tàu, Rạch Ong, G̣ Công, Bến Tre, Hậu Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang (Khổ HIền Trang), Vĩnh Long, MƠ Công, Cầy Xiêng, Trăng bàng, Củ Chi,…

 
Những Đồng Đạo đă thể hiện tinh thần trung kiên hiếu Đạo, không ngại khó khăn mưa nắng đến tư gia Thừa Sử cầu nguyện Bát Cửu ngài được cao thăng thiên vị và tỏa ḷng ghi ơn một vị Thánh hiền đă có công với Đạo và đă hy sinh trọn đời cho Hội Thánh. Tấm gương đó đă thúc dục tinh thần Huynh Đệ Bảo Thủ Chơn Truyền phấn đấu vững niếm tin soi sáng tâm trung trong cùng Hội Thánh Cao Đài Nguyên Thủy.

Huynh Đệ cùng nhau siết chặt tay nhau để Bảo Thủ Chơn Truyền Hội Thánh của Đức Chí Tôn để lại. Noi theo Tân Luật Pháp Chánh Truyền để khỏi phạm thệ lúc nhập môn vào Đạo là ǵn luật lệ Cao Đài. Nền tảng bất di, bất dịch đó đă thấm sâu vào ḍng máu nhiệt huyết sinh v́ Thầy tử v́ Đạo.

V́ tâm Đạo cao độ của Bảo Thủ Chơn Truyền của Đồng Đạo Bảo Thủ Chơn Truyền, Huynh Đệ nguyện sẽ giữ ǵn Chơn Truyền của Đạo cho đến hơi thở cuối cùng. Noi theo tấm gương cao trọng của Thừa Sử Lê Quang Tấn như vậy mới xứng đáng là môn đệ cao cả và tuyệt vời của Đức Chí Tôn truyền dạy.

Chúng ta phải thể hiện thế nào cho xứng đáng là môn đệ của Thầy là phải làm con tế vật cho Đức Chí Tôn để phụng sự vạn linh, đừng bắt Nhơn Sanh phải phụng sự lại như chi phái Nguyễn Thành Tám gom góp tất cả, đất đai, tiền bạc, cái ǵ Nhơn Sanh có th́ chi phái HĐCQ gom góp hết để mua danh chuộc lợi không màng đạo đức nghĩa nhơn, đến cái chức cũng phải đóng tiền mới có lên chức, Tà Đạo, ḷn cuối tà quyền mua danh bán chức như thế có phải là tôn giáo hay không? Hay là một chi phái Bàn môn tả Đạo. Trong Bát Đạo Nghị Định do Đức Lư phê chuẩn. Chi phái Nguyễn Thành Tám đă phạm vào điều thứ tám.

Trong Bát Đạo Nghị Định nên tham khảo đoạn văn bút:
“….Khi ông HỒ BẢo Đạo nắm quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài có dâng sớ xin Đức Lư hủy bỏ Đạo Nghị Định thứ tám”.
Đức Lư giải thích là:
“…Không thể hủy bỏ được, v́ cái ǵ Lăo và Hộ Pháp Kí là thiên điều, nó phải tồn tại đến thất ức niên, hơn nữa nó là lá bùa để trừ diệt Chi phái lồng vào nội bộ của Đạo”.

Lời tiên tri của Đức Lư đă trúng ngay cái thời điểm nghiệt ngă này, Nhơn Sanh c̣n lặn ngụp trong bể chức, sông quyền không thoát ra khỏi chức quyền của Tả Đạo Bàn Môn c̣n mê mùi chức cao áo rộng, xênh xoang ḷe những người hám danh hám lợi,không kể luật Đạo bất tuân Tân Luật Pháp Chánh Truyền, tự tung, tự tác thích ǵ làm nấy không màng tội lỗi trước luật thiên điều, để rồi chung mạng th́ ăn năn đă muộn.

Luật Trời không tha thứ cho những kẻ bất tuân, chà đạp Tân Luật Pháp Chánh Truyền đó là luật thiên điều không thể chạy đâu cho thoát một kiếp hám danh đoạt lợi, có nghĩ rằng muôn kiếp phải đọa trầm luân.

Hỡi những kẻ háo danh, đoạt quyền hày hồi tâm chuyển tánh, quay đầu là bờ, cứu độ Nhơn Sanh thoát khỏi trầm luân khổ ải, hăy cúi đầu ăn năn hối cải. Luật thiên điều c̣n giảm phần tha thứ tội t́nh, c̣n cố t́nh phá Đạo, làm mất cội nguồn của Tôn Giáo Cao Đài Nguyên Thủy, Chi Phái HĐCQ phàm phong bốc banh muốn đi về đâu th́ tùy ư đừng lạm dụng quyền hạn và danh thể Hội Thánh Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Nguyên Thủy Ṭa Thánh Tây Ninh để lừa dối Nhơn Sanh non ḷng kém dạ không phân biệt được chánh tà th́ Chí Tôn không tha thứ, tội phạm luật thiên điều tội t́nh ấy chắc không thể dung tha. Hăy tự xét ḿnh rồi ăn năn chịu thiệt, đừng để bă vinh hoa mùi phú quí hại thân phàm và đọa cả linh hồn đời đời kiếp kiếp dưới phong đô địa ngục.

Mặc dầu Đức Hộ Pháp đă đóng địa ngục mở tầng thiên cho những linh hồn nào biết ăn năn hối cải c̣n những kẻ cố t́nh lặn ngụp trong danh, lợi, quyền th́ đời đời kiếp kiếp không thể nào ra khỏi phong đô đâu nhé !

TÍN ĐỒ TRUNG KIÊN

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000