ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRUÔNG MÍT TRÊN TINH THẦN BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN

            Kính Quí Chức Sắc Thiên Phong, Hiệp Thiên Cửu Trùng, Phước Thiện, cùng toàn Đạo BTCT trong và ngoài nước.

            Ngày 01/07/ Giáp Ngọ ( dl 27/07/2014), vị Đạo Muội Vương Thị Huế 76t ngụ tại Truông Mít, Thập Bát Phận Đạo, Châu Thành Thánh Địa đă thỉnh Chức Sắc, Chức Việc BTS Hội Thánh Em các nơi như: Rạch Ong, Củ Chi, Trảng Bàng, Hậu Đước, Mơ Công, Cầy Siêng, B́nh Minh, Dương Minh Châu, Vĩnh Long... đến tại tư gia của Hiền Muội để thiết lễ Thượng Tượng.           

             Với sự đấu tranh tư tưởng với Đức Ông Chồng v́ ông  chủ nhà là cán bộ của Chính Quyền CS thời nay. Đă năm lần bảy lượt, Hiền Muội có ư tưởng là Thượng Tượng Thiên Nhăn tại tư gia, nhưng phu quân  không đồng ư lập Thiên Bàn, sự đấu tranh xảy ra rất xung đột nhưng trên tinh thần và đức tin hướng về Đức Chí Tôn. Cuối cùng rồi, ông cán bộ nhà phải khuất phục trước tinh thần v́ Thầy v́ Đạo của Hiền Muội Vương Thị Huế. Đồng thời, vào ngày 01/07/ Giáp Ngọ với tinh thần tương thân tương ái của Đồng Đạo địa phương Truông Mít, có một vị Mạnh Thường Quân đă hiến tặng khánh thờ Thiên Nhăn và buổi lễ được hoàn măn thành công. 

             Mặc dầu tư gia của Hiền Muội ở cận Thánh Thất Truông Mít do HĐCQ chiếm dụng nhưng Hiền Muội quang minh trí năo, tinh thần mẫn huệ biết BTCT giữ ǵn luật lệ Cao Đài nguyên thủy 1926. Tâm thành ư nguyện đă trung kiên cùng Hội Thánh Cao Đài 1926 và đă đấu tranh tư tưởng thành lập Thiên Bàn kỉnh an Thánh tượng tại tư gia được hoàn thàn tốt đẹp.

            Buổi lễ hoàn măn trong không khí tươi vui và Tôn Giáo Cao Đài được nhận thêm hai môn đệ trung kiên và đă một ḷng nhập môn vào nền Đại Đạo.

KHỐI NHƠN SANH BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN

    

   

   

   

   

   

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634