ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAO GIỜ CHÁNH QUYỀN CỘNG SẢN MỚI TRẢ HẾT

 NHỮNG TÀI SẢN CỦA ĐẠO

 

          Vào ngày 17/9/2015 chánh quyền tỉnh Tây Ninh đă TRẢ LẠI (xin nhấn mạnh động từ "trả lại" chớ không phải "giao lại" như đă ghi trong Quyết Định của chánh quyền tỉnh cũng như phần tựa đề khi đưa tin này trên trang mạng của HT Cao Đài Quốc Doanh Tây Ninh mà chúng tôi đăng lại ở phần dưới), bởi v́ khi cộng sản miền Bắc chiếm miền Nam th́ họ chiếm luôn cơ sở, dinh thự, đất đai của Đạo. Tài sản này không phải của đảng Cộng sản; đất nước này, dân tộc này cũng không phải của riêng đảng Cộng sản. Những ǵ họ có được ngày hôm nay chỉ nhờ vào hành động chiếm cướp mà thôi. Nay cảm thấy nuốt không trôi th́ phải trả lại chớ sao lại giao lại ?!

Tại Điều 3 ghi: "Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này...". đúng là lời lẻ trịnh thượng của kẻ có quyền. Và điều này cũng cho thấy Hội thánh Cao Đài Quốc Doanh Tây Ninh chỉ là một tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản, chấp hành mệnh lệnh và chịu trách nhiệm trước đảng cộng sản mà thôi.

C̣n những tài sản khác của Đạo bao giờ chánh quyền cộng sản mới chịu trả lại cho Đạo. Nhiều lắm. Chỉ nêu một vài điển h́nh trong Nội Ô Ṭa Thánh:

1/ Văn pḥng Tông Đạo Kim Biên (Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Ḥa Thành)

 

 

2/ Đại Đạo Thanh Niên Hội và Hướng Đạo Sinh:

Trung

3/ Bộ Nhạc Trung Ương (Chi Nhánh Đào Tạo Từ Xa):

 

4/ Đạo Đức Học Đường:

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634