ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản Tuyên Bố Chung của Các Thánh Thất thuộc Tộc Đạo Orange County - Châu Đạo California & các Cơ Sở Đạo

 ĐẠI ĐẠO  TAM KỲ  PHỔ ĐỘ

Cửu Thập Nhị Niên

T̉A THÁNH  TÂY  NINH

VP Châu Đạo California

Tộc Đạo Orange County

14072 CHESTNUT ST.                    

WESTMINSTER, CA 92683

 

BẢN TUYÊN BỐ CHUN

 

I. Nhận định chung:

* Chủ nghĩa Cộng Sản chủ trương vô thần nên sau khi chiếm được toàn cơi nước VN vào tháng 4 năm 1975, chúng đă ra sức đàn áp mănh liệt các tôn giáo ở miền Nam Việt Nam trong đó có Đạo Cao Đài.

Sau1975, Đạo Cao Đài bị nhà cầm  quyền Cộng Sản thẳng tay đàn áp, nhiều Chức Sắc, Chức việc và tín đồ trung kiên với Đạo bị bắt bớ tù đày.Tiếp đó "Bản Án Cao Đài" do Mặt Trận Tổ Quốc Tây Ninh ban hành (ngày 20-9-1978) là một bản án nguỵ tạo sự kiện, xuyên tạc lịch sử để bôi đen Đạo Cao Đài và kết án các bậc tiền khai Đại Đạo, nhứt là với Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc để âm mưu tiêu diệt Đạo. Bản án nầy là khởi điểm để Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Tây Ninh ra Quyết nghị ngày 13.12.1978 triển khai thực hiện Bản Án và giao cho Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh thi hành làm áp lực các vị lănh đạo Hội Thánh kư Thông Tri số 01 ngày 12/02/1979 và ban hành Đạo Lịnh số 01 ngày 1/3 /1979 giải tán Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh để thành lập Hội Đồng Chưởng Quản dần dần đưa Đạo Cao Đài vào quỹ đạo của Đảng và Nhà nước.  

Đến năm 1997, theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Hiến chương Đinh Sửu ra đời h́nh thành một tổ chức mới với danh xưng là "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh" trong mưu toan biến Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ TTTN thành chi phái. Mặc dù qua hai lần tu chỉnh (HC Nhâm Ngọ -2002 và HC Đinh Hợi -2007), đến nay Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hoàn toàn là một tổ chức phàm giáo không có trong Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và nằm ngoài Chơn Pháp Tam Kỳ Phổ Độ của Đức Chí Tôn. Mọi sinh hoạt Đạo sự đều đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Chính quyền, Chức sắc, Chức việc các cấp từ Trung Ương đến địa phương (các Bàn Cai Quản Họ Đạo) đều do Ban Tôn giáo Chính phủ và chính quyền địa phương xét duyệt (Thông tư số 02/1999/TT/ TGCP kư ngày 16-06-1999). 

Hậu quả là Qua các đợt cầu phong cầu thăng theo Luật công cử trong các lần Đại Hội nhơn sanh đă mở ngơ cho hàng ngàn chức sắc phàm phong trong đó không ít cán bộ tôn giáo xâm nhập vào các tổ chức của Đạo biến Hội Thánh nầy ngày càng trở thành công cụ đắc lực của Đảng và nhà nước CS Việt Nam.  

*Về ông Trần quang Cảnh:

Sự kiện ông Trần quang Cảnh đến Kampuchea gặp Bùi Duy Hải, Tham tán Sứ Quán tại Kampuchea, tổ chức cho TQC về Việt Nam để gặp gở các cấp lănh đạo của Ban Tôn giáo và Bộ Công An đă được Trần Quang Cảnh viết ra trong Bản tường tŕnh về chuyến công tác Đạo sự tại Nam Vang và Việt Nam

( năm 2005). Sau đó Trần Quang Cảnh được Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh phong phẩm cấp và bổ nhiệm chức vụ sau:

- Lễ Sanh (Huấn Lịnh số 288/86-HT-DL ngày 18-6-2011) - Giáo hữu (Đạo lịnh số: 09/90-HT-DL ngày 30-8-2015

- Chức vụ: Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh Ṭa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại bằng Huấn Lịnh số: 369/90-NCPS-HL kư ngày 31-8-2015. Nhiệm vụ được ấn định rơ: “Lănh nhiệm vụ hướng dẫn Chức sắc, Chức việc và tín đồ Nam, Nữ ở nước ngoài hướng về Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh (Quốc Doanh) và thông tin việc hành đạo của Hội Thánh ra nước ngoài cho đồng đạo hiểu biết”.

                                                                                                                                                                                                         

II. Minh Định Lập Trường đối với việc tổ chức của Ô. Trần  quang Cảnh.

Trước sự việc ông Trần quang Cảnh đă phổ biến và gởi thư mời đến những cơ sở Đạo Cao Đài tại Hải ngoại đến tham dự “ Đại Hội Nhơn Sanh Hải Ngoại 2017” tại Ramada Plaza Hotel số 10022 Garden Grove Blvd. thành phố Garden Grove  vào ngày 03-07-2017. Các Tộc Đạo tại các Thánh Thất California, Thánh Thất Orange, Thánh Thất Pomona, Thánh Thất Westminster, Thánh Thất San Bernadino, Đại Đạo Thanh niên Hội, Ban Thế Đạo / MNCL và các Nhân sĩ, Tín Đổ Cao Đài Hải ngoại đă tổ chức một buổi họp đặc biệt ngày 11 tháng 06 năm 2017 tại văn pḥng Châu Đạo California để thảo luận về sự việc trên và căn cứ vào tinh thần buổi họp cùng đồng thanh minh định:

 

1. Luôn luôn trung thành với Hội Thánh ĐĐTKPĐ Ṭa Thánh Tây Ninh theo Hiến Chương ngày 21-01-1965 (thành lập trước năm 1975) theo Tân Luật Pháp chánh Truyền của Đức Chí Tôn kể từ ngày khai Đạo 15-10 năm Bính Dần (1926).

2. Xác quyết rằng Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh trong nước hiện nay là tổ chức phàm giáo và là tổ chức  tôn giáo quốc doanh(như cách gọi của đa số tín đồ trong nước).Trần quang Cảnh là chức sắc phàm phong của tổ chức nầy, nay được giao đứng ra tổ chức cái gọi là "Đại Hội Nhơn sanh 17" để lừa bịp nhơn sanh, thực chất là làm phân hóa nền Đạo hải ngoại, đặt nền Đạo hải ngoại dưới sự chi phối của Đảng và nhà cầm quyền vô thần Cộng sản VN.  

3. Cực lực phản đối sự xuất hiện của nhóm Cao Đài quốc doanh tại Little Saigon (thủ đô của người Việt tị nạn Cộng Sản) để tuyên truyền và thi hành Nghị quyết 36 cùa CSVN. Nhứt quyết không tiếp xúc, không tham gia cũng như không liên hệ đến mọi sinh hoạt của tổ chức Cao Đài Quốc Doanh do Cộng Sản và tay sai thành lập để thi hành Cao Đài Vận của CSVN.

4. Tha thiết kêu gọi các cơ sở Hành Chánh Đạo Hải Ngoại xin chung sức quan tâm hướng dẫn tận tường cho đồng đạo thấy rơ lẽ chơn giả trong giai đoạn Pháp nạn nầy của Đạo Cao Đài.

Cầu nguyện Ơn Trên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân cho nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nói riêng, và tất cả các Tôn giáo nói chung sớm thoát khỏi Pháp nạn hiện nay.

                                                                           

Làm tại Nam Cali,  ngày 20 tháng 06 năm 2017.

        

-Thánh Thất California (CTS Trần quang  Linh) -Thánh Thất Orange (CTS Hà vũ Băng)         

-Thánh Thất Pomona (CTS Lê văn Đức) - Thánh Thất Anaheim (CTS Bùi quang Khanh)                    

-Thánh Thất Westmister (CTS Nguyễn thị Trắc) -Thánh Thất San Bernadino (CTS Nguyễn thế Kiệt)

-BBVTDTNCD (HT Nguyễn thanh Liêm -San Jose) - Ban Thế Đạo/MNCL ( HTDP Hoa thế Nhân )         

-ĐĐ/TNHội (HTDP Ngô thiện Đức) .

 

Đồng kính gởi:

-  Các Cơ Sở, tổ chức Đạo Cao Đài và Đồng Đạo Hải ngoại.

      “Để kính tường”

-  Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ và Quốc nội.

-  Cộng Đồng Việt Nam- Nam California.

-  Các Cơ quan Truyền thông Việt ngữ.

       “Để xin phổ biến và hỗ trợ”

 

                                            

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634