ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAM MÔ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

 

BẰNG CỚ RƠ RÀNG.

“Công An lấy hồ sơ giao cho Quốc Dũng”.

 

Kính quí đồng đạo quan tâm đến sự thật về biên nhận Dương Xuân Lương mượn vàng của anh Phạm Quang Thành.

Tôi có mượn Anh Thành một số vàng. Sau chúng tôi thống nhất đưa vào đầu tư một phần đất. Trong đó phần mổi bên là bao nhiêu có ghi rơ. Anh Thành mới trả biên nhận lại cho Tôi.

Tôi đem về cất trong hồ sơ riêng để làm kỷ niệm.

Công an xét nhà Tôi ngày 14-03-2008 đă lấy tép hồ sơ nầy (cùng với nhiều loại giấy tờ khác) và 02 đầu máy vi tính.

Nay anh Nguyễn Quốc Dũng có biên nhận trên chứng tỏ công an đă cung cấp cho anh Dũng. Thêm bằng cớ cho thấy anh Dũng đang nhận nhiệm vụ của công an.

Tôi đang kiện chi phái Hội Đồng Chưởng Quản và Báo Tây Ninh đă VU KHỐNG Tôi phát tán TỜ BỐ CÁO do Nguyễn Quốc Dũng gởi cô Nguyên đem về... Anh Dũng tung hỏa mù để che chắn cho họ.

Tôi đă khẳng định chỉ có người ngu và dốt mới mất thời giờ với Quốc Dũng. Nhưng nói rơ để đồng đạo yên tâm.

Nay kính.

 

Việt Nam ngày 30-06- Giáp Ngọ.

(26-07-2014)

(Kư tên).

Dương Xuân Lương.

  

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634