ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài thi mang tính tiên tri của Đức Hộ Pháp

khi vở tuồng San Hậu được diễn trước Đền Thánh

nhân Lễ Khánh Thành Toà Thánh Tây Ninh năm 1955

Ngày nay mấy chú làm hề,

Diễn tuồng San Hậu thương thay nịnh thần.

Hởi ai là Đổng Kim Lân,

Tay bồng Ấu Chúa mà lần qua truông.

Nhắc lại mà tôi thêm buồn,

Đời nào cũng vậy luôn luôn giống đời.

Đến đây tôi nói ít lời,

Đạo thành nháy mắt ai thời có hay.

Trung thành chịu đắng chịu cay.

Đinh Lăng họ Tạ lên ngay mấy hồi.

Để cho nó hát cho rồi,

Măn tuồng họ Tạ đến hồi Bàng Quyên.

Trung thành cũng chẳng đặng yên.

Bàn Quyên măn lớp Thần Tiên ra đời.

Chớ nên bàn luận nhiều lời,

Hăy mau chuẩn bị kịp thời ứng khoa.

Cận ngày khai Hội Long Hoa,

Thần Tiên giáng thế, Quỉ Ma lộn nhào.

Bây giờ Ma Quỉ nhập trào,

Chuyển cây Ma Xử vàng thau phân rành.

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634