ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Anh đă làm được ǵ cho đạo hay chưa?

Bạch Sinh

 

       Đây là câu hỏi vô cùng lư thú trước thềm Đại hội Nhơn Sanh năm Nhâm Dần, chúng ta thử phân tích: 

       Trước tiên chúng ta cần khẳng định ngay: Cả hai: người tâm đạo và người phá đạo đều làm việc cho Đạo cả. Một người th́ lo xây dựng cái nghiệp Đạo cho lớn lên; c̣n một người th́ lo phá cho Đạo tan nát đi. V́ vậy câu anh đă làm được việc ǵ cho đạo chưa? Tùy theo cái người đứng hỏi là ai sẽ có câu trả lời khác nhau.

       - Nếu người hỏi là một môn đệ của Chí Tôn hỏi câu đó, câu này có ư nghĩa là anh đă có góp công ǵ giúp cho nền Chánh Pháp của Chí Tôn được bền vững và không bị quy phàm hay không?

       - Nếu người hỏi câu này là nhóm canh cải chơn truyền th́ có ư nghĩa là anh đă làm cái ǵ để phá nốt cái phần di tích c̣n lại của đạo chưa? 

       * Tuy cùng mang danh con cái của Chí Tôn nhưng không phải cùng là môn đệ của Chí Tôn. Môn đệ của Chí Tôn thay Trời dắt dẫn anh trước dắt em sau lo tu hành, thực hành chánh giáo, giữ ǵn luật pháp chơn truyền.

       * C̣n ngược lại nhóm canh cải chơn truyền th́ cũng lo dắt dẫn anh trước em sau phá cho hết những cái công tŕnh mà các anh em môn đệ của Chí Tôn gầy dựng và giữ được.

       Nói chung cũng ở trong một thành phố nhưng mà hai chuyến xe ngược chiều một về Đông, một về Tây; cũng như ở trong một công tŕnh kẻ th́ san lấp cho bằng phẳng người th́ đào bới cho tan nát.

       Chính v́ vậy khi đặt câu hỏi này Anh đă làm được việc ǵ cho đạo chưa th́ phải hỏi thêm cho đủ là đạo nào? như vậy người nghe mới dễ phân biệt.

       Trên đây là những ví dụ nhỏ về người trần thế hỏi với nhau về vấn đề anh đă có làm ǵ được cho đạo không? Nên mới có câu trả lời tùy theo người hỏi đang đứng ở phía nào. Nên câu trả lời chèo kéo với nhau ngược xuôi đủ kiểu, khiến người bàng quang không sao phân biệt được đúng sai. Nhưng khi Chí Tôn hỏi: Con đă làm ǵ được cho đạo Thầy chưa? Th́ không thể có hai câu trả lời trái nghịch nhau được. Thầy lập Pháp Chánh Truyền cho chư môn đệ tu hành th́ những đứa phá Pháp Chánh Truyền không dám kể công trước Đức Chí Tôn được. 

       Cũng tương tự: câu hỏi của Chí Tôn: Thượng XXX Thanh, áo măo con đang mặc ai ban cho con vậy? Nếu Thượng XXX trả lời của Đức Lư phong th́ Chí Tôn nói con về Lư thái Bạch nhận công nhé! Nếu Thượng XXX trả lời của Đầu Sư Chưởng Quản hội Thánh phong th́ Chí Tôn cũng nói như vậy: con về Đầu Sư Chưởng Quản nhận công nhé!

       Khi XXX về gặp Đầu Sư Chưởng Quản nhận công th́ Đầu Sư Chưởng Quản mới nói: Ta có ǵ để ban phát công cho ngươi nữa chứ, Chính áo măo của ta, ta c̣n c̣n tự kư Thánh lịnh ban cho ta vậy ta đi đ̣i công với ai đây? Ta ban cho ngươi chức phẩm hữu h́nh th́ ngươi đă hưởng trọn phần hữu h́nh rồi? Ta là người hữu h́nh th́ làm sao ta có thể ban cho ngươi phần vô h́nh được. Hăy t́m Đức Hộ Pháp khiếu nại.

       Như vậy, nếu bằng hữu là XXX  bạn sẽ xử sự thế nào?

       Chủ đề này nói nhiêu cũng đủ rơ. Nói nhiều bạn sẽ chán đọc.

       Chúc các tác giả câu hỏi “ Anh đă làm được ǵ cho đạo hay chưa?  thành công trên đường hành đạo, thành công trong việc hành Đạo theo con đường mà bạn tự chọn trước thềm Đại Hội nhơn Sanh năm Nhâm Dần. 

Miền Tây Việt Nam, ngày 29 tháng 5 năm Nhâm Dần (27/6/2022) 

BẠCH SINH (Bạch Diện Thư Sinh)

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000