ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN ÂM THANH CUỘC HỌP TẠI CỦ CHI NGÀY 19/5/2014

CỦA ĐỔNG ĐẠO BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN KHỐI NHƠN SANH

 

LTS:   Vào ngày 19/5/2014, một số đồng đạo bảo thủ chơn truyền thuộc Khối Nhơn Sanh đă có một cuộc họp tại Củ Chi để bàn một số vấn đề đạo sự có liên quan. Ban Biên Tập đă nhận được toàn bộ phần ghi âm cuộc họp. Xin trích ra đây phần đề cập tới HT Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Quốc Dũng và những vấn đề của trang mạng hoithanhphucquyen được biết với danh nghĩa là của HT Nguyễn Thanh Liêm.

Chúng tôi sẽ có một số bài viết về sự liên quan giữa CTS Huỳnh văn Mười, HT Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Quốc Dũng và trang mạng Hội Thánh Phục Quyền để đồng đạo được rơ thêm tuỳ vào mức độ nhận thức của HT Nguyễn Thanh Liêm đối với sự cộng tác của ông với Nguyễn Quốc Dũng, đối với sự lợi dụng trang mạng này để lộng ngôn một cách hàng tôm hàng cá (không xứng đáng là người mặc vào ḿnh chiếc áo dài trắng) khi bôi lọ đồng đạo, xúc phạm Chức Sắc của Nguyễn Quốc Dũng. Hy vọng HT Nguyễn Thanh Liêm sớm thức tĩnh và lên tiếng để trong ḷng từng đồng đạo bảo thủ chơn truyền vẫn c̣n giữ được h́nh ảnh một HT Nguyễn Thanh Liêm khả kính.

                                                                                                                Nhất Nguyên Huỳnh văn Mười.

 http://huongdaoflorida.com/fileimages/thinhgiao2.jpg

H́nh ảnh đồng đạo trong cuộc họp tại Củ Chi ngày 19/5/2014

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

CHUYÊN ĐỀ

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634