ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KỶ NIỆM 55 NĂM ĐỨC HỘ PHÁP TRIỀU THIÊN.

& PHẢN ĐỐI BẢN ÁN CAO ĐÀI TẠI TT AN NINH TÂY

Hôm nay 10-04-Giáp Ngọ (08-05-2014) hiền huynh Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh đă mời đồng đạo từ Châu Thành Thánh Địa, Sài G̣n, Đồng Nai (Định Quán, Nhơn Trạch), Bà Rịa, Vũng Tàu, Tiền Giang (G̣ Công) Vĩnh Long, Hậu Giang... hơn 200 người đạo theo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đă tựu về Thánh Thất An Ninh Tây (Trăng Bàng) để:

1/- Tổ chức Lễ Kỷ Niệm 55 năm Đức Hộ Pháp triều thiên.

2/- Thể hiện lập trường PHẢN ĐỐI bản án Cao Đài do chính quyền Việt Nam ban hành ngày 20-09-1978. Bản án đă áp đặc toàn bộ Chức Sắc Đại Thiên Phong có công khai đạo là chống lại nhân dân và phản quốc. Từ đó chính quyền xóa bỏ hành chánh tôn giáo, bắt nhiều chức sắc tôn giáo đi cải tạo và tịch thâu tài sản tôn giáo...

Đức Hộ Pháp là người bị kết án nặng nhất nhưng đến năm 2006 chính quyền Việt Nam lại kết hợp với chi phái của ông cựu dân biểu quốc hội cộng sản Nguyễn Thành Tám làm đầu tổ chức rước liên đài Đức Hộ Pháp ở Campuchia về Việt Nam

 Buổi lể đang tiến hành chúng tôi sẽ có tin chi tiết sau khi xong buổi lễ...

  

LỄ THÀNH.

Theo tin chúng tôi vừa nhận được th́ chương tŕnh kỷ niệm 55 năm Đức Hộ Pháp Triều Thiên và phản đối bản án Cao Đài năm 1978 đă tiến hành đúng như dự kiến:

Sau phần cúng tế theo nghi lễ; hiền huynh Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh phát biểu vắn tắc về công ơn Đức Hộ Pháp và phản đối Bản Án Cao Đài... Hiền huynh Lễ Sanh đă hô to 03 lần và đồng đạo dự lễ đồng thanh hưởng ứng:

./- TOÀN ĐẠO TRI ÂN ĐỨC HỘ PHÁP.

./- PHẢN ĐỐI BẢN ÁN CAO ĐÀI.

./- YÊU CẦU CHÍNH PHỦ XÓA BỎ BẢN ÁN.

Sau khi hô to 03 lần hiền huynh Lễ Sanh đề nghị một phút mặc niệm chiến sĩ trận vong hy sinh cho dân tộc và những người đă tranh đấu và hy sinh chính sách cho chính sách H̉A B̀NH CHUNG SỐNG.

Đây là lập trường của những tín đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ theo chánh giáo chơn truyền không chấp nhận chi phái do ông Nguyễn Thành Tám làm đầu...mặc dầu chi phái nầy được chính quyền Việt Nam đở đầu và đang cưỡng chiếm Ṭa Thánh Tây Ninh... 

 

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LỄ SANH NGỌC NGHỆ THANH TẠI TT AN NINH TÂY

 

NAM MÔ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Kính Bạch Hội Thánh

Kính Ba Ban Lễ Nhạc Đồng Nhi

Kính Toàn Thể Tín Đồ Nam Nữ

Hôm nay, mùng 10 Tháng 4 Năm Giáp Ngọ (2014) là ngày kỷ niệm Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc triều thiên ngày mùng 10 tháng 4 năm Kỷ Hợi (1959).

55 năm trôi qua, Anh em chúng ta, những Tín Đồ trung kiên với Hội Thánh, những môn sinh yêu ái của Ngài không sao quên được những kỳ tích của Ngài, đă tạo dựng cho anh em chúng ta những thể pháp tiềm ẩn những bí pháp cao siêu. Thuyết đạo của Ngài chỉ đường dẫn lối hướng đưa anh em chúng ta trở về con đường Thiêng Liêng Hằng Sống.

Ngài đă thay thân cho Đức Chí Tôn để làm Cha, làm Thầy  anh em chúng ta, một Vị Giáo Chủ của một nền Tôn-Giáo Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ trong buổi mạt pháp để thống nhứt Tam Giáo Ngũ Chi hầu xây dựng một nền chánh giáo Bảo-Sanh Nhân-Nghĩa Đại-Đồng hướng đưa nhơn loại trên hoàn cầu vào đời Thượng Ngươn Thánh Đức.

Hôm nay, anh em chúng ta tề tựu về đây hiệp-sức, chung-ḷng tạo dựng buổi lễ kỷ niệm 55 năm Đức Hộ Pháp triều thiên được trang nghiêm và long trọng. Để tỏ ḷng thành kính tri ân Đức Hộ Pháp, tôi mong rằng mỗi Tín Đồ chúng ta đồng thanh hô:

Toàn Đạo tri ân Đức Hộ Pháp

“Toàn Đạo tri ân Đức Hộ Pháp”

“Toàn Đạo tri ân Đức Hộ Pháp”

Kính thưa Quí Vị.

Sau 30 tháng 4 năm 1975 Nhà Nước có sự lầm tưởng về chính sách Ḥa B́nh Chung Sống của Đức Hộ Pháp nên ngày 20-9-1978 đă ra Bản Án Cao Đài vu khống Đức Hộ Pháp phản quốc chống lại dân tộc.

Trong khi đó cương lĩnh của Ḥa B́nh Chung Sống của Đức Ngài là DO DÂN, PHỤC VỤ DÂN, LẬP QUYỀN DÂN đây là sự nghịch lư cho đến ngày nay.

Nhân ngày tưởng nhớ Đức Hộ Pháp triều thiên, tôi tin chắc rằng anh em chúng ta không chấp nhận bản án mà phản đối bản án:

PHẢN ĐỐI BẢN ÁN

“PHẢN ĐỐI BẢN ÁN”

“PHẢN ĐỐI BẢN ÁN”

Kính thưa Quí Chư Hiền

Cơ Đạo đang trong buổi khảo thí nặng nề, chúng ta những Tín Đồ ngoan đạo phải đối mặt biết gian nan thử thách. Hội Thánh bị giải thể, Hành Chánh Đạo mất quyền, đó là hệ lụy do Bản Án Cao Đài mà nẩy sinh, và nó đă làm tê liệt cả nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà Đức Chí Tôn khai sáng. Vậy tôi kêu gọi toàn Thể Tín Đồ Nam Nữ yêu cầu nhà nước phải hủy bỏ bản án:

Nhà Nước Hủy Bỏ Bản Án

“Nhà Nước Hủy Bỏ Bản Án”

“Nhà Nước Hủy Bỏ Bản Án”

Trước khi Lễ Thành tôi xin toàn thể Quí Hiền dành một phút mật niệm để tưởng nhớ những Thánh Tông Đồ đă hy sinh trong đường lối Ḥa B́nh Chung Sống của Đức Ngài. Phút mật niệm bắt đầu.

Và sau cùng, con cũng cầu xin ĐỨC TÔN SƯ HỘ PHÁP hiển linh chứng chiếu cho toàn thể anh em chúng con, chúng con cầu xin Ngài bảo hộ cho anh em chúng con có tinh-thần, trí-thức vững mạnh, vượt qua mọi thử-thách, anh em chúng con nguyện công-bền, trí-vẹn, ḥa-tâm tranh đấu cho đến ngày Hội Thánh phục quyền đúng Tân Luật, Pháp Chánh Truyền.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

 

Ngày 10-04-Giáp Ngọ (08-05-2014).

Thánh Thất An Ninh Tây

(Đă đọc và hô to)

Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh.

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

CHUYÊN ĐỀ

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634