ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 nước có dân số học thức nhất

10 most educated countries.

 

(Theo 24/7 Wall Street)  Tổ chức Phát Triển và Hỗ Tương Kinh Tế (OECD) vừa công bố một bản khảo cứu cho biết là trong ṿng 50 năm qua, số sinh viên đại học ở các quốc gia phát triển gia tăng gần 200 phần trăm.

Bản công bố này cũng liệt kê danh sách 10 quốc gia trên thế giới có cư dân học thức nhất trên thế giới.

image

Đứng hàng thứ 10  Phần Lan với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 37 %.

Sản lượng quốc gia (GDP) tính theo đầu người là 36,585 Mỹ kim

image

 Úc Đại Lợi là quốc gia có cư dân học thức đứng hàng thứ 9 trên thế giới,

với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học cũng 37 %.

Sản lượng GDP tính theo đầu người là 40, 719 Mỹ kim

image

Anh là quốc gia đứng hàng thứ về số dân học thức,

với tỷ lệ dân số có bằng cấp cũng ở mức 37 %,

và sản lượng GDP tính theo đầu người là 35, 504 Mỹ kim

image

Na Uy là quốc gia đứng hàng thứ 7 trong bảng sắp hạng,

với sản lượng GDP ở mức 56,617 Mỹ kim một đầu người

image

Nam Hàn là quốc gia đứng hàng thứ 6,

với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 39 %,

trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 29,101 Mỹ kim

image

Quốc gia đứng hàng thứ 5  Tân Tây Lan,

với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 40 %.

Sản lượng GDP mỗi đầu người chỉ ở mức 29,871 Mỹ kim

image

Hoa Kỳ là quốc gia đứng hàng thứ 4,

với số dân có bằng cấp đại học ở mức 41 %.

Trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người là 46,588 Mỹ kim

image

Quốc gia đứng hàng thứ 3 trong bảng danh sách là Nhật,

với 44 % dần số có bằng cấp đại học.

Sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 33,751 Mỹ kim

image

Do Thái là quốc gia đứng hàng thứ 2 trong bảng danh sách

với 45 % dân số có bằng cấp đại học,

trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người chỉ ở mức 28,596 Mỹ kim

image

Canada là quốc gia đứng hàng đầu về tŕnh độ trí thức,

với 50 % dân số có bằng cấp đại học.

Sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 39, 070 dollars

  

Phần bổ sung :

Ngoài 10 thứ hạng kể trên, quốc gia được xếp hang THƯỢNG THỪA,

v́ có nhiều bằng cấp "TIẾN SĨ" nhất thế giới,

vinh dự đó thuộc về … CHXHCNCSVN

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634